eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimDUYGUSAL EMEĞİN ÇALIŞAN İYİ OLUŞUNA ETKİSİ
(The Effect of Emotional Labor on Employee Well-Being )

Yazar : Burak Dumlu  Prof. Dr. Sebahattin YILDIZ, Kafkas Üniversitesi, İİBF, syildiz@kafkas.edu.tr Yüksek Lisans Öğrencisi Burak Dumlu, Kafkas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Ens., burakdumlu34@hotmail.com  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 84
Sayfa : 551-574
Dergiye Geliş Tarihi : 4.11.2020
Yayımlanma Tarihi : 27.12.2020
DOI Number: :
Cite : Burak Dumlu Prof. Dr. Sebahattin YILDIZ, Kafkas Üniversitesi, İİBF, syildiz@kafkas.edu.tr Yüksek Lisans Öğrencisi Burak Dumlu, Kafkas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Ens., burakdumlu34@hotmail.com, (2020). DUYGUSAL EMEĞİN ÇALIŞAN İYİ OLUŞUNA ETKİSİ. Ekev Akademi Dergisi, 84, p. 551-574. Doi: 10.17753/Ekev1751.


Özet
Bu çalışmanın amacı çalışanların duygusal emek davranışlarının iyi oluş hallerine etkisini incelemektir. Hipotez içeren açıklayıcı çalışmada hizmet sektöründeki 233 işgören üzerinde anket çalışması yapılmıştır. Bulgulara göre yüzeysel rol yapmanın ve samimi davranışın hem yaşamsal iyi oluşu hem de psikolojik iyi oluşu pozitif yönde ve anlamlı olarak etkilediği; derinden rol yapmanın ise yaşamsal iyi oluşu ve psikolojik iyi oluşu anlamlı olarak etkilemediği ortaya çıkmıştır. Yine sadece samimi davranışın işle ilgili iyi oluşu pozitif yönde ve anlamlı olarak etkilediği; yüzeysel ve derinden rol yapmanın işle ilgili iyi oluşa etkisinin anlamlı olmadığı ortaya çıkmıştır. Sonuçta, ilerleyen çalışmalar için öneriler getirilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Duygusal Emek, Çalışan İyi Oluşu, Hizmet Sektörü, Psikolojik İyi Oluş, Öznel İyi Oluş.

Abstract
The aim of this study is to examine the effects of employees’emotional labor behaviors on their well-being. In the explanatory study including hypotheses, a survey was conducted on 233 employess in the service sector. According to the findings, it was revealed that surface acting and genuine emotion had a positive and significant effect on both life wellbeing and psychological well-being, that deep acting does not significantly affect life wellbeing and psychological well-being. It was also observed that only genuine emotion had a positive and significant effect on workplace well-being, that the effect of surface acting and deep acting on workplace well-being is not significant. As a result, recommendations for further studies have been made.

Keywords
Emotional Labour, Employee Well-Being, Service Sector, Psychological Well-Being, Subjective Well Bei

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin 86. sayısı (bahar sayısı) için makale kabulu sona ermiştir. 87. sayımız (yaz sayısı) makale kabul edilmektedir. 

   Dergimiz 2021 yılı itibariyle derleme çalışmaları kabul etmemektedir. 

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin "Hakkımızda" menüsünü inceledikten sonra makalelerinizi dergi sistemine yüklemenizi rica ediyoruz. 

  Dergimize gönderilen çalışmalarda TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri gereğince araştırma etiğine yönelik neler yapıldığı ve araştırmanın hangi etik kriterler dikkate alınarak hazırlandığı açıklanmalıdır. Ayrıca araştırmaların niteliğine göre etik kurul belgesi veya uygulama izni makalenin ekinde verilmelidir. Dergimizin 2020 yılı ikinci sayısı itibariyle bütün çalışmalar için bu kurallar işletilecektir.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir ve makalenin tamamının ayrıntılı raporu gerekmektedir.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri