eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimÇOCUKLUĞA YÖNELİK SOSYOLOJİK TEORİLERİN PARADİGMA DÜZEYİNDE SINIFLANDIRILMASI
(Classification of Sociological Theories for Childhood at the Paradigm Level )

Yazar : Seda Taş  - Dolunay ŞENOL  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 24
Sayı : 83
Sayfa : 185-202
Dergiye Geliş Tarihi : 21.06.2020
Yayımlanma Tarihi : 30.09.2020
DOI Number: :
Cite : Seda Taş - Dolunay ŞENOL, (24). ÇOCUKLUĞA YÖNELİK SOSYOLOJİK TEORİLERİN PARADİGMA DÜZEYİNDE SINIFLANDIRILMASI. Ekev Akademi Dergisi, 83, p. 185-202. Doi: 10.17753/Ekev1532.


Özet
Genç bir alan olarak çocukluk sosyolojisi her geçen gün gelişmektedir. Ancak alandaki teorik tartışmalar henüz olgunlaşmamıştır. Bu nedenle kavramsal ve teorik karışıklıklar yaşanmaktadır. Bu çalışmada çocuk ve çocukluğa yönelik sosyolojik teorilerin sınıflaması yapılarak bu tartışmalara katkı sağlanması amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda çalışmada çocukluk sosyolojindeki teoriler paradigma kavramı ile ilişkilendirilerek ele alınmıştır. Özellikle 1980’den sonra gelişen yeni çocukluk sosyolojisi ile birlikte bu alanda paradigma kavramı önemli hale gelmiştir. Bu yeni anlayışın savunucuları geleneksel çocukluk paradigmasından ayrı bir paradigmanın ortaya çıktığını iddia etmişlerdir. Bu tartışmalara özellikle 2000’lerin başında çocukluk tartışmalarında postmodern bir paradigmanın da geliştiği düşüncesinin eklenmesiyle kuramsal açıdan tartışmalı bir zemin oluşmuştur. Bu teorik tartışmalar Türkçe literatürde de yeterince yer bulmamaktadır. Bu kısıtlı tartışmalara kavramsal ve kuramsal bir karışıklık eşlik etmektedir. Bu çalışmada çocuk sosyolojisinde geliştirilen teoriler sosyolojide yaşanan paradigma değişimleri çerçevesinde değerlendirilmiştir. Paradigmaların sayıltıları ile teorilerin sayıltıları arasındaki ilişkiler incelenerek çocukluk sosyolojisindeki gelişmelerin paradigma değişimi olup olmadığı sorgulanmıştır. Çalışmada pozitivist, yorumcu ve postmodern paradigmalar bağlamında çocukluk sosyolojisindeki teoriler sınıflandırılmaktadır. Sonuç olarak çocuk ve çocukluğun doğasına dair önemli farklılıklar ortaya koyan paradigma değişimlerinin yaşandığı görülmektedir. Bu değişimler anlaşılmadan çocuk ve çocukluk sosyolojisine yaşanan kavramsal ve kuramsal karmaşalar aşılamayacaktır. Bu konuda yeni çalışmaların yapılmasına ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler
Çocuk, Çocukluk, Paradigma, Çocukluk Teorileri, Çocukluk Sosyolojisi.

Abstract
Childhood sociology is developing day by day as a new field. However, theoretical debates in the field are far from being mature. Therefore, there are conceptual and theoretical confusions experienced. In this study, it was aimed to contribute to these discussions by classifying sociological theories for children and childhood. In line with this purpose, the theories in childhood sociology are dealt with by associating them with the concept of paradigm. The concept of paradigm has become important in this field, especially with the new childhood sociology developing after 1980. Proponents of this new understanding claimed that a new paradigm separate from the traditional childhood paradigm had emerged. A theoretically controversial ground was formed in these discussions, especially in the early 2000s, with the addition of the idea that a postmodern paradigm in childhood discussions had developed. These theoretical debates are not sufficiently addressed in the literature in Turkey. These limited discussions are accompanied by a conceptual and theoretical confusion. In this study, theories developed in childhood sociology were evaluated within the framework of paradigm changes in sociology. By examining the relationship between the assumptions of paradigms and the assumptions of theories, it was questioned whether the developments in childhood sociology were paradigm changes. In the study, theories in childhood sociology were classified in the context of positivist, interpretive and postmodern paradigms. As a result, it is seen that there exist paradigm changes that reveal important differences regarding the nature of the child and childhood. Before these changes are understood, the conceptual and theoretical confusions experienced in the sociology of children and childhood cannot be overcome.

Keywords
Child, Childhood, Paradigm, Childhood theories, Sociology of Childhood.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin 87. sayısı yayımlanmıştır. 

  Dergimizin 88. sayısı (güz sayısı) için makale kabulu sona ermiştir. 89. sayımız (2022 kış sayısı) için makale kabul edilmektedir. 

   Dergimiz 2021 yılı itibariyle derleme çalışmaları kabul etmemektedir. 

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin "Hakkımızda" menüsünü inceledikten sonra makalelerinizi dergi sistemine yüklemenizi rica ediyoruz. 

  Dergimize gönderilen çalışmalarda TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri gereğince araştırma etiğine yönelik neler yapıldığı ve araştırmanın hangi etik kriterler dikkate alınarak hazırlandığı açıklanmalıdır. Ayrıca araştırmaların niteliğine göre etik kurul belgesi veya uygulama izni makalenin ekinde verilmelidir. Dergimizin 2020 yılı ikinci sayısı itibariyle bütün çalışmalar için bu kurallar işletilecektir.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir ve makalenin tamamının ayrıntılı raporu gerekmektedir.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri