eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimTÜRKİYE’DE KAMU YÖNETİMİNİN DENETİM YÖNTEMLERİNİN ETKİNLİĞİ VE KAMUOYU DENETİMİ ÜZERİNE NİTEL BİR İNCELEME
(Effectiveness of Control Methods in Public Administration An Examination on Public Opinion Inspection in Turkey )

Yazar : Label    Label
Türü : Diğer
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 84
Sayfa : 211-228
Dergiye Geliş Tarihi : 21.10.2020
Yayımlanma Tarihi : 27.12.2020
DOI Number: :
Cite : EMRE AKCAGÜNDÜZ , (2020). TÜRKİYE’DE KAMU YÖNETİMİNİN DENETİM YÖNTEMLERİNİN ETKİNLİĞİ VE KAMUOYU DENETİMİ ÜZERİNE NİTEL BİR İNCELEME. Ekev Akademi Dergisi, 84, p. 211-228. Doi: 10.17753/Ekev1727.


Özet
Demokratik ülkelerin vazgeçilmez unsuru idarenin denetlenmesidir. İdare, vatandaşların huzur ve refahı için faaliyet gösteren bir fonksiyondur. Bu fonksiyonu yöneten kişiler, yapmış oldukları faaliyetlerin tamamında kamu yararını gözetmek zorundadır. İdarenin faaliyetlerini, iş ve işlemlerini yerine getiren kişiler, kişisel çıkarlarına uygun olarak hareket edebilmektedirler. Yapılan herhangi bir kamu politikasının vatandaşların/kamunun çıkarına hizmet edip etmediği ancak denetim yoluyla anlaşılabilmektedir. İdarenin denetimi, farklı şekillerde olabilmektedir. Kamuoyu denetimi, kamu yönetiminin denetim şekillerinden birisidir. Kamuoyu denetimi, halkın; idarenin yapmış olduğu iş ve eylemler neticesinde ortaya çıkan sonuçları, kamu yararı gözetip gözetmemesine göre değerlendirip, ilgili iş ve eylemleri geri aldırabilme gücüdür. Çalışmanın iki temel amacı bulunmaktadır. İlk amacı, Türkiye’de kamu yönetiminin denetiminde kullanılan yöntemlerin etkinliğini tartışmaktır. İkinci amacı ise kamuoyu denetiminin kamu yönetimi denetiminde diğer denetim yöntemlerine nazaran etkin bir yöntem olup olmadığını tartışmaktır. Bu çerçevede çalışma üç bölüm olarak tasarlanmıştır. Çalışmanın birinci bölümünde kavramsal bir tartışma yürütülmüştür. Bu bölümde, kamuoyu ve denetim kavramlarının farklı tanımları ve etimolojik kökenleri üzerinde durulmuştur. İkinci bölümde, kamu yönetiminin denetim yöntemleri, özellikleri ve etkinlikleri tartışılmıştır. Üçüncü bölümde kamuoyu denetiminin özellikleri ve etkinliği tartışılmıştır. Sonuç bölümünde ise elde edilen veriler çerçevesinde Türkiye’de kamu yönetimin denetiminde yaşanan sorunların nasıl çözülebileceğine dair öneriler sunulmuş ve kamuoyu denetiminin idarenin denetlenmesinde etkin bir yol olup olmadığı tartışılmıştır

Anahtar Kelimeler
Kamuoyu, Denetim, Yargı Denetimi, Kamu Yönetimi, Etkinlik

Abstract
An indispensable pillar in democratic states is to be competent in conducting administrative control. Public administration is a foremost service functioning mainly for peace and welfare of citizens in democratic states. Administrators who shall undertake the aforementioned functioning are obligated to protect public benefit in their entire activities. Nevertheless, administrators may occasionally work in accordance with their personal interests, through carrying out all sorts of administrative jobs, activities and procedures. Herein, whether any public policy is implemented for the wholesome benefit of citizens/public can be examined only though an control mechanism, so to conduct control partakes the utmost role in administrative operations. The control of public administration can be proceeded in different methods. Public opinion inspection is, for instance, a form of control in public administration. Public opinion inspection is a power of public to evaluate the results of works and activities performed by public administration according to whether the administrative authority pursues public benefit or not. The aim of this study is to observe the effectiveness of public opinion powery in administrative control. In this context, study is designed in three sections. In first section, different definitions and etymological origins of particular concepts about public opinion and control will be emphasized. In the second section, control methods in public administration will be analyzed, and the features and effectiveness of these methods will be discussed. In the third section, features and effectiveness of public opinion will be discussed. As a conclusion, depending on the obtained data, suggestions will be made for the effectiveness, status and improvement of administrative controls in public administration in Turkey.

Keywords
Public Opinion, Control, Public Administration, Judicial Control, Effectiveness.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin 86. sayısı (bahar sayısı) için makale kabulu sona ermiştir. 87. sayımız (yaz sayısı) makale kabul edilmektedir. 

   Dergimiz 2021 yılı itibariyle derleme çalışmaları kabul etmemektedir. 

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin "Hakkımızda" menüsünü inceledikten sonra makalelerinizi dergi sistemine yüklemenizi rica ediyoruz. 

  Dergimize gönderilen çalışmalarda TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri gereğince araştırma etiğine yönelik neler yapıldığı ve araştırmanın hangi etik kriterler dikkate alınarak hazırlandığı açıklanmalıdır. Ayrıca araştırmaların niteliğine göre etik kurul belgesi veya uygulama izni makalenin ekinde verilmelidir. Dergimizin 2020 yılı ikinci sayısı itibariyle bütün çalışmalar için bu kurallar işletilecektir.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir ve makalenin tamamının ayrıntılı raporu gerekmektedir.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri