eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimÖRGÜTSEL ADALETİN BİREYSEL PERFORMANS ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BİR İNŞAAT FİRMASI ÖRNEĞİ
(The Effect of Organizational Justice On Individual Performance: Case of A Construction Company )

Yazar : Label    Label
Türü : Diğer
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 84
Sayfa : 67-86
Dergiye Geliş Tarihi : 22.10.2020
Yayımlanma Tarihi : 27.12.2020
DOI Number: :
Cite : Bahar Suvacı , (2020). ÖRGÜTSEL ADALETİN BİREYSEL PERFORMANS ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BİR İNŞAAT FİRMASI ÖRNEĞİ. Ekev Akademi Dergisi, 84, p. 67-86. Doi: 10.17753/Ekev1732.


Özet
Adalet bir toplum içindeki bireyin nasıl yaşayacağı ve davranacağına dair bir kılavuzudur. Örgütsel adalet ise, çalışanlar tarafından örgüt yönetiminin vermiş olduğu kararların ve gerçekleştirdikleri uygulamaların nasıl algılandığını ifade etmektedir. Bu çalışmanın amacı, örgütsel adalet algısının çalışanların bireysel performansları üzerindeki etkisini belirlemektir. Bu amaçla Bursa’da faaliyet gösteren bir inşaat firmasının 19 beyaz yaka ve 134 mavi yaka olmak üzere 153 çalışanından anket yöntemi kullanılarak veriler toplanmıştır. Elde edilen veriler üzerinden araştırmada kullanılan örgütsel adalet ve performans değerlendirme ölçeklerine faktör analizi uygulanmıştır. Ayrıca örgütsel adalet ölçeğinde yer alan alt boyutların çalışanların performans düzeyleri ile aralarındaki ilişkiyi belirlemek üzere korelasyon analizleri yapılmıştır. Örgütsel adalet algısının çalışan performansı üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla da regresyon analizi gerçekleştirilmiştir. Analiz sonuçlarına göre örgütsel adalet ve örgütsel adaletin alt boyutlarından prosedürel ve dağıtımsal adalet algıları ile performans ortalamaları arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Regresyon analizi sonuçlarına göre ise performans üzerindeki değişimin % 23,2’sinin örgütsel adalet ile açıklanabildiğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler
Adalet, Örgütsel Adalet, Performans, Bireysel Performans, İnşaat Firması.

Abstract
Justice is a guide to how an individual in a society will live and behave. Organizational justice, on the other hand, expresses how employees' management management decisions and practices are perceived. The purpose of this study is to determine the effect of organizational justice perception on the individual performance of employees. For this purpose, data were collected from 153 employees, 19 white collar employees and 134 blue collar employees, of a construction company operating in Bursa, using a survey method. Factor analysis was applied to the organizational justice and performance evaluation scales used in the research based on the data obtained. In addition, correlation analyzes were conducted to determine the relationship between the sub-dimensions of the organizational justice scale and the performance levels of the employees. Regression analysis was also conducted to determine the effect of organizational justice perception on employee performance. According to the results of the analysis, it has been determined that there is a positive relationship between the organizational justice and the subdimensions of organizational justice and the perceptions of procedural and distributional justice and performance averages. According to the results of the regression analysis, 23.2% of the change on performance can be explained by organizational justice.

Keywords
Justice, Organizational Justice, Performance, Individual Performance, Construction Firm.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin 87. sayısı yayımlanmıştır. 

  Dergimizin 88. sayısı (güz sayısı) için makale kabulu sona ermiştir. 89. sayımız (2022 kış sayısı) için makale kabul edilmektedir. 

   Dergimiz 2021 yılı itibariyle derleme çalışmaları kabul etmemektedir. 

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin "Hakkımızda" menüsünü inceledikten sonra makalelerinizi dergi sistemine yüklemenizi rica ediyoruz. 

  Dergimize gönderilen çalışmalarda TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri gereğince araştırma etiğine yönelik neler yapıldığı ve araştırmanın hangi etik kriterler dikkate alınarak hazırlandığı açıklanmalıdır. Ayrıca araştırmaların niteliğine göre etik kurul belgesi veya uygulama izni makalenin ekinde verilmelidir. Dergimizin 2020 yılı ikinci sayısı itibariyle bütün çalışmalar için bu kurallar işletilecektir.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir ve makalenin tamamının ayrıntılı raporu gerekmektedir.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri