eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimYABANCI ÜRÜN SATIN ALMA NİYETİNDE EKONOMİK DÜŞMANLIK ALGISI, ÜLKE VE ÜRÜN İMAJI ETKİSİ
(Effect of Economic Anımosity Perception, General Country and Product Image on Foreign Product Purchase Intention )

Yazar : Label    Label
Türü : Diğer
Baskı Yılı : 24
Sayı : 83
Sayfa : 49-70
Dergiye Geliş Tarihi : 30.06.2020
Yayımlanma Tarihi : 30.09.2020
DOI Number: :
Cite : Bahar Türk , (24). YABANCI ÜRÜN SATIN ALMA NİYETİNDE EKONOMİK DÜŞMANLIK ALGISI, ÜLKE VE ÜRÜN İMAJI ETKİSİ. Ekev Akademi Dergisi, 83, p. 49-70. Doi: 10.17753/Ekev1544.


Özet
Uluslararası pazarlara girerken hangi giriş stratejisini benimseyeceğini bilmek uluslararası üreticiler için son derece önemlidir. Uygun bir strateji belirleyebilmek ise tüketicilerin pazara yeni girecek ürüne nasıl tepki vereceklerini öngörmeye bağlıdır. Yapılan araştırmalar, yabancı ürün satın alma karar sürecinde tüketicileri birçok değişkenin etkilediğini ortaya koymaktadır. Çalışmada bu değişkenlerden ekonomik düşmanlık, genel ülke ve ürün imajı bir arada ele alınmıştır. Bu sayede değişkenler arasındaki ilişki ve bireyleri ne ölçüde etkiledikleri, ülke menşeine ve ürüne göre bu algıların değişip değişmediğinin araştırılması amaçlanmıştır. Bu bağlamda araştırmada, bireylerin pazarda oldukça büyük yüzdeye sahip yabancı ürünleri satın alma niyetleri üzerinde etkili olduğu kabul edilen değişkenler, ürünlerin Amerikan ve Çin menşeili olmaları bakımından karşılaştırmaları yapılarak modellenmiştir. Araştırma modeli, yapısal eşitlik analizi ile her ülke için ayrı ayrı test edilmiştir. Amerikan ürünleri için ekonomik düşmanlığın genel ülke imajını olumlu etkilediği ancak genel ülke imajının yabancı ürün satın alma niyetini olumsuz etkilediği tespit edilmiştir. Çin ürünleri söz konusu olduğunda hem ekonomik düşmanlığın genel ülke imajı üzerinde hem de genel ülke imajının yabancı ürün satın alma niyetini üzerindeki etkisinin negatif olduğu belirlenmiştir. Ayrıca Amerikan ürünleri için ekonomik düşmanlığın ürün imajı, ürün imajının yabancı ürün satın alma niyeti üzerinde anlamlı etkisi bulunmazken; Çin ürünleri için bu etkilerden ilkinin negatif olmakla birlikte her ikisinin de anlamlı olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler
Ekonomik Düşmanlık, Genel Ülke İmajı, Ürün İmajı, Yabancı Ürün Satın Alma Niyeti, Amerikan-Çin Ürünleri Karşılaştırması.

Abstract
Knowing which entry strategy to adopt when entering international markets is extremely important for international manufacturers. The determine a suitable strategy depends on predicting how consumers will react to this new product that will enter the market. The literature reveals that many variables affect consumers' decision process to purchase foreign products. In this study, economic animosity, general country, and product image variables were discussed together. In this way, it is aimed to investigate what is the relationship between variables, how they affect individuals, whether these perceptions change according to country origin and product. In this context, the variables that are considered to be influential on the intention of individuals to purchase foreign products, which have a large percentage in the market, were modeled by comparing the products in terms of their American and Chinese origin. The research model has been tested separately for each country via the structural equation model. For American products, it has been determined that economic animosity effect on the general country image positively, but the general country image has a negative effect on the purchase intentions of foreign product. In the case of Chinese products, it was determined that both the effect of economic animosity on the general country image and the general country's image on the purchase intentions of foreign product was negative. Also, for American products both economic animosity has no significant effect on the product image and the product image has no significant effect on the purchase intentions of foreign products. For Chinese products, the first of these effects were negative, but both were significant.

Keywords
Economic Anımosity, General Country Image, Product Image, Purchase Intentions of Foreign Product, Co

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin 87. sayısı yayımlanmıştır. 

  Dergimizin 88. sayısı (güz sayısı) için makale kabulu sona ermiştir. 89. sayımız (2022 kış sayısı) için makale kabul edilmektedir. 

   Dergimiz 2021 yılı itibariyle derleme çalışmaları kabul etmemektedir. 

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin "Hakkımızda" menüsünü inceledikten sonra makalelerinizi dergi sistemine yüklemenizi rica ediyoruz. 

  Dergimize gönderilen çalışmalarda TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri gereğince araştırma etiğine yönelik neler yapıldığı ve araştırmanın hangi etik kriterler dikkate alınarak hazırlandığı açıklanmalıdır. Ayrıca araştırmaların niteliğine göre etik kurul belgesi veya uygulama izni makalenin ekinde verilmelidir. Dergimizin 2020 yılı ikinci sayısı itibariyle bütün çalışmalar için bu kurallar işletilecektir.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir ve makalenin tamamının ayrıntılı raporu gerekmektedir.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri