eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimSAĞLIK PERSONELİNİN COVİD-19 KORKUSU İLE TÜKENMİŞLİĞİ ARASINDAKİ İLİŞKİDE AŞIRI İŞ YÜKÜ VE ALGILANAN SOSYAL DESTEĞİN ETKİSİNİN YAPISAL EŞİTLİK MODELİYLE BELİRLENMESİ
(Determination of the Influence of Work Overload and Perceived Social Support in the Effect of the COVID-19 Fears of Healthcare Personnel on Their Burnout by Structural Equation Modelling )

Yazar : Label    Label
Türü : Diğer
Baskı Yılı : 24
Sayı : 83
Sayfa : 241-262
Dergiye Geliş Tarihi : 8.08.2020
Yayımlanma Tarihi : 30.09.2020
DOI Number: :
Cite : Emre Yakut - Özlem KURU - Yasin GÜNGÖR, (24). SAĞLIK PERSONELİNİN COVİD-19 KORKUSU İLE TÜKENMİŞLİĞİ ARASINDAKİ İLİŞKİDE AŞIRI İŞ YÜKÜ VE ALGILANAN SOSYAL DESTEĞİN ETKİSİNİN YAPISAL EŞİTLİK MODELİYLE BELİRLENMESİ. Ekev Akademi Dergisi, 83, p. 241-262. Doi: 10.17753/Ekev1621.


Özet
Covid-19 pandemisi insan sağlığı üzerinde hayati fizyolojik etkiler bırakmasının yanı sıra psikolojik etkilere de yol açmaktadır. Pandemi sürecinde sağlık personelinin iş yükünün yoğunlaşmasıyla tükenmişlik algısının daha da arttığı gözlenmekte ve bu durum sağlık personeli açısından büyük bir tehdit oluşturmaktadır. Bu çalışmanın amacı, sağlık personelinin Covid-19 korkusu ile tükenmişliği arasındaki ilişkide aşırı iş yükü ve algılanan sosyal desteğin anlamlı bir etkisinin olup olmadığını belirlemektir. Araştırmaya ilişkin veriler Osmaniye İli 112 acil sağlık personelinden anket yoluyla elde edilmiştir. Çalışma kapsamında araştırmaya ilişkin olarak ölçeklerin güvenirlik analizleri gerçekleştirilip değişkenlerin etkilerini belirlemek için SmartPLS yazılımı kullanılarak yapısal eşitlik modeliyle analiz işlemleri gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda aşırı iş yükünün; sağlık personelinin Covid-19 korkusunun tükenmişliği üzerindeki etkisinde kısmi aracı etkiye, algılanan sosyal destek üzerindeki etkisinde ise tam aracı etkiye sahip olduğu belirlenmiştir. Ayrıca sağlık personelinin aşırı iş yükü ile tükenmişlik algısı arasındaki ilişkisinde algılanan sosyal desteğin düzenleyici role sahip olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Covid-19 Korkusu, Yapısal Eşitlik Modeli, Aşırı İş Yükü, Algılanan Sosyal Destek, Tükenmişlik.

Abstract
The COVID-19 pandemic not only leaves vital physiological effect on human health but also causes psychological effects. It is observed that, with the increase in the work overload of healthcare personnel in the pandemic process, their perceptions of burnout have also increased, and this situation creates a large threat in terms of healthcare personnel. The purpose of this study is to determine the influence of work overload and perceived social support in the effect of the COVID-19 fears of healthcare personnels on their burnout. The data of the study were collected by a questionnaire from 112 emergency healthcare personnel in the province of Osmaniye in Turkey. In the scope of the study, reliability analyses of the scales regarding the research were carried out, and analysis was conducted by using structural equation modelling by utilizing the SmartPLS software to determine the effects of the variables. As a result of the study, it was determined that, in the effect of the COVID-19 fears of healthcare personnel on their burnout, work overload had a partial mediator effect, while work overload had a complete mediator effect in the effect of fear on perceived social support. It was also determined that, in the relationship between the work overload and burnout perceptions of healthcare personnel, perceived social support had a moderating role.

Keywords
COVID-19 Fear, Structural Equation Model, Work Overload, Perceived Social Support, Burnout.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin 87. sayısı yayımlanmıştır. 

  Dergimizin 88. sayısı (güz sayısı) için makale kabulu sona ermiştir. 89. sayımız (2022 kış sayısı) için makale kabul edilmektedir. 

   Dergimiz 2021 yılı itibariyle derleme çalışmaları kabul etmemektedir. 

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin "Hakkımızda" menüsünü inceledikten sonra makalelerinizi dergi sistemine yüklemenizi rica ediyoruz. 

  Dergimize gönderilen çalışmalarda TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri gereğince araştırma etiğine yönelik neler yapıldığı ve araştırmanın hangi etik kriterler dikkate alınarak hazırlandığı açıklanmalıdır. Ayrıca araştırmaların niteliğine göre etik kurul belgesi veya uygulama izni makalenin ekinde verilmelidir. Dergimizin 2020 yılı ikinci sayısı itibariyle bütün çalışmalar için bu kurallar işletilecektir.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir ve makalenin tamamının ayrıntılı raporu gerekmektedir.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri