eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimİKİ DEFA ÖLMEK VE İKİ DEFA DİRİLMEK (MÜ’MİN SURESİ 11. ÂYET ÖZELİNDE)
(Dying Twice and Being Resurrected Twice (Specific to the Verse 11 of the Surah Mu'min) )

Yazar : Mehmet Mahfuz ATA  Yok  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 84
Sayfa : 449-474
Dergiye Geliş Tarihi : 6.11.2020
Yayımlanma Tarihi : 27.12.2020
DOI Number: :
Cite : Mehmet Mahfuz ATA Yok, (2020). İKİ DEFA ÖLMEK VE İKİ DEFA DİRİLMEK (MÜ’MİN SURESİ 11. ÂYET ÖZELİNDE). Ekev Akademi Dergisi, 84, p. 449-474. Doi: 10.17753/Ekev1762.


Özet
Ölüm, canlı olma keyfiyetinin ortadan kalkması, biyolojik faaliyetin ve hayatın son bulması durumudur. Hayat kavramının zıddıdır. Kur’ân-ı Kerim’de öldükten sonra dirilmeye dair pek çok âyet bulunmaktadır. Diriltilme ile ilgili aşamalarda Kur’an’da farklı kavramlar kullanılmıştır. Yüce Allah, Kur’an’da ölümü ve hayatı imtihan için yarattığını beyan etmektedir. Bunun esas amacı, kişinin yaptığı iyiliklerde samimi olup olmadığının sınanmasıdır ve kimlerin Allah’ın emir ve yasaklarına uyarak daha güzel davranışlar sergilediğini ortaya çıkarmak ve ödüllendirmektir. Bazı inançlardaki ölüm sonrası, ruhların tekâmül ederek yeni bir bedende varlığını devam ettireceği iddiasından ibaret olan reenkarnasyon düşüncesi, Kur’ân’ın birçok âyetinde reddedilmektedir. Bu çalışmada tefsirlerde beyan edilen hayat ve ölümle ilgili görüşler çerçevesinde, ölüm ve hayat kavramlarının türevleriyle birlikte hangi anlamlarda kullanıldıkları; iki defa ölmenin ve iki defa dirilmenin ne anlama geldiği hususu incelenecektir.

Anahtar Kelimeler
Ölüm, Hayat, Dirilme, Kur’an, Tefsir, Reenkarnasyon.

Abstract
Death is the situation where the state of being alive disappears and the biological activity and life ends. It is the opposite of the concept of life. However, There are many verses about the resurrection after death in the Quran. Allah, Almighty, declares in the Qur'an that he created death and life for testing the human being. The main purpose of this is to test whether the person is sincere in the favors he has done and to reveal and reward those who behave better by obeying Allah’s orders and prohibitions. Different concepts are used in the Qur'an for the stages of resurrection. It is rejected in many verses of the Quran that the souls after death evolve and continue their existence in a new body. In this study, what “To die twice and resurrect twice” means will be analyzed under the light of the opinions about life and death declared in tafsirs.

Keywords
Death, Living, Resurrection, Quran, Tafseer, Reincarnation.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Kabulü

    Makale gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

    UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri