eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimSINIF ÖĞRETMENLERİNİN GÖRSEL SANATLAR DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI VE ALAN BİLGİSİ YETERLİLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
(The Attıtudes of the Class Teachers on the Course of Visuals Understanding )

Yazar : Label    Label
Türü : Diğer
Baskı Yılı : 24
Sayı : 83
Sayfa : 48
Dergiye Geliş Tarihi : 8.07.2020
Yayımlanma Tarihi : 30.09.2020
DOI Number: :
Cite : Ayşenur Bakırhan , (24). SINIF ÖĞRETMENLERİNİN GÖRSEL SANATLAR DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI VE ALAN BİLGİSİ YETERLİLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Ekev Akademi Dergisi, 83, p. 48. Doi: 10.17753/Ekev1556.


Özet
Bu çalışmanın amacı, sınıf öğretmenlerinin Görsel Sanatlar Dersine ilişkin tutumları ve alan yeterlilik algı düzeyleri üzerine bir araştırma yapmaktır. Araştırmanın evreni sınıf öğretmenlerinden oluşmaktadır. Örneklem ise, Erzincan’da çalışan 116’sı (%54,71) bayan, 96’sı erkek (%45,28) 212 sınıf öğretmeni ile Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği bölümünde öğrenci olan mezun adayı 74’ü bayan (%69,15), 33’ü erkek (%30,85) öğretmen adaylarından meydana gelmektedir. Öğretmenlerin belirlenmesi, amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemi ile gerçekleştirilmiştir.. Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden “İlişkisel Tarama Yöntemi” kullanılmıştır. Gerekli verilerin toplanması amacıyla araştırmacı tarafından geliştirilen “Tutum Ölçeği” ve “Alan Yeterlilik Algı Ölçeği” olmak üzere iki ayrı ölçek kullanılmıştır. Uygulanan ölçeklerle, mezun durumundaki ve çalışan sınıf öğretmenlerinde cinsiyet açısından tutum, alan yeterlilik algısı ve toplamda herhangi bir farkın ortaya çıkmadığı görülmüştür. Ortalamalara bakıldığında, mezun durumundaki aday sınıf öğretmenleri için tutum ölçeğinin ortalaması 150 üzerinden 105 (%70), alan yeterlilik algı ölçeğinin de ortalaması 275 üzerinden 188 (%68)’dir. Çalışan sınıf öğretmenleri için ise tutum ölçeğinin ortalaması 150 üzerinden .102 (%68) alan yeterlilik algı ölçeğinin ortalaması 275 üzerinden 185 (%67)’dir. Sonuç olarak tüm veriler göstermektedir ki, mezun durumda ve çalışan sınıf öğretmenleri arasında tutum ve alan yeterlilik algısı açısından anlamlı bir fark bulunmamaktadır. Bayanlarda oranların erkeklere göre biraz daha fazla oluşunun bayanlarda sanatsal faaliyetlere duyulan ilginin biraz daha fazla oluşundan kaynaklandığı söylenebilir.

Anahtar Kelimeler
Sınıf Öğretmenliği, Görsel Sanatlar Eğitimi, Kazanım, Alan Yeterlilik Algısı, Tutum Algısı.

Abstract
The aim of this study is to conduct a research on the attitudes of the primary school teachers towards the Visual Arts Course and their perception of field competence. The universe of the research consists of classroom teachers. The sample consists of 116 (54.71%) female and 96 male (45.28%) 212 classroom teachers working in Erzincan and 74 graduate (%%) graduates from Erzincan Binali Yıldırım University Faculty of Education. 69,15), 33 are male (30,85%) prospective teachers. Teachers were determined by criterion sampling method, which is one of the purposeful sampling methods. “Relational Screening Method”, one of the quantitative research methods, was used in the research. Two different research scales were used, namely “Attitude Scale” and “Field Sufficiency Perception Scale” developed by the researcher in order to collect the necessary data. With the applied attitude and field competence perception scales, it was observed that there was no difference in gender, attitude, field competence perception and total difference in graduate and working class teachers. The average of proficiency perception scale is 188 (68%) out of 275. For working class teachers, the average of the attitude scale is .102 (68%) over 150, and the average of the competence perception scale is 185 (67%) over 275. As a result, all the data show that there is no significant difference between graduate and working class teachers in terms of attitude and field competence perception. It can be said that the percentage of women is slightly higher than that of men, because the interest in artistic activities in women is slightly higher.

Keywords
Primary School Teaching, Visual Arts Education, Acquisition, Field Sufficiency Perception, Attitude

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin 87. sayısı yayımlanmıştır. 

  Dergimizin 88. sayısı (güz sayısı) için makale kabulu sona ermiştir. 89. sayımız (2022 kış sayısı) için makale kabul edilmektedir. 

   Dergimiz 2021 yılı itibariyle derleme çalışmaları kabul etmemektedir. 

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin "Hakkımızda" menüsünü inceledikten sonra makalelerinizi dergi sistemine yüklemenizi rica ediyoruz. 

  Dergimize gönderilen çalışmalarda TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri gereğince araştırma etiğine yönelik neler yapıldığı ve araştırmanın hangi etik kriterler dikkate alınarak hazırlandığı açıklanmalıdır. Ayrıca araştırmaların niteliğine göre etik kurul belgesi veya uygulama izni makalenin ekinde verilmelidir. Dergimizin 2020 yılı ikinci sayısı itibariyle bütün çalışmalar için bu kurallar işletilecektir.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir ve makalenin tamamının ayrıntılı raporu gerekmektedir.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri