eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimPERAKENDECİLİK SEKTÖRÜNDE TÜKETİCİLERİN ALGILADIKLARI RİSKLER: SÜPERMARKETLERDE BİR UYGULAMA
(Perceıved Risks of Consumers in The Retailing Sector: An Application in The Supermarkets )

Yazar : Alpaslan YÜCE    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 18
Sayı : 58
Sayfa : 229-250
Dergiye Geliş Tarihi : 30.12.2013
Yayımlanma Tarihi : 2014
DOI Number: :
Cite : Alpaslan YÜCE , (18). PERAKENDECİLİK SEKTÖRÜNDE TÜKETİCİLERİN ALGILADIKLARI RİSKLER: SÜPERMARKETLERDE BİR UYGULAMA . Ekev Akademi Dergisi, 58, p. 229-250. Doi: .


Özet
Odak noktasını tüketicilerin oluşturduğu günümüz iş dünyasında firmaların amacı, ihtiyaç ve istekleri en yüksek düzeyde karşılamak ve pazarda başarılı olmaktır. Süpermarketlerin başarı nedenleri araştırılırken ele alınması gereken faktörlerden birisi de müşterinin karşılaştığı risklerdir. Bu süreçte müşteri temel olarak performans, fiziksel, finansal, zaman kaybı, sosyal ve psikolojik risklerle karşı karşıyadır. Tüketicilerin algıladıkları risklerin satın alma karar süreci üzerindeki önemine dikkat çekmeyi amaçlayan bu çalışma iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde tüketicilerin algıladıkları riskler hakkında teorik bilgilere yer verilmiştir. Çalışmanın uygulama bölümünü oluşturan ikinci bölümde ise Kars merkez ilçede yaşayan süpermarket tüketicilerine uygulanan bir anket çalışması sonucunda elde edilen veriler analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre; tüketicilerin algıladıkları risklerden sosyal risk ve performans riskinin cinsiyete göre ayrıca toplam risk ve finansal riskin alışveriş edilen markete göre istatistiksel olarak değiştiği bilgisine ulaşılmıştır. Zaman riskinin de alış veriş etme süresi yönünden anlamlı olarak değiştiği görülmüştür. Risk azaltma stratejileri ile risk türleri arasında pozitif bir ilişki bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler
Süpermarketler, Algılanan Risk, Algılanan Risk Çeşitleri

Abstract
In today’s work life which focused consumer, the aim of firms is providing the needs and demands at the highest level and be suceesful in market. When researching the the causes of successful supermarkets, it must be take form required factor is the risks which consumer faced. In this process the consumer has been faced to performance, physical, financial, lose time, social and psychological risks. This study, which is aiming at draw attention to the significance of the perceived risks of consumers in the process of purchasing decision, consists of two parts. In the first part, the theoritical informations regarding the perceived risks of consumers will be explained. The second part is related to the case study in which data gathered from the questionnaire related to supermarket consumers who lives in the central district in Kars were analyzed. According to results of the analysis; the social risk and performans risk varies statistically by sexuality; total risk and financial risk varies statistically by market in which shopping is made. In attidion, it was acquired that the time risk varies meaningfully by shopping duration. Finally, there is a positive relation between the sort of risks and the risk decreasing strategies.

Keywords
Supermarket, Perceptioned, Risk, Kind of Perceptioned Risks

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Kabulü

    Makale gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

    UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri