eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimTÜRKİYE’DE ENGELLİ BİREYLERİN GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİ: LİSANSÜSTÜ TEZLER ÜZERİNDEN BİR META-SENTEZ
(Art Education of Individuals with Disabilities in Turkey: An Evaluation Through Graduate Dissertations )

Yazar : Fatih KARİP    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 84
Sayfa : 249-262
Dergiye Geliş Tarihi : 2.10.2020
Yayımlanma Tarihi : 27.12.2020
DOI Number: :
Cite : Fatih KARİP , (2020). TÜRKİYE’DE ENGELLİ BİREYLERİN GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİ: LİSANSÜSTÜ TEZLER ÜZERİNDEN BİR META-SENTEZ. Ekev Akademi Dergisi, 84, p. 249-262. Doi: 10.17753/Ekev1699.


Özet
Bu çalışma Türkiye’de engelli bireylere yönelik yürütülen görsel sanatlar eğitimini yürütülen lisansüstü tezler üzerinden meta-sentez yöntemi kullanılarak değerlendirilmesini amaçlamaktadır. Çalışma kapsamında 2000-2019 yılları arası ilgili konuyu içeren 27’si yüksek lisans, 7’si doktora olmak üzere 34 lisansüstü tez incelenmiştir. Çalışmalara YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanı yardımı ile ulaşılmıştır. Veri tabanında erişime açık olmayan çalışmalara ise kurumumuz Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı aracılığı ile ulaşılmıştır. Araştırmaya dâhil edilen lisansüstü tezler içerik analizi ile analiz edilmiştir. Bu kapsamda çalışmalar, yayım yılı, yürütüldüğü üniversite, çalışmanın amacı, araştırma yöntemi, veri toplama araçları ve örneklemleri bağlamında incelenmiştir. Verilerden elde edilen tema ve kodlar tablo ve grafiklere dönüştürülerek yorumlanmıştır. Buna göre incelenen yüksek lisans tezlerinin 2008-2011 yılları arası yoğunlaştığı; doktora tezlerinin ise son dönemlere doğru çalışılmaya başlandığı ortaya çıkmıştır. Çalışmaların büyük bir çoğunluğu engelli bireylerin sanatsal gelişimlerini ve görsel sanatlar eğitiminin engelli bireylerin eğitimlerine yönelik katkılarını amaçladıkları görülmüştür. Çalışmalarda büyük oranda nicel bir yaklaşımla ve anket, ölçek ve test gibi nicel veri toplama araçlarıyla yürütüldüğü buna göre örneklemin çeşitlilik gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Görsel Sanatlar, Eğitim, Engelli Bireyler, Lisansüstü Tezler, Meta-Sentez.

Abstract
In this study, it is aimed to evaluate the visual arts education carried out for individuals with disabilities in Turkey by using meta-synthesis method through the postgraduate dissertations. Within the scope of the study, 34 postgraduate dissertations including 27 master's and 7 doctorate dissertations covering the relevant subject between 2000-2019 were examined. Studies were accessed from CoHE National Thesis Center database. Studies that are not open to access in the database were reached through the Library and Documentation Department of our institution. The graduate dissertations included in the study were analyzed with content analysis. In this context, the studies were examined in the context of the publication year, the university where they were conducted, the purpose of the study, research method, data collection tools and samples. Themes and codes obtained from the data were transformed into tables and graphics and then interpreted. Accordingly, it was revealed that the analyzed master dissertations were mainly between the years 2008-2011 and doctoral dissertations started to be studied towards recently. It was seen that most of the studies aim at the artistic development of disabled individuals and the contribution of visual arts education to the education of disabled individuals. It was concluded that the studies were conducted with a quantitative approach and quantitative data collection tools such as questionnaires, scales and tests, and accordingly, the sample varied.

Keywords
Visual Arts, Education, Individuals with Disabilities, Graduate Dissertations, Meta-Synthesis.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin 86. sayısı (bahar sayısı) için makale kabulu sona ermiştir. 87. sayımız (yaz sayısı) makale kabul edilmektedir. 

   Dergimiz 2021 yılı itibariyle derleme çalışmaları kabul etmemektedir. 

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin "Hakkımızda" menüsünü inceledikten sonra makalelerinizi dergi sistemine yüklemenizi rica ediyoruz. 

  Dergimize gönderilen çalışmalarda TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri gereğince araştırma etiğine yönelik neler yapıldığı ve araştırmanın hangi etik kriterler dikkate alınarak hazırlandığı açıklanmalıdır. Ayrıca araştırmaların niteliğine göre etik kurul belgesi veya uygulama izni makalenin ekinde verilmelidir. Dergimizin 2020 yılı ikinci sayısı itibariyle bütün çalışmalar için bu kurallar işletilecektir.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir ve makalenin tamamının ayrıntılı raporu gerekmektedir.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri