eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimOKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN KAHRAMANI HAYVAN OLAN HİKÂYELERİN SINIF İÇİ KULLANIMI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ
(Preschool Teacher’s Views on the use of Stories with Animal Heroes in the Classroom )

Yazar : Elif Kurt    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 24
Sayı : 83
Sayfa : 227-239
Dergiye Geliş Tarihi : 1.09.2020
Yayımlanma Tarihi : 30.09.2020
DOI Number: :
Cite : Elif Kurt , (24). OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN KAHRAMANI HAYVAN OLAN HİKÂYELERİN SINIF İÇİ KULLANIMI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ. Ekev Akademi Dergisi, 83, p. 227-239. Doi: 10.17753/Ekev1661.


Özet
Bu araştırmanın amacı, okul öncesi öğretmenlerinin kahramanı hayvan olan hikâyeler ilgili görüşlerini belirleyip değerlendirmektir. Nitel yaklaşımın benimsendiği bu araştırma bir özel durum çalışmasıdır. Araştırma, 2019 yılında Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde hizmet veren 7 okul öncesi öğretmeni ile yürütülmüştür. Katılımcı öğretmenlerin tümünün öğrencileri 5-6 yaş grubundadır. Çalışma grubunun seçiminde kolay ulaşılabilir durum örneklemesinden yararlanılmıştır. Öğretmenlerin çalışmaya katılımında gönüllülük esas alınmıştır. Araştırmanın verileri, araştırmacı tarafından hazırlanarak geçerlik-güvenirliği sağlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığı ile toplanmıştır. Araştırmaya katılan okul öncesi öğretmenlerinin tamamı sınıfta karakteri hayvan olan hikâyeleri tercih etmektedir. Katılımcı öğretmenler, sınıfta karakteri hayvan olan hikâyeleri; mevcut hikâyelerde hayvan karakterlerin bulunması, hayvan karakterlerin ilgi çekici, öğüt verici olması ve çocukların hoşuna gitmesi sebepleri ile tercih etmektedir. Araştırmaya katılan okul öncesi öğretmenleri, karakteri hayvan olan hikâyelerin olumlu yanlarını, dil gelişimine destek olma, hayvanlarla ilgili bilgi edinme, hayvan sevgisi kazanma, hayvan korkularını yenme, ekolojik döngüyü öğrenme, çevre ve doğa bilgisi edinme şeklinde ifade etmişlerdir.

Anahtar Kelimeler
Okul Öncesi, Öğretmen, Hikâye, Hayvan, Kahraman, Dil Gelişimi.

Abstract
This study aimed to explore and assess preschool teachers’ views on the use of stories with animal heroes in the classroom. The study used a qualitative case study design. It was conducted in 2019 with seven preschool teachers serving under the Ministry of National Education. Students of all participating teachers were aged between 5 and 6 years. The sample was selected through convenience sampling based on voluntary participation. The data were collected using a semi-structured interview form that was prepared by the researcher and tested for validity and reliability. It was found that all participating preschool teachers prefer using stories with animal heroes in the classroom. It was also found that the teachers prefer stories with animal heroes or animal characters because animal heroes and characters are interesting, instructive, and liked by children. Finally, they expressed the positive aspects of stories with animal heroes as follows: supporting language development, providing information about animals, developing a love for animals, overcoming fear of animals, learning the ecological cycle, and acquiring knowledge of the environment and nature.

Keywords
Preschool, Teacher, Story, Animal, Hero, Language Development.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Kabulü

    Makale gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

    UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri