eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimSANAT EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN YENİ MEDYA SANATINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ
(Art-Education Students’ Views on New Media Art )

Yazar : Mehmet Ali BÜYÜKPARMAKSIZ  -Üyesi Ayşe OKUR  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 25
Sayı : 85
Sayfa : 247-264
Dergiye Geliş Tarihi : 9.12.2020
Yayımlanma Tarihi : 31.03.2021
DOI Number: :
Cite : Mehmet Ali BÜYÜKPARMAKSIZ -Üyesi Ayşe OKUR, (25). SANAT EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN YENİ MEDYA SANATINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ. Ekev Akademi Dergisi, 85, p. 247-264. Doi: 10.17753/Ekev1792.


Özet
Sanayi devrimi ve daha sonrasında bilgisayar teknolojilerinde yaşanan gelişmeler toplumu ve sanatı etkilemiş özellikle sanatçılar için farklı alanlar ortaya çıkmıştır. Postmodern tabir edilen bu dönemde birçok uygulama sanat olarak görülerek sanatın sınırlarının genişlemesine yol açmıştır. Sanatın sınırları genişlerken bienal, trienal ve çağdaş sanat fuarlarında teknoloji odaklı yeni medya uygulamaları görülmeye başlanmıştır. Bu uygulamalar gelenekselin dışında olduğu için birçok kesim ve sanat eğitimi alan öğrenciler tarafından da algılanamamıştır. Bu nedenle sanat eğitimi alan lisans öğrencilerinin, (Necmettin Erbakan Üniversitesi, Resim-iş Öğretmenliği Anabilim Dalı, Konya) günümüz sanatına yönelik yaklaşımlardan “Yeni Medya Sanatı” ile ilgili bakış açılarının, düşüncelerinin ve günümüz sanatını algılayışlarının ortaya konulması önemli görülmüştür. Bu kapsamda bu araştırmayla “Resim-iş eğitimi anabilim dalı öğrencilerinin günümüz sanatı yaklaşımlarından ‘Yeni Medya Sanatı’na yönelik görüşleri nelerdir?” sorusuna cevap aranmıştır. Araştırma, 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı, Bahar dönemi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Resim-iş Öğretmenliği, 4. sınıf öğrencilerinden oluşan 13 öğrenci ile yapılmıştır. Öğrencilerin yeni medya sanatına yönelik görüşleri öğrencilere gösterilen eser görselleri ve öğrencilere uygulanan yarı yapılandırılmış görüşme soruları üzerinden alınmıştır. Araştırmanın verileri betimsel ve içerik analizi yöntemi kullanılarak çözümlenmiş, elde edilen bulgular araştırma soruları çerçevesinde yorumlanmıştır. Araştırmada ulaşılan sonuçlara göre öğrenciler yeni medya sanatının bilgisayar programlarını iyi bilmeyle orantılı olduğunu dile getirmişler ve aldıkları sanat eğitiminin yetersizlikleri üzerinde durmuşlardır. Öğrenciler, Yeni Medya Sanatında yapılan işleri yaratıcı ve ilginç olarak nitelendirmişlerdir.

Anahtar Kelimeler
Yeni Medya Sanatı, Postmodernizm, Güncel Sanat, Sanat Eğitimi, Estetik.

Abstract
As a result of the industrial revolution and subsequent developments in computer technologies, the society was affected by these developments, and different areas emerged especially for artists. In this period called postmodern, many applications were seen as art, leading to the expansion of the borders of art. As the boundaries of art expand, new media applications focused on technology have started to appear in the biennial, trienal and contemporary art fairs. Since these practices are unconventional, they could not be perceived by students who received many education and art education. For this reason, it has been considered important to reveal the perspectives, thoughts and perceptions of today's art about the new media art among the undergraduate students (Necmettin Erbakan University, Department of Art and Education Teaching, Konya). In this context, with this research, "What are the views of the students of the department of art education on" New Media Art "which is one of today's art approaches? The answer to the question was sought. The research was carried out with 13 students consisting of 4th grade students in the 2016-2017 academic year, Spring semester, Necmettin Erbakan University, Fine Arts Education Department, Art Education Teacher. Students' views on new media art were taken from the visual images shown to students and semi-structured interview questions applied to students. The data of the research were analyzed by using descriptive and content analysis method and the findings were interpreted within the framework of the research questions. According to the results obtained in the research, the students expressed that the new media art is proportional to knowing the computer programs well and they emphasized the insufficiency of the art education they received. The students described the works in New Media Art as creative and interesting.

Keywords
New Media Art, Postmodernism, Contemporary Art, Art Education, Aesthetics.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin 87. sayısı yayımlanmıştır. 

  Dergimizin 89. sayısı (kış sayısı) için makale kabulu sona ermiştir. 90. sayımız için makale kabul edilmektedir. 

   Dergimiz 2021 yılı itibariyle derleme çalışmaları kabul etmemektedir. 

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin "Hakkımızda" menüsünü inceledikten sonra makalelerinizi dergi sistemine yüklemenizi rica ediyoruz. 

  Dergimize gönderilen çalışmalarda TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri gereğince araştırma etiğine yönelik neler yapıldığı ve araştırmanın hangi etik kriterler dikkate alınarak hazırlandığı açıklanmalıdır. Ayrıca araştırmaların niteliğine göre etik kurul belgesi veya uygulama izni makalenin ekinde verilmelidir. Dergimizin 2020 yılı ikinci sayısı itibariyle bütün çalışmalar için bu kurallar işletilecektir.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir ve makalenin tamamının ayrıntılı raporu gerekmektedir.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri