eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimDUYGUSAL EMEĞİN ÇALIŞAN İYİ OLUŞUNA ETKİSİ
(The Effect of Emotional Labor on Employee Well-Being )

Yazar : Burak Dumlu  Prof. Dr. Sebahattin YILDIZ, Kafkas Üniversitesi, İİBF, syildiz@kafkas.edu.tr Yüksek Lisans Öğrencisi Burak Dumlu, Kafkas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Ens., burakdumlu34@hotmail.com  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 84
Sayfa : 551-574
Dergiye Geliş Tarihi : 4.11.2020
Yayımlanma Tarihi : 27.12.2020
DOI Number: :
Cite : Burak Dumlu Prof. Dr. Sebahattin YILDIZ, Kafkas Üniversitesi, İİBF, syildiz@kafkas.edu.tr Yüksek Lisans Öğrencisi Burak Dumlu, Kafkas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Ens., burakdumlu34@hotmail.com, (2020). DUYGUSAL EMEĞİN ÇALIŞAN İYİ OLUŞUNA ETKİSİ. Ekev Akademi Dergisi, 84, p. 551-574. Doi: 10.17753/Ekev1751.


Özet
Bu çalışmanın amacı çalışanların duygusal emek davranışlarının iyi oluş hallerine etkisini incelemektir. Hipotez içeren açıklayıcı çalışmada hizmet sektöründeki 233 işgören üzerinde anket çalışması yapılmıştır. Bulgulara göre yüzeysel rol yapmanın ve samimi davranışın hem yaşamsal iyi oluşu hem de psikolojik iyi oluşu pozitif yönde ve anlamlı olarak etkilediği; derinden rol yapmanın ise yaşamsal iyi oluşu ve psikolojik iyi oluşu anlamlı olarak etkilemediği ortaya çıkmıştır. Yine sadece samimi davranışın işle ilgili iyi oluşu pozitif yönde ve anlamlı olarak etkilediği; yüzeysel ve derinden rol yapmanın işle ilgili iyi oluşa etkisinin anlamlı olmadığı ortaya çıkmıştır. Sonuçta, ilerleyen çalışmalar için öneriler getirilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Duygusal Emek, Çalışan İyi Oluşu, Hizmet Sektörü, Psikolojik İyi Oluş, Öznel İyi Oluş.

Abstract
The aim of this study is to examine the effects of employees’emotional labor behaviors on their well-being. In the explanatory study including hypotheses, a survey was conducted on 233 employess in the service sector. According to the findings, it was revealed that surface acting and genuine emotion had a positive and significant effect on both life wellbeing and psychological well-being, that deep acting does not significantly affect life wellbeing and psychological well-being. It was also observed that only genuine emotion had a positive and significant effect on workplace well-being, that the effect of surface acting and deep acting on workplace well-being is not significant. As a result, recommendations for further studies have been made.

Keywords
Emotional Labour, Employee Well-Being, Service Sector, Psychological Well-Being, Subjective Well Bei

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Kabulü

    Makale gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

    UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri