eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimÖĞRETMENİN PUSULASI: GENEL ÖĞRETİM İLKELERİ
(The Compass of Teacher: General Teaching Principles )

Yazar : Etem YEŞİLYURT    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 24
Sayı : 83
Sayfa : 263-288
Dergiye Geliş Tarihi : 12.06.2020
Yayımlanma Tarihi : 30.09.2020
DOI Number: :
Cite : Etem YEŞİLYURT , (24). ÖĞRETMENİN PUSULASI: GENEL ÖĞRETİM İLKELERİ. Ekev Akademi Dergisi, 83, p. 263-288. Doi: 10.17753/Ekev1525.


Özet
Başta öğretmenler olmak üzere öğrenciler ve eğitimin diğer paydaşları tarafından takip edilmesi gereken genel öğretim ilkeleri, eğitimin hedeflerine ulaşmasında pusula gibi yol gösterici role sahiptir. Okul öncesinden üniversiteye kadar hangi öğretim kademesinde, okul türünde, derste, ünitede, konuda olursa olsun; öğretmenlerin branşı ne olursa olsun, bir öğretmen derslerinde hangi öğretim-öğrenme model, strateji, yöntem ve tekniğini kullanırsa kullansın bu değişkenlerin tamamı genel öğretim ilkelerine uygun olmalıdır. Genel öğretim ilkeleri, öğretmenlere genellikle lisans eğitim sürecinde başta “Öğretim İlke ve Yöntemleri” dersi olmak üzere öğretmenlik meslek bilgisi derslerinde kazandırılmaktadır. Ancak alanyazın taraması sonucunda genel öğretim ilkelerinin tamamını ayrıntılı ve bir bütünlük içerisinde sunan herhangi bir kaynağa ve konuyla doğrudan ilgili olan herhangi bir araştırmaya ulaşılamamıştır. Nitel araştırma yaklaşımı çerçevesinde yapılan bu çalışma, alanyazında farklı kaynaklarda yer alan ve kabul gören genel öğretim ilkelerinin tamamını kapsayıcı ve ayrıntılı bir şekilde ele almak ve bu ilkeleri tek çalışma içerisinde sunmak amacıyla yapılmıştır. Çalışmanın sonucunda 27 genel öğretim ilkesi bir bütünlük içerisinde ve ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Bu çalışmanın başta öğretmenler ve öğretim elemanları olmak üzere öğretici ve öğrenici konumda yer alan tüm bireylere, öğretmen yetiştirme sürecine ve alanyazına katkı sağlayacağı umulmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Öğretmen, Öğretim, Öğretme Süreci, Öğretim İlkeleri, Öğretim İlke ve Yöntemleri.

Abstract
The general teaching principles, which should be followed by students, especially teachers, and other stakeholders in education, play a guiding role as a compass in achieving the goals of education. From pre-school to university, no matter in which teaching level, type of school, course, unit or subject; regardless of the branch of teachers and the teaching level of the students; Regardless of which teaching-learning model, strategy, method and technique is used by a teacher, all of these variables should be in accordance with the general principles of teaching. These principles are generally taught to teachers in the undergraduate education process. As a result of the literature review, no resources could be found that provide the integrity of the general principles of teaching and no research directly related to the subject could be reached. This study was conducted in order to cover the general principles of accepted teaching in the literature in a comprehensive manner and to reach all general principles of teaching in a single study. As a result of the study, 27 general principles of teaching were compiled and explained in detail. It is hoped that this study will contribute to the process of teacher training, and literature, to all individuals who are instructor and learner, especially university lecturer and teachers.

Keywords
Teacher, Teaching, Teaching Process, Teaching Principles, Teaching Principles and Methods.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin 87. sayısı yayımlanmıştır. 

  Dergimizin 88. sayısı (güz sayısı) için makale kabulu sona ermiştir. 89. sayımız (2022 kış sayısı) için makale kabul edilmektedir. 

   Dergimiz 2021 yılı itibariyle derleme çalışmaları kabul etmemektedir. 

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin "Hakkımızda" menüsünü inceledikten sonra makalelerinizi dergi sistemine yüklemenizi rica ediyoruz. 

  Dergimize gönderilen çalışmalarda TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri gereğince araştırma etiğine yönelik neler yapıldığı ve araştırmanın hangi etik kriterler dikkate alınarak hazırlandığı açıklanmalıdır. Ayrıca araştırmaların niteliğine göre etik kurul belgesi veya uygulama izni makalenin ekinde verilmelidir. Dergimizin 2020 yılı ikinci sayısı itibariyle bütün çalışmalar için bu kurallar işletilecektir.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir ve makalenin tamamının ayrıntılı raporu gerekmektedir.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri