eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimİLKÖĞRETİMDE YÖNELTME YÖNERGESİ UYGULAMALARININ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ
(The Evaluation of Primary Education Orientation Guideline Practices in Primary Education according to the Teachers’ Views )

Yazar : Durdağı AKAN  Zübeyir ÇELİK - Okan DİŞ  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 18
Sayı : 58
Sayfa : 59-72
Dergiye Geliş Tarihi : 9.12.2013
Yayımlanma Tarihi : 2014
DOI Number: :
Cite : Durdağı AKAN Zübeyir ÇELİK - Okan DİŞ , (18). İLKÖĞRETİMDE YÖNELTME YÖNERGESİ UYGULAMALARININ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ. Ekev Akademi Dergisi, 58, p. 59-72. Doi: .


Özet
İlköğretimde yöneltme yönergesi uygulamalarının amacı 8. Sınıfı bitiren öğrencilerin ilgi, yetenek ve niteliklerine göre uygun akademik eğitime, meslekî ve teknik eğitime veya güzel sanatlar eğitimine yönelmelerine yardımcı olmaktır. Yöneltme etkinlikleri sayesinde öğrenciler ilgi ve yeteneklerini geliştirerek alanlara ve mesleklere hazırlanma fırsatı bulmaları beklenir. Bu çalışmada 2003-2004 eğitim-öğretim yılında okullarda uygulanmaya başlanan ilköğretimde yöneltme yönergesi uygulamalarını ortaokul öğretmenlerinin görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesine çalışılmıştır. Bu amaçla Erzurum il merkezindeki 10 şube rehber öğretmeni ve 10 rehber öğretmenin görüşlerine başvurulmuştur. Çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır ve elde edilen bulgular nitel veri analizi yöntemiyle incelenmiştir. Araştırma sonucuna göre ilköğretimde yöneltme yönergesi uygulamasının amacına yönelik etkili biçimde uygulanamadığı ve bir takım eksiklikler ve aksaklıklar olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Rehberlik, Yöneltme ve Yerleştirme, Mesleki Rehberlik

Abstract
The purpose of orientation guideline practices in primary education is to help students graduated from 8th grade tend to academic education, vocational and technical education or fine arts education in accordance with their interests, abilities, and qualifications. It is expected that students have the opportunity to prepare the fields and occupations by developing their interests and abilities through orientation activities. In this study, the practices of primary education orientation guidelines which was launched at schools in 2003-2004 academic year in accordance with the opinions of secondary school teachers. For this purpose, it has been consulted to 20 teachers’ views in the province of Erzurum. Qualitative research methods were used in this study and the findings obtained were analyzed by qualitative methods of data analysis. According to results of the study, it has been identified that the practice of orientation guideline in primary education has not been implemented effectively for its purpose and there has been a number of shortcomings and deficiencies.

Keywords
Guidance, Orientation and Placement, Vocational Guidance

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Kabulü

    Makale gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

    UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri