eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimAKADEMİK BİR METNİN SÖYLEM DÜZENLEMİSİNE YÖNELİK ALGILARDA CİNSİYET FARKLILIKLARI ÜZERİNE NİCEL BİR ÇALIŞMA
(Gender Differences in the Perceptions of the Rhetoric Organization of an Academic Genre: A Quantitative Study )

Yazar : Merve GEÇİKLİ    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 18
Sayı : 58
Sayfa : 171-190
Dergiye Geliş Tarihi : 30.12.2013
Yayımlanma Tarihi : 2014
DOI Number: :
Cite : Merve GEÇİKLİ , (18). AKADEMİK BİR METNİN SÖYLEM DÜZENLEMİSİNE YÖNELİK ALGILARDA CİNSİYET FARKLILIKLARI ÜZERİNE NİCEL BİR ÇALIŞMA. Ekev Akademi Dergisi, 58, p. 171-190. Doi: .


Özet
Bu çalışma; daha önce yapılmış olan bir yüksek lisans tez çalışmasının, beşli likert ölçeği aracılığıyla farklı bir boyutunu ele almaktadır. Çalışma yüksek lisans tezlerinin giriş bölümlerinin söylem düzenlemesinde algı boyutunda cinsiyetler arası farklılıklardaki değişkenliğin ne yönde olduğunu ortaya koymayı hedeflemektedir, ve bu bağlamda, araştırma, söylem stratejilerinin uygulanması noktasında İngiliz Dili ve Eğitimi alanı üzerine çalışan bay ve bayanlar arasında algı yönünden farklılıklar olduğu varsayımı üzerinden ilerlemektedir. Sonuçlar, Swales’ın düzenlenmiş versiyonundaki modelde sunulan söylem yapısının uygulanmasında cinsiyetler arasında anlamlı bir farklılık olduğunu göstermiştir. Bu sonuç, çalışmanın ortaya attığı varsayımı doğrulamaktadır. Bu noktada, sonuçlar genel olarak modelin düzenlenmiş versiyonundaki yapının uygulanmasında bay katılımcıların bayan katılımcılardan daha fazla önem atfettiğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler
CARS modeli; Cinsiyet farklılıkları; Algı; Yükseklisans Tezi Giriş Bölümleri; Söylem Stratejileri

Abstract
The present paper attempts to extend the research carried out for a master degree through the application of a 5 point rating scale. The study investigates how variation in rhetorical strategies employed in introductory sections of master theses is put between genders in terms of their perceptions and, in this regard , it proceeds with a hypothesis that claims a significant difference between males and females involved in the field of ELT on the employment of rhetorical strategies in the modified version of Swales’ CARS model. The results show that there is statistically significant difference between genders in terms of the perceptions on the application of the rhetoric suggested in the model, which, hereby, promotes the hypothesis of the study.

Keywords
CARS model; Gender Differences; Perception;Master Thesis Introductions;Rhetorical Strategies

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Kabulü

    Makale gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

    UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri