eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimDOĞRULAYICI FAKTÖR ANALİZİNDE KODEĞİŞKEN(LERİN) MODEL VERİ UYUMU ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
(Effect of Covarıate(S) on Model Data Fit in Confirmatory Factor Analysis )

Yazar : Mehmet ŞATA    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 84
Sayfa : 475-490
Dergiye Geliş Tarihi : 30.09.2020
Yayımlanma Tarihi : 27.12.2020
DOI Number: :
Cite : Mehmet ŞATA , (2020). DOĞRULAYICI FAKTÖR ANALİZİNDE KODEĞİŞKEN(LERİN) MODEL VERİ UYUMU ÜZERİNDEKİ ETKİSİ. Ekev Akademi Dergisi, 84, p. 475-490. Doi: 10.17753/Ekev1697.


Özet
Bu araştırmada, ölçek geliştirme ve uyarlama çalışmalarında sıklıkla kullanılan doğrulayıcı faktör analizinde kodeğişkenlerin model veri uyumu üzerindeki etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Doğrulayıcı faktör analizinde kodeğişkenin etkisinin araştırılması yönüyle bu araştırmanın türü temel araştırma niteliği taşımaktadır. Araştırma, PISA 2018 Türkiye uygulamasına katılan öğrencilerden oluşmaktadır. Veriler, PISA 2018 uygulamasının öğrenci anketindeki çeşitli ölçekler kullanılarak elde edilmiştir. Verilerin analizinde McDonald ω, Cronbach α, doğrulayıcı faktör analizi ve çoklu gösterge çoklu neden modelleme kullanılmıştır. Araştırma kapsamında elde edilen bulgulara göre, doğrulayıcı faktör analizi sonucunda elde edilen model-veri uyumunun çoklu gösterge çoklu neden modelleme sonucunda elde edilen model-veri uyumundan daha kötü olduğu bulunmuştur. Buna göre ölçek geliştirme ve uyarlama çalışmalarında sadece ölçek maddelerine verilen yanıtlar değil aynı zamanda bireye ilişkin değişkenlerin de (kodeğişkenler) dikkate alınması gerektiği düşünülmektedir. Kodeğişkenlerin analizlere dâhil edilmesi sonucu yapının eksik temsil edilme ihtimaliyeti azalır ve böylelikle ölçümlerin geçerliğine katkı sağlanmış olacaktır.

Anahtar Kelimeler
MIMIC model, doğrulayıcı faktör analizi, kodeğişken, geçerlik, güvenirlik.

Abstract
In this study, it was aimed to examine the effect of covariates on model data fit in confirmatory factor analysis, which is frequently used in scale development and adaptation studies. In terms of investigating the effect of covariate in confirmatory factor analysis, this type of research is a basic research. Research is composed of students who participated in PISA 2018-Turkey app. The data were obtained using various scales in the student questionnaire of the PISA 2018 application. In data analysis; McDonald ω, Cronbach α, confirmatory factor analysis and multiple indicator multiple questionnaire of the PISA 2018 application. In data analysis; McDonald ω, Cronbach α, confirmatory factor analysis and multiple indicator multiple cause modeling were used. According to the findings obtained within the scope of the research, it was found that the model-data fit obtained as a result of the confirmatory factor analysis was worse than the model-data fit obtained as a result of multiple indicator multiple cause modeling. Accordingly, it is thought that not only responses to scale items but also individual variables (covariates) should be taken into account in scale development and adaptation studies. As a result of the inclusion of the covariates in the analysis, the possibility of underrepresentation of the structure decreases and thus the validity of the measurements will be contributed.

Keywords
MIMIC Model, Confirmatory Factor Analysis, Covariate, Validity, Reliability.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin 86. sayısı (bahar sayısı) için makale kabulu sona ermiştir. 87. sayımız (yaz sayısı) makale kabul edilmektedir. 

   Dergimiz 2021 yılı itibariyle derleme çalışmaları kabul etmemektedir. 

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin "Hakkımızda" menüsünü inceledikten sonra makalelerinizi dergi sistemine yüklemenizi rica ediyoruz. 

  Dergimize gönderilen çalışmalarda TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri gereğince araştırma etiğine yönelik neler yapıldığı ve araştırmanın hangi etik kriterler dikkate alınarak hazırlandığı açıklanmalıdır. Ayrıca araştırmaların niteliğine göre etik kurul belgesi veya uygulama izni makalenin ekinde verilmelidir. Dergimizin 2020 yılı ikinci sayısı itibariyle bütün çalışmalar için bu kurallar işletilecektir.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir ve makalenin tamamının ayrıntılı raporu gerekmektedir.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri