eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SİGARA KULLANMA ALIŞKANLIKLARI İLE YAŞAM KALİTELERİNİN İNCELENMESİ (SİNOP ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
(Investigation of Smoking Habits and Quality of Life of University Students (Sample of Sinop University) )

Yazar : Kürşat ACAR  Cansel ARSLANOĞLU, Kürşat ACAR, Erkal ARSLANOĞLU, Kadir BAYNAZ, Fatih KARAKAŞ, Gökhan İPEKOĞLU, Ahmet MOR  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 84
Sayfa : 195-210
Dergiye Geliş Tarihi : 4.11.2020
Yayımlanma Tarihi : 27.12.2020
DOI Number: :
Cite : Kürşat ACAR Cansel ARSLANOĞLU, Kürşat ACAR, Erkal ARSLANOĞLU, Kadir BAYNAZ, Fatih KARAKAŞ, Gökhan İPEKOĞLU, Ahmet MOR, (2020). ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SİGARA KULLANMA ALIŞKANLIKLARI İLE YAŞAM KALİTELERİNİN İNCELENMESİ (SİNOP ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ. Ekev Akademi Dergisi, 84, p. 195-210. Doi: 10.17753/Ekev1753.


Özet
Bu çalışmanın amacı; Sinop Üniversitesinin akademik birimlerinde öğrenim gören öğrencilerin sigara kullanma alışkanlıkları ile yaşam kalitelerinin incelenmesidir. Araştırmanın örneklemini, üniversitenin farklı Fakülte ve Yüksekokullarında öğrenim gören 1648 kadın, 1275 erkek olmak üzere toplam 2923 öğrenci oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak, Kişisel Bilgi Formu ve Dünya Sağlık Örgütü Yaşam Kalitesi Ölçeği (WHOQOLBRIEF) kullanılmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler ve bağımsız örneklem t-testi kullanılmıştır. Çalışmaya katılan üniversite öğrencilerinin yaklaşık üçte birinin (%33,4); kadınların %25’inin ve erkeklerin %55,3’ünün sigara kullandığı tespit edilmiştir. En fazla sigara kullanılan birimler Meslek Yüksekokulu (%51,1) ve Gerze Meslek Yüksekokulu (%47), en az sigara kullanılan birimler ise İlahiyat Fakültesi (%15,2), Eğitim Fakültesi (%25) ve Sağlık Yüksekokulu’dur (%25). Sigara kullanan öğrencilerin “ruhsal alan” ve “çevresel-kültürel alan” alt boyut puanları, kullanmayanlara göre daha düşüktür. Araştırma sonucunda üniversite öğrencilerinin sigara kullanma durumlarının yaşam kalitelerini önemli ölçüde farklılaştırdığını dolayısıyla sigara kullanmayanların daha iyi yaşam kalitesine sahip olduğunu söyleyebiliriz.

Anahtar Kelimeler
Sigara Alışkanlığı, Sigara Kullanımı, Sinop Üniversitesi, Üniversite Öğrencisi, Yaşam Kalitesi.

Abstract
This study aims to investigate the effect of smoking habits and quality of life of the university students in Sinop University. 2923 students (1648 female, 1275 male) from different Faculties and Applied Schools participated to research. Personal information form and Quality of Life Scale (WHOQOL-BREF), were utilized as data collection tool. Descriptive statistics and independent samples t-test were used to analyze. Almost onethird of the participants (%33,4); female students 25% and male students 55.3%, were detected as smoking. Departments with the highest smoking habits are Vocational School (51.1%) and Gerze Vocational School (47%), and departments with the lowest smoking habits are Faculty of Theology (15.2%), Faculty of Education (25%) and Health Services Vocational School (25%). ‘Psychological’ and ‘environmental-cultural’ scores of the smoking students were found low compared to who do not smoke. In conclusion, we may suggest that smoking habits of the university students influence their quality of life severely, so non-smoking students have better quality of life.

Keywords
Smoking, Smoking Habit, Sinop University, University Student, Quality of Life.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin 86. sayısı (bahar sayısı) için makale kabulu sona ermiştir. 87. sayımız (yaz sayısı) makale kabul edilmektedir. 

   Dergimiz 2021 yılı itibariyle derleme çalışmaları kabul etmemektedir. 

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin "Hakkımızda" menüsünü inceledikten sonra makalelerinizi dergi sistemine yüklemenizi rica ediyoruz. 

  Dergimize gönderilen çalışmalarda TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri gereğince araştırma etiğine yönelik neler yapıldığı ve araştırmanın hangi etik kriterler dikkate alınarak hazırlandığı açıklanmalıdır. Ayrıca araştırmaların niteliğine göre etik kurul belgesi veya uygulama izni makalenin ekinde verilmelidir. Dergimizin 2020 yılı ikinci sayısı itibariyle bütün çalışmalar için bu kurallar işletilecektir.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir ve makalenin tamamının ayrıntılı raporu gerekmektedir.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri