eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimRİSKLER VE FIRSATLAR BAĞLAMINDA TARİHTE VE GÜNÜMÜZDE GÖÇ VE GÖÇMENLER
(Migration and Migrants as a Case in History and Today in the Context of Risks and Opportunities )

Yazar : Hüseyin KARAYAKA    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 84
Sayfa : 337-358
Dergiye Geliş Tarihi : 2.09.2020
Yayımlanma Tarihi : 27.12.2020
DOI Number: :
Cite : Hüseyin KARAYAKA , (2020). RİSKLER VE FIRSATLAR BAĞLAMINDA TARİHTE VE GÜNÜMÜZDE GÖÇ VE GÖÇMENLER. Ekev Akademi Dergisi, 84, p. 337-358. Doi: 10.17753/Ekev1662.


Özet
İnsanlar geçmişte ve günümüzde çeşitli nedenlerle yaşadığı mekândan ayrılmak durumunda kalmıştır. Tarihte göçün en önemli sebepleri insanın iradesi dışında oluşan doğal felaketler olmasına karşın, sanayi devriminden sonra ise asli belirleyicisi insan olan siyasi, sosyal ve ekonomik olaylar göçün en önemli sebepleri haline gelmiştir. Özellikle gelişen teknolojik imkânlarla ulaşım ve iletişim araçlarındaki gelişmelere paralel olarak insanların daha rahat bir hayat sürme arayışları isteğe bağlı göçlerde büyük bir artışa sebep olmuştur. Göç kavramıyla ifade edilen bu ayrılık, insana ait ne varsa tamamı üzerinde çok yönlü bir etkiyi beraberinde getirmiş, insana ait olan inanç, düşünce, kural ve kurumların değişim ve dönüşüm geçirmesine sebep olmuş ve hukuki siyasî, iktisâdî, ictimâî ve kültürel boyutlarıyla önemli bir konu hâline gelmiştir. Bu sebeple göç, uluslararası düzeyde işbirliği gerektiren, çok boyutlu, her ülkenin siyasî, iktisadî, sosyo-kültürel, inanç, hukuk ve demografik yapısını, kamu düzeni ve güvenliğini derinden etkileyen aktif bir konudur. Türkiye sahip olduğu konumu nedeniyle tarihte ve günümüzde daima önemli göç akınlarıyla karşı karşıya kalmıştır. Biz bu çalışmamızda dünyadaki ve Türkiye’deki göç hareketliliğini dikkate alarak konuyla ilgili kavramları, göçün sebeplerini ve İslam tarihinde ve günümüzdeki göç ve göçmenlerin durumunu kısaca ifade ettikten sonra göçmenlerin karşılaştıkları sorunların ve bunların çözümlerinin neler olduğunu izah edeceğiz.

Anahtar Kelimeler
Göç, Göçmen, Vatan/Ülke, Sorun/Risk, Çözüm/Fırsat.

Abstract
People have had to leave their places of residence for various reasons in the past and present. While natural events that developed beyond the will of human beings constituted the most important reasons of migration in the historical process, economic, political and social reasons, the main determinants of which were human, became the most important reasons of migration after the industrial revolution. In parallel with the developments in transportation and communication tools, people's search for a better life has cause to a large increase in willing migration. Expressed with the migration, this separation brought along a multifaceted effect on people and space. Migration caused change and transformation of beliefs, thoughts, rules and structures regarding human beings, especially individuals, and it has become an important area of interest with its legal, political, economic, social and cultural dimensions. Because migration is a multidimensional dynamic issue that requirescooperation and coordination at national and international level, and deeply concerns the economic, socio-cultural, religious, legal and demographic structure, public order and security of each country. Turkey’s geographically, strategic, cultural, political history and location are cause of migration. In this study, we will explain the problems faced by immigrants and their solutions after expressing the concepts related to the issue, the reasons of migration and the situation of immigrants and immigrants in the history of Islam and today, taking into account the migration mobility in the worldand in our country in recent years.

Keywords
İmmigration, İmmigrant, Homeland/Country, Problem/Risk, Solution/ Opportunity.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin 86. sayısı (bahar sayısı) için makale kabulu sona ermiştir. 87. sayımız (yaz sayısı) makale kabul edilmektedir. 

   Dergimiz 2021 yılı itibariyle derleme çalışmaları kabul etmemektedir. 

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin "Hakkımızda" menüsünü inceledikten sonra makalelerinizi dergi sistemine yüklemenizi rica ediyoruz. 

  Dergimize gönderilen çalışmalarda TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri gereğince araştırma etiğine yönelik neler yapıldığı ve araştırmanın hangi etik kriterler dikkate alınarak hazırlandığı açıklanmalıdır. Ayrıca araştırmaların niteliğine göre etik kurul belgesi veya uygulama izni makalenin ekinde verilmelidir. Dergimizin 2020 yılı ikinci sayısı itibariyle bütün çalışmalar için bu kurallar işletilecektir.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir ve makalenin tamamının ayrıntılı raporu gerekmektedir.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri