eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimSANAT EĞİTİMİNDE MOBİL TEKNOLOJİ KULLANIMINA İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ VE MOTİVASYONLARINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ
(Investigation of the Student Opinions Related to Mobile Technology Use in Art Education and its Effect on Their Motivations )

Yazar : Label    Label
Türü : Diğer
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 84
Sayfa : 585-600
Dergiye Geliş Tarihi : 6.11.2020
Yayımlanma Tarihi : 27.12.2020
DOI Number: :
Cite : Selma TAŞKESEN , (2020). SANAT EĞİTİMİNDE MOBİL TEKNOLOJİ KULLANIMINA İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ VE MOTİVASYONLARINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ. Ekev Akademi Dergisi, 84, p. 585-600. Doi: 10.17753/Ekev1760.


Özet
Eğitimin her alanında faydalanılan teknolojinin atölye dersleri için de kullanımı mümkündür. Bu doğrultuda araştırmada resim-iş eğitiminde öğrenim gören öğrencilerin mobil teknolojik araçların (akıllı telefon, tablet bilgisayar, notebook vb.) atölye dersleri için kullanılması hakkındaki görüş ve önerilerinin ortaya çıkarılması ve görüşler doğrultusunda mobil cihazların daha verimli kullanılabilmesi için olanaklar sağlanması hedeflenmektedir. Çalışma, 2019-2020 eğitim yılı güz döneminde Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-İş öğretmenliğinde eğitim alan her sınıf seviyesinde 45 öğrencinin gönüllü katılımları doğrultusunda gerçekleştirilmiştir. Nitel araştırma yöntemi ile desenlenen çalışmada veriler uzman görüşü ile oluşturulmuş yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Görüşme formuyla toplanan nitel verilerin çözümlenmesinde betimsel analiz kullanılmıştır. Görüşmeler doğrultusunda çıkan sonuçların atölye dersleri için mobil cihaz kullanımının gerekli olduğu, bilgiye daha hızlı ulaşma, görsellere bakma, eskiz oluşturma, değişik programları (photoshop, pixelart, picsart vb.) etkin kullanabilme gibi avantajlarının bulunduğunu göstermiştir. Mobil cihazların atölye derslerinde kullanımı esnasında yaşanan sıkıntı ve sınırlılıklar olarak; özellikle öğrencilerin görsel araştırması yaparken cihazın şarjının çabuk bitmesi ve İnternet erişim problemleri olduğu ortaya çıkarılmıştır. Motivasyon açısından bakıldığında ise mobil cihazların hızlı ve ulaşılabilir olmasının öğrencilerin motivasyonunu olumlu etkilediği ancak zaman zaman dikkat dağınıklığı gibi olumsuzluklara da neden olduğu tespit edilmiştir.Genel olarak eğitimin her alanında olduğu gibi sanat eğitiminde de mobil cihazların eğitim ve öğretime olumlu katkısı olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Sanat eğitimi, teknoloji, mobil teknoloji, atölye dersleri, motivasyon

Abstract
It is possible to apply technology, which is used in every field of education, in workshop courses. Accordingly, it is aimed to elicit the opinions and suggestions of the students who are educated in art teaching about the use of mobile technological devices (smartphone, tablet computer, notebook, etc.) for workshop courses, and to provide opportunities for more efficient and effective use of mobile devices in line with their opinions in the study. The study was carried out with voluntary participation of 45 students- from each class level- at the Department of Arts and Crafts in the Faculty of Education in Erzincan Binali Yıldırım University in the fall term of 2019-2020 academic year. In the study, which was designed with the qualitative research method, the data were collected with the semistructured interview form created according to expert opinion. Descriptive analysis was employed in the analysis of the qualitative data collected with the interview form. The results reached with the interviews suggest that it is necessary to use a mobile device for workshop courses, that it has advantages such as accessing information faster, looking at images, creating sketches, using different programs (Photoshop, pixelart, picsart, etc.) effectively., İt was found that the students especially stated the device charge and internet access problems during the visual search as the difficulties and limitations that may occur in the use of mobile devices. As it is considered in terms of motivation, it was determined that being fast and accessible positively affects student motivation, but students also experience negativities such as distraction from time to time In general, it was found that mobile devices contribute positively to education and training in art education as in every field of education.

Keywords
Art Education, Technology, Mobile Technology, Workshop Courses, Motivation.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin 86. sayısı (bahar sayısı) için makale kabulu sona ermiştir. 87. sayımız (yaz sayısı) makale kabul edilmektedir. 

   Dergimiz 2021 yılı itibariyle derleme çalışmaları kabul etmemektedir. 

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin "Hakkımızda" menüsünü inceledikten sonra makalelerinizi dergi sistemine yüklemenizi rica ediyoruz. 

  Dergimize gönderilen çalışmalarda TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri gereğince araştırma etiğine yönelik neler yapıldığı ve araştırmanın hangi etik kriterler dikkate alınarak hazırlandığı açıklanmalıdır. Ayrıca araştırmaların niteliğine göre etik kurul belgesi veya uygulama izni makalenin ekinde verilmelidir. Dergimizin 2020 yılı ikinci sayısı itibariyle bütün çalışmalar için bu kurallar işletilecektir.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir ve makalenin tamamının ayrıntılı raporu gerekmektedir.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri