eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimCABİR VE EBU RAFİ’(R.A)’NİN HADİSİNDE RİVAYET VE DİRAYET AÇISINDAN ŞUFA
(Cabir and Abu Rafee from the View of Interpretation and Reporting at Shufee Hadiths (May God be Pleased with Them) )

Yazar : Ali MUSTAFA    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 19
Sayı : 61
Sayfa : 229 - 256
Dergiye Geliş Tarihi : 2.12.2013
Yayımlanma Tarihi : 2015
DOI Number: :
Cite : Ali MUSTAFA , (19). CABİR VE EBU RAFİ’(R.A)’NİN HADİSİNDE RİVAYET VE DİRAYET AÇISINDAN ŞUFA. Ekev Akademi Dergisi, 61, p. 229 - 256. Doi: .


Özet
Şufa, fakihlerin üzerinde çokça ihtilaf etmiş olduğu, muamelata dair geniş bir mevzudur. Bu araştırma, şufa bağlamında şerʻî hüküm istinbatında (elde etmede) fıkhu’l-hadîsin önemini açıklama çabasındadır. Zira şerʻî hüküm öncelikle nassa (delil), sonra da nasların anlaşılması için konulmuş kuralları anlamaya dayanır. Bu araştırmada iki husus da önemsemiş, hem isnadı hem de metni incelemiştir. Bununla beraber fıkhî istinbat sürecinde tercihin gerekli olduğu durumlarda nassı isnada göre öncelemiştir.

Anahtar Kelimeler
Şufa, Fıkh’ul-Hadis, Cabir Hadisi, Ebu Rafi Hadisi

Abstract
Shuffa is divided into many branches and is among the subjects on which the legists conflict so much. This research is surveyed in order to explain the importance of understanding the Hadith Science (the nice words of our prophet, Mohammed) in the religious judgement. Because, the religious judgement depends on the Nass’s (the Qoran and the Hadith, the basic sources of Islam) becoming reality, first of all. Then, the well-understanding of the religious Nass according to basic subjects comes in order the religous Nass to be understood. This research emphasizes two points: this research reports the judicial entitlement and understanding of the text. Here, it is majored on the subject of the forensic judgement, in the cases that grounds on the choice derived from the Nass directly.

Keywords
Shufaa, Understanding The Hadith, Cabir Hadith, Abu Rafee Hadith.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Kabulü

    Makale gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

    UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri