eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVRE SORUNLARINA YÖNELİK DUYARLILIKLARININ İNCELENMESİ (Ağrı İli Örneği)
(Analysis of Teacher Candidates’ Sensitivity on Environmental Problems (The Example of Agrı) )

Yazar : Songül KEÇECİ KURT  Mustafa ERCENGİZ Suat POLAT  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 18
Sayı : 59
Sayfa : 119-132
Dergiye Geliş Tarihi : 26.12.2013
Yayımlanma Tarihi : 2014


Özet
Bu araştırmada temel amaç, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Eğitim Fakültesi öğretmen yetiştirme programları (Sosyal Bilgiler ve Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik)öğretmen adaylarının çevre sorunlarına yönelik duyarlılıklarını farklı değişkenler açısından karşılaştırmalı analizini yapmaktır. Araştırmada betimsel araştırma türlerinden tarama modeli kullanılmıştır. Araştırma,2012- 2013 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde incelenen programlara kayıtlı 200 öğretmen adayı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma verilerinin toplanmasında “Çevre Sorunlarına Yönelik Duyarlılık Ölçeği” kullanılmıştır. Elde edilen veriler istatistik paket programı (SPSS 16) kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmada elde edilen bulgulara göre, öğretmen adaylarının çevre sorunlarına yönelik duyarlılıkları ile cinsiyetleri, öğrenim gördükleri lisans programı, üniversiteye gelmeden önce yaşadıkları yerleşim yeri, anne ve baba eğitim durumu, yaş ve sınıf değişkenleri arasında herhangi bir farklılık bulunmamıştır. Öğretmen adaylarının çevre sorunlarına yönelik duyarlılıkları orta düzeyde bulunmuştur.
depakin chrono 300 mg read depakin chrono


Anahtar Kelimeler
Çevre, çevre sorunları, öğretmen adayları, çevresel duyarlılık

Abstract
The main objective of this research is to analyze the sensitivity of teacher candidates on environmental problems by using different variables. Applicants consist of students who study at Faculty of Education, Teacher Training Programs (Social Sciences and Psychological Counseling and Guidance) of Agrı Ibrahim Cecen University. In the study; scanning method, a sub-branch of descriptive research model, is used. The research conducted in the Spring Semester of 2012 - 2013 academic year with 200 teacher candidates. The survey “Environmental Sensitivity on Problems’’ was used to collect of data. Data results were analyzed using statistical package . It is observed in findings that students’ sensitivity have not a direct correlation with gender, department, residence location, parental education, age and social status. Research showed that teacher candidates have a moderate level of awareness on the environmental problems.

Keywords
Environment, Environmental Problems, Teacher Candidates, Environmental Sensitivity

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin 82. Sayısı (Bahar Sayısı) yayımlanmıştır. 83. sayı için makale kabulü devam etmektedir.

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin "Hakkımızda" menüsünü inceledikten sonra makalelerinizi dergi sistemine yüklemenizi rica ediyoruz. 

  Dergimize gönderilen çalışmalarda TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri gereğince araştırma etiğine yönelik neler yapıldığı ve araştırmanın hangi etik kriterler dikkate alınarak hazırlandığı açıklanmalıdır. Ayrıca araştırmaların niteliğine göre etik kurul belgesi veya uygulama izni makalenin ekinde verilmelidir. Dergimizin 2020 yılı ikinci sayısı itibariyle bütün çalışmalar için bu kurallar işletilecektir.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir ve makalenin tamamının ayrıntılı raporu gerekmektedir.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri