eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimDRAKE’İN TOPLU ÖĞRETİMDE KAYNAŞTIRMA YAKLAŞIMI İLE SOSYAL BİLGİLER DERSİNE YÖNELİK ÜNİTE TASARLAMA VE DEĞERLENDİRME
(Designing A Lesson Unit of Social Studies with Drake's Fusion Approach of Integrated Education )

Yazar : Hüseyin BAYRAM    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 24
Sayı : 83
Sayfa : 471-490
Dergiye Geliş Tarihi : 7.07.2020
Yayımlanma Tarihi : 30.09.2020
DOI Number: :
Cite : Hüseyin BAYRAM , (24). DRAKE’İN TOPLU ÖĞRETİMDE KAYNAŞTIRMA YAKLAŞIMI İLE SOSYAL BİLGİLER DERSİNE YÖNELİK ÜNİTE TASARLAMA VE DEĞERLENDİRME. Ekev Akademi Dergisi, 83, p. 471-490. Doi: 10.17753/Ekev1554.


Özet
Toplu öğretim, farklı bilim alanlarından sağlanan içeriğin tek derste toplanarak öğrencilere sunulmasına yöneliktir. Yirminci yüzyılın başlarından itibaren uygulama alanı genişleyen toplu öğretimin zaman içerisinde farklı eğitimciler tarafından geliştirilen biçimleri ortaya çıkmıştır. Bu eğitimcilerden biri olan Susan Margaret Drake, farklı toplu öğretim yaklaşımlarını içeren üç ana desen geliştirmiştir. Bunlar; çok disiplinli (disipliniçi yaklaşım, kaynaştırma yaklaşımı, hizmet odaklı öğrenme yaklaşımı, öğrenme merkezleri- paralel disiplinler yaklaşımı ve tematik üniteler yaklaşımı), disiplinlerarası ve disiplinlerüstü (proje temelli öğrenme yaklaşımı ve program tartışması yaklaşımı) desenlerdir. Bir toplu öğretim dersi olan Sosyal Bilgiler, sosyal bilim alanlarından sağladığı bilgileri tek çatı altında öğretmeyi amaçlamaktadır. Geçmişten günümüze Sosyal Bilgilerin içeriğini sağlayan derslerin öğretiminde üç farklı yaklaşım kullanılagelmiştir. Bunlar; tek disiplinli (1924, 1926, 1930, 1932, 1936 ve 1948 programları), çok disiplinli (1968 programı ve kısmen 1998 programı) ve disiplinlerarası (1998 programı kısmen, 2005 ve 2018 programları tamamen) yaklaşımlardır. Yapılan alanyazın incelemesinde Drake’in kaynaştırma yaklaşımının toplu öğretim alanında sıklıkla kullanıldığı saptanmıştır. Ancak Sosyal Bilgiler dersi kapsamında işe koşulduğu herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu araştırmanın alanyazındaki söz konusu eksikliği gidereceği ve sonraki benzer araştırmalara kaynak oluşturacağı varsayılmaktadır. Nitel araştırma desenlerinden doküman incelemenin kullanıldığı araştırmada, Drake’in toplu öğretim anlayışı esas alınarak Sosyal Bilgiler dersine yönelik bir ünite oluşturulmuştur. 5 konu bağlamında 4 kazanım içeren ünite, öncelikle 3 alan uzmanının görüşüne sunularak biçimsel ve içeriksel olarak Sosyal Bilgiler dersine uygunluğu teyit edilmiştir. Sonraki aşamada ise 2018 Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programında yer alan hususlar kapsamında değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Sosyal Bilgiler Öğretimi, Drake’in Kaynaştırma Yaklaşımı, Toplu Öğretim, Ünite Tasarımı.

Abstract
Integrated education is aimed at gathering the content provided from different fields of science in a single lesson and presenting it to the students. The field of activity of integrated education has expanded since the early twentieth century. And over time, various forms of its have been developed by different educators. One of these educators, Susan Margaret Drake, has developed three main patterns that include different approaches of integrated education. These are multi-disciplinary (disciplinary approach, fusion approach, serviceoriented learning approach, learning centers-parallel disciplines approach and thematic units approach), interdisciplinary and transdisciplinary (project-based learning approach and program discussion approach) patterns. Social Studies, which is an integrated education lesson, aims to teach by combining the information it provides from social science fields. Three different approaches have been used in the teaching of diciplines that provide the content of Social Studies from past to present. These are disciplinary (1924, 1926, 1930, 1932, 1936 and 1948 curriculums), multi-disciplinary (1968 curriculum and a part of 1998 curriculum) and interdisciplinary (1998 curriculum partially, 2005 and 2018 curriculums completely)). In the literature review, no studies have been found in which Drake’s fusion approach in integrated education within the scope of Social Studies lesson. It is assumed that this research will overcome this shortcoming in the literature and will be a source for subsequent similar studies. This research was done with document analysis from qualitative research patterns. In the research, a Social Studies lesson unit was created according to Drake's integrated education patterns. The unit, which includes 4 achievements in the context of 5 topics, was first presented to the opinion of 3 field experts and its suitability was confirmed formally and contextually for the Social Studies lesson. In the next stage, it was evaluated within the scope of the issues in the 2018 Social Studies Curriculum.

Keywords
Social Studies Teaching, Drake’s Fusion Approach, İntegrated Education, Unit Designing.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin 87. sayısı yayımlanmıştır. 

  Dergimizin 88. sayısı (güz sayısı) için makale kabulu sona ermiştir. 89. sayımız (2022 kış sayısı) için makale kabul edilmektedir. 

   Dergimiz 2021 yılı itibariyle derleme çalışmaları kabul etmemektedir. 

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin "Hakkımızda" menüsünü inceledikten sonra makalelerinizi dergi sistemine yüklemenizi rica ediyoruz. 

  Dergimize gönderilen çalışmalarda TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri gereğince araştırma etiğine yönelik neler yapıldığı ve araştırmanın hangi etik kriterler dikkate alınarak hazırlandığı açıklanmalıdır. Ayrıca araştırmaların niteliğine göre etik kurul belgesi veya uygulama izni makalenin ekinde verilmelidir. Dergimizin 2020 yılı ikinci sayısı itibariyle bütün çalışmalar için bu kurallar işletilecektir.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir ve makalenin tamamının ayrıntılı raporu gerekmektedir.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri