eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimYABANCI DİL OLARAK ARAPÇA ÖĞRETİMİ ARAŞTIRMALARINDA EĞİLİMLER
(Trends in Arabic Teaching Research as a Foreign Language )

Yazar : Gül ŞEN YAMAN  -  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 24
Sayı : 83
Sayfa : 343-362
Dergiye Geliş Tarihi : 14.07.2020
Yayımlanma Tarihi : 30.09.2020
DOI Number: :
Cite : Gül ŞEN YAMAN -, (24). YABANCI DİL OLARAK ARAPÇA ÖĞRETİMİ ARAŞTIRMALARINDA EĞİLİMLER. Ekev Akademi Dergisi, 83, p. 343-362. Doi: 10.17753/Ekev1564.


Özet
Bu çalışmanın amacı Türkiye’de 2000-2019 (dâhil) yılları arasında Yabancı Dil Olarak Arapça Öğretimi ile ilgili yayınlanmış makalelerin incelenerek bu alandaki araştırma eğilimlerinin belirlenmesidir. Araştırmada ULAKBİM ve Google Scholar veri tabanında yer alan ve “Yabancı Dil Olarak Arapça Öğretimi” alanı ile ilgili yayınları içeren 82 dergide yayınlanmış 151 makale analiz edilmiştir. Araştırma “Arap Dili Eğitimi”, “Yabancı Dil Olarak Arapça Öğretimi” ve “Arapça Öğretimi” anahtar kelimeleri ile sınırlı kalmıştır. İncelemeye alınan makalelerin değerlendirme sırası yayınlandığı yıl, kurum, yazar sayısı, yöntemi, veri toplama araçları, örneklem özellikleri, veri analiz teknikleri, konu alanları ve konuları olarak belirlenmiştir. Makaleler betimsel tarama modeli çerçevesinde doküman incelemesi yapılarak incelenmiştir. Araştırmada yer alan her bir makale “Makale Sınıflama Formu” kullanılmıştır. Bu form doğrultusunda işlenen veriler SPSS 17.0 programına aktarılarak istatistiksel hesaplamaları yapılmıştır. İncelenen makaleler betimsel ve içerik analizine tabi tutulmuştur. Araştırma sonuçlarına göre makalelerin büyük çoğunluğunun tek yazarlı, Kuramsal (Derleme) türünde olduğu, Betimsel ağırlıklı ve örneklem grubu olarak çoğunlukla lisans öğrencileri ile çalışıldığı belirlenmiştir. Makalelerin yayınlanma yıllarına göre son beş yılda artış olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca incelenen makalelerin konuları bakımından genel olarak; Arapça öğretim yaklaşımlarımetot ve yöntem, dört dil becerisi, öğrenci/öğretmen özellikleri, Arapça öğretim tarihi, farklı ülkelerde Arapça öğretimi, Arapça Öğretim Materyalleri, Dil Öğrenme Stratejileri, Ölçme Değerlendirme, Dil Öğretimi ve Teknoloji konularına yönelik eğilimde olduğu sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Yabancı Dil Olarak Arapça, Arapça Öğretimi, Arap Dili Eğitimi, İçerik Analizi, Arapça Araştırma Eğilimleri.

Abstract
The aim of this study is to find out research trends in the field of “Teaching Arabic as a Foreign Language” (TAFL) in Turkey by exploring the articles that were published between 2000 and 2019. In the research, 151 articles published in 82 journals in ULAKBİM (Turkish academic network and information centre) and Google Scholar databases containing publications related to the field of "Teaching Arabic as a Foreign Language" were analyzed. The research was limited to the keywords "Arabic Language Education", "Teaching Arabic as a Foreign Language" and "Teaching Arabic". For this purpose, the Articles were evaluated in terms of their publishing dates, institution, number of authors, methods, data collection procedures, sample characteristics, data analysis techniques, subject areas and their topics. The articles were analyzed by document review method within the framework of descriptive approach and each article was subjected to descriptive and content analysis by using the "Article Classification Form".The data processed were transferred to SPSS 17.0 program and statistical calculations were carried out. According to the results, it was determined that the majority of the articles were written by single author, Theoretical (Compilation) type, mostly with undergraduate students as a descriptive and sample group. The number of published articles has increased in the last five years. In addition, in the articles examined, studies were generally carried out in Arabic teaching approaches-method a, four language skills, student / teacher characteristics, Arabic teaching history, Arabic teaching in different countries, Arabic Teaching Materials, Language Learning Strategies, Assessment, Language Teaching and Technology subjects.

Keywords
Arabic as a Foreign Language, Arabic Teaching, Arabic Language Education, Content Analysis, Arabic R

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin 87. sayısı yayımlanmıştır. 

  Dergimizin 88. sayısı (güz sayısı) için makale kabulu sona ermiştir. 89. sayımız (2022 kış sayısı) için makale kabul edilmektedir. 

   Dergimiz 2021 yılı itibariyle derleme çalışmaları kabul etmemektedir. 

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin "Hakkımızda" menüsünü inceledikten sonra makalelerinizi dergi sistemine yüklemenizi rica ediyoruz. 

  Dergimize gönderilen çalışmalarda TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri gereğince araştırma etiğine yönelik neler yapıldığı ve araştırmanın hangi etik kriterler dikkate alınarak hazırlandığı açıklanmalıdır. Ayrıca araştırmaların niteliğine göre etik kurul belgesi veya uygulama izni makalenin ekinde verilmelidir. Dergimizin 2020 yılı ikinci sayısı itibariyle bütün çalışmalar için bu kurallar işletilecektir.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir ve makalenin tamamının ayrıntılı raporu gerekmektedir.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri