eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimTÜRK DİLİ VE EDEBİYATI EĞİTİMİNDE YAZILIM KULLANIMI: TURNİTİN ÖRNEĞİ
(Use of Software in Turkish Language and Literature Education: Example of Turnitin )

Yazar : Label    Label
Türü : Diğer
Baskı Yılı : 24
Sayı : 83
Sayfa : 379-404
Dergiye Geliş Tarihi : 19.08.2020
Yayımlanma Tarihi : 30.09.2020
DOI Number: :
Cite : Halide Gamze İnce Yakar , (24). TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI EĞİTİMİNDE YAZILIM KULLANIMI: TURNİTİN ÖRNEĞİ. Ekev Akademi Dergisi, 83, p. 379-404. Doi: 10.17753/Ekev1634.


Özet
Bu çalışmada, Türk Dili ve Edebiyatı eğitiminde bir yazılımın kullanımı ele alınacaktır. Var olan bir sorunun çözümü için bilgisayar dili kullanılarak oluşturulmuş anlamlı ifadelerin bütünü olan yazılımlar, bugün eğitim amaçlı olarak tasarlanmış çeşitleriyle sosyal bilimlerde de farklı amaçlarla sıkça kullanılmaktadır. İntihal tespit yazılımı olarak tanınan Turnitinin, çalışmamızda dil ve edebiyat eğitiminde kullanımı üzerinde durulacak, yazılım kullanımı öğrenci ve öğretim görevlisi açısından değerlendirilecektir. İstanbul Okan Üniversitesi Türk Dili Bölümünde, her yıl dört öğretim görevlisi ve ortalama 3000 öğrenci tarafından Turnitin yazılımı kullanılmaktadır. Çalışmamızda yedi ayrı fakülteden 402 öğrenci ve Türk Dili bölümünde görev yapan 4 öğretim görevlisi ile gerçekleştirilen uygulamadan elde edilen sonuçlar, öğrenci ve öğretim üyesi açısından yazılımın yararlılıkları-sınırlılıkları, Türk Dili ve edebiyatı eğitimi açısından yazılımın yararlılıkları-sınırlılıkları, yazılımın kullanımında yaşanılan ilginç deneyimler başlıkları altında ele alınmıştır. Araştırmada yazılıma ilişkin açık uçlu soruların sorulduğu bir anket, yapılandırılmamış görüşme formu ile veri toplanmıştır. Veriler, nitel olarak içerik analizi yöntemi ile yorumlanmış ve tablolar halinde de sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Dil ve Edebiyat Eğitimi, Dil ve Edebiyat Eğitiminde Yazılım Kullanımı, Eğitim Teknolojisi, Yazılım, Turnitin.

Abstract
In this study, the use of software in Turkish Language and Literature education will be discussed. Software, which is the whole of meaningful expressions created by using computer language to solve an existing problem, is used frequently for different purposes in social sciences with its varieties designed for educational purposes. The use of Turnitin, which is known as plagiarism detection software, will be used in language and literature education, and the use of software will be evaluated in terms of students and lecturers in this study. At İstanbul Okan University Turkish Language Department, Turnitin software is used by four lecturers and an average of 3000 students every year. In our study, the results obtained from the application carried out with 402 students from seven different faculties and 4 lecturers working in the Turkish Language department, the usefulness-limitations of the software for the student and the lecturer, the usefulness-limitations of the software in terms of Turkish Language and literature education, and interesting experiences in the use of the software. It is discussed. In the research, a questionnaire asking openended questions about the software, data was collected through an unstructured interview form. The data were qualitatively interpreted by content analysis method and presented in tables.

Keywords
Language and Literatüre Education, Using Software in Language and Literature Education, Educational

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin 87. sayısı yayımlanmıştır. 

  Dergimizin 88. sayısı (güz sayısı) için makale kabulu sona ermiştir. 89. sayımız (2022 kış sayısı) için makale kabul edilmektedir. 

   Dergimiz 2021 yılı itibariyle derleme çalışmaları kabul etmemektedir. 

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin "Hakkımızda" menüsünü inceledikten sonra makalelerinizi dergi sistemine yüklemenizi rica ediyoruz. 

  Dergimize gönderilen çalışmalarda TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri gereğince araştırma etiğine yönelik neler yapıldığı ve araştırmanın hangi etik kriterler dikkate alınarak hazırlandığı açıklanmalıdır. Ayrıca araştırmaların niteliğine göre etik kurul belgesi veya uygulama izni makalenin ekinde verilmelidir. Dergimizin 2020 yılı ikinci sayısı itibariyle bütün çalışmalar için bu kurallar işletilecektir.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir ve makalenin tamamının ayrıntılı raporu gerekmektedir.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri