eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı Erişimİlişkisel Pazarlama Boyutlarının Tüketici Temelli Marka Değerine Etkisi: Mobilya Sektöründe Bir Araştırma
(EFFECT OF RELATIONSHIP MARKETING COMPONENTS ON THE CONSUMER BASED BRAND EQUITY: A RESEARCH IN THE FURNITURE SECTOR )

Yazar : Label    Label
Türü : Diğer
Baskı Yılı : 24
Sayı : 83
Sayfa : 647-672
Dergiye Geliş Tarihi : 8.08.2020
Yayımlanma Tarihi : 30.09.2020
DOI Number: :
Cite : TUĞBA YEĞİN - Ahmet GÜRBÜZ, (24). İlişkisel Pazarlama Boyutlarının Tüketici Temelli Marka Değerine Etkisi: Mobilya Sektöründe Bir Araştırma. Ekev Akademi Dergisi, 83, p. 647-672. Doi: 10.17753/Ekev1620.


Özet
Rekabet ortamında işletmelerin az masraf ile çok büyük karlar elde etmek isteği, işletmeleri güçlü markalar elde etmeye yönlendirmektedir. Güçlü markaya sahip olan işletmelerin pazara sunduğu ürün veya hizmetler pazardaki birçok yönden aynı veya benzer özellik gösteren diğer ürün veya hizmetlere göre pahalı da olsalar tüketiciler tarafından tercih edilmektedirler. Pazarlama dünyasının temel zorluklarından biri, farklı segmentlerdeki tüketicilerde duygu yaratarak bu duyguyu satın almaya dönüştürmektir. Marka değeri; bir markayı güçlü kılan, en değerli temel yapı taşıdır. Marka değerine odaklanan pazarlama dünyası, 1990'ların sonlarından bu yana pazarlamada yeni bir yaklaşım sağlanmıştır. Bu pazarlama kavramlarından biri, çalışmanın konusu olan ilişkisel pazarlamadır. İlişkisel pazarlama, tüketici temelli marka değerinin bir perspektifini içermektedir. Çalışmada, mobilya sektöründeki markalaşmış ulusal ve uluslararası pazara hitap eden ilişkisel pazarlama uygulamaları kullanan markaların değerlerinin ilişkisel pazarlama ile olan ilgisini bulmak ve bulunan sonuçların neler olduğu ortaya çıkarılmak istenmektedir. Bu çerçevede çalışmada, mobilya sektöründe faaliyet gösteren belli markalar için ilişkisel pazarlama ve tüketici temelli marka değeri arasındaki ilişkiler yapısal eşitlik modellemesi yaklaşımı ile analiz edilmiştir. Çalışma 639 katılımcı ile yürütülmüştür. Çalışmanın analizinde; yapısal eşitlik modelleme yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın bulguları, uluslararası düzeyde mobilya markalarının ilişkisel pazarlama uygulamalarını ve boyutlarını güçlendirdiklerinde tüketici temelli marka değerlerini artırdığını göstermektedir. İlişkisel pazarlama boyutlarından sırası ile; güven, bağlılık, ve iletişimin tüketici temelli marka değerlerine etkisi olduğu sonucuna varılırken, yine ilişkisel pazarlama boyutlarından paylaşılan değer ve empatinin tüketici temelli marka değeri boyutları üzerinde etkisi olmadığı saptanmıştır. Bu çalışma; literatürde ilişkisel pazarlama ve tüketici temelli marka değeri konularının eksikliğini gidermek ve daha sonra bu konuda çalışmak isteyenleri desteklemek açısından önemlidir.

Anahtar Kelimeler
Pazarlama, İlişkisel Pazarlama, Marka, Marka Değeri, Tüketici Temelli Marka Değeri.

Abstract
In a competitive environment, the desire of businesses to earn huge profits with little expense leads businesses to gain strong brands. The products or services offered by businesses with strong brands to the market are preferred by consumers, even if they are expensive compared to other products or services that have the same or similar characteristics in many ways. One of the main challenges of the marketing world is to create emotions in consumers in different segments and turn this emotion into purchasing. Brand equity; It is the most valuable fundamental building block that makes a brand strong. The marketing world, which focuses on brand equity, has provided a new approach to marketing since the late 1990s. One of these marketing concepts is relationship marketing, the subject of the study. Relationship marketing includes a perspective of consumer-based brand equity. In the study, it is aimed to find out the relationship between the values of brands using relationship marketing applications that appeal to the branded national and international market in the furniture sector and to reveal what the results are. In this context, in this study, the relationships between relationship marketing and consumerbased brand equity for certain brands operating in the furniture industry are analyzed with the structural equation modeling approach. The study is conducted with 639 participants. In the analysis of the study; the structural equation modeling method is used. The findings of the study show that when international furniture brands strengthen their relationship marketing practices and dimensions, they increase consumer-based brand equities. Among the relationship marketing dimensions, respectively; It has been concluded that trust, loyalty, and communication have an effect on consumer-based brand equities, whereas shared value and empathy, also among the relationship marketing dimensions, have no effect on consumer-based brand equity dimensions. This work is important in terms of eliminating the lack of relationship marketing and consumer-based brand equity issues in the literature and supporting those who want to work on this issue later.

Keywords
Marketing, Relationship Marketing, Branding, Brand Equity, Consumer- Based Brand Value.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin 87. sayısı yayımlanmıştır. 

  Dergimizin 88. sayısı (güz sayısı) için makale kabulu sona ermiştir. 89. sayımız (2022 kış sayısı) için makale kabul edilmektedir. 

   Dergimiz 2021 yılı itibariyle derleme çalışmaları kabul etmemektedir. 

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin "Hakkımızda" menüsünü inceledikten sonra makalelerinizi dergi sistemine yüklemenizi rica ediyoruz. 

  Dergimize gönderilen çalışmalarda TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri gereğince araştırma etiğine yönelik neler yapıldığı ve araştırmanın hangi etik kriterler dikkate alınarak hazırlandığı açıklanmalıdır. Ayrıca araştırmaların niteliğine göre etik kurul belgesi veya uygulama izni makalenin ekinde verilmelidir. Dergimizin 2020 yılı ikinci sayısı itibariyle bütün çalışmalar için bu kurallar işletilecektir.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir ve makalenin tamamının ayrıntılı raporu gerekmektedir.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri