eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimOSMANLI YAHUDİLERİ BASININA (1850-1922) DAİR TÜRKÇE LİTERATÜR ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEME
(A Comparative Study on the Turkish Literature of the Ottoman Jews Press (1850-1922) )

Yazar : Fatma Gökçen ATUK    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 25
Sayı : 85
Sayfa : 203-225
Dergiye Geliş Tarihi : 15.12.2020
Yayımlanma Tarihi : 31.03.2021
DOI Number: :
Cite : Fatma Gökçen ATUK , (25). OSMANLI YAHUDİLERİ BASININA (1850-1922) DAİR TÜRKÇE LİTERATÜR ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEME. Ekev Akademi Dergisi, 85, p. 203-225. Doi: 10.17753/Ekev1805.


Özet
Osmanlıda yazılı basının ilk örnekleri olan gazete ve dergiler, Osmanlı coğrafyasında yaşayan hemen her etnik ve dini topluluk tarafından birçok amaçla önemli bir iletişim görevi görmüştür. Bu nedenle Osmanlı tarihi alanında gazete ve dergiler özellikle de son yıllarda önemli bir bilgi edinme mecrası olarak kullanılmaktadır. Aynı durum Osmanlı Yahudileri çalışmaları tarihi için de geçerlidir. Osmanlı Yahudilerinin üretmiş olduğu yazılı basın örnekleri bu anlamda yalnız Yahudilerin değil, Osmanlı'nın özellikle de son yüzyılının anlaşılması açısından büyük önem taşımaktadır. Zira, 1492’deki büyük göçün ardından oldukça kalabalıklaşan Yahudi nüfusu, Osmanlıda özellikle de yönetsel ve ekonomik alanlarda önemli roller oynamış; Osmanlı, dünya Yahudileri için de önemli bir sosyal, ekonomik, dinsel ve kültürel merkez haline gelmiştir. Bu çalışmada, konu bu kadar önemli iken, Türkçe literatür bu yazılı basın ürünleri hakkında ne ölçüde bilgi üretmiştir; bu bilginin içeriği, çerçevesi, sınırları ve sınırlılıkları nelerdir; alanda ihtiyaç duyulan bilgi üretim süreçleri nelerdir gibi sorulara yanıtlar aranmıştır. Bu amaçla, Türkçe literatüre yansıdığı kadarıyla Osmanlı Yahudileri tarafından çıkarılmış olan gazete ve dergilere dair bilgiler karşılaştırmalı olarak derlenmiş, alandaki sorunlar ve eksiklikler tartışılmıştır. Türkçe literatürde Osmanlı Yahudileri tarihine dair birincil kaynaklardan yapılan çalışmaların, konunun önemine rağmen, oldukça az olduğu, literatürde var olan çoğu çalışmanın başka dillerden çeviriler olduğu, bunlar arasında da ihtilaflı bilgilerin var olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler
İletişim Bilimleri, Basın Tarihi, Osmanlı Yahudi Basını, Ladino, Raşi, Yidiş.

Abstract
Newspapers and magazines, which are the first examples of the printed media in the Ottoman Empire, served as an important communication for many purposes by almost every ethnic and religious community living in the Ottoman geography. For this reason, newspapers and magazines have been used as an important information medium especially in recent years. The same is true for the history of the study of Ottoman Jews. Written press samples produced by the Ottoman Jews are of great importance in this sense not only for the Jews but also for the understanding of the Ottoman Empire, especially the last century. Cause, the Jewish population, which became quite crowded after the great immigration in 1492, played important roles in the Ottoman Empire, especially in administrative and economic areas; and also the Ottoman Empire has become an important social, economic, religious and cultural center for the Jews of the world. In this study, while the subject is so important, answers were sought to questions such as what extent has Turkish literature produced information about these print media products; what are the content, framework, limits and limitations of this information; what are the knowledge production processes needed in the field. For this purpose, the information about the newspapers and magazines published by the Ottoman Jews was comparatively compiled as reflected in the Turkish literature, and the problems and deficiencies in the field were discussed. In the Turkish literature, it has been observed that the studies made from the primary sources about the history of the Ottoman Jews are quite low despite the importance of the subject, that most of the studies in the literature are translations from other languages, and there is controversial information among them.

Keywords
Communication Studies, History of Press, Ottoman Jewish Press, Ladino, Rashi, Yidish.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin 87. sayısı yayımlanmıştır. 

  Dergimizin 89. sayısı (kış sayısı) için makale kabulu sona ermiştir. 90. sayımız için makale kabul edilmektedir. 

   Dergimiz 2021 yılı itibariyle derleme çalışmaları kabul etmemektedir. 

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin "Hakkımızda" menüsünü inceledikten sonra makalelerinizi dergi sistemine yüklemenizi rica ediyoruz. 

  Dergimize gönderilen çalışmalarda TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri gereğince araştırma etiğine yönelik neler yapıldığı ve araştırmanın hangi etik kriterler dikkate alınarak hazırlandığı açıklanmalıdır. Ayrıca araştırmaların niteliğine göre etik kurul belgesi veya uygulama izni makalenin ekinde verilmelidir. Dergimizin 2020 yılı ikinci sayısı itibariyle bütün çalışmalar için bu kurallar işletilecektir.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir ve makalenin tamamının ayrıntılı raporu gerekmektedir.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri