eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimAŞAĞILIK DUYGUSU DİL KULLANIMINA YANSIR MI?
(Does the Feeling of Inferiority Reflect Language Use? )

Yazar : Behice VARIŞOĞLU  Ebru IRMAK  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 25
Sayı : 85
Sayfa : 77-90
Dergiye Geliş Tarihi : 22.12.2020
Yayımlanma Tarihi : 31.03.2021
DOI Number: :
Cite : Behice VARIŞOĞLU Ebru IRMAK, (25). AŞAĞILIK DUYGUSU DİL KULLANIMINA YANSIR MI?. Ekev Akademi Dergisi, 85, p. 77-90. Doi: 10.17753/Ekev1817.


Özet
Aşağılık duygusu, karşılaştığı bir sorunu çözecek yeterlilikte olduğuna inanmayan bir insanın yaşadığı karmaşadır. Birey kullandığı dilin yeterli mi, yoksa yetersiz mi olduğunu toplumdan hareketle değerlendirir. Yetersiz dil algısıyla birlikte yabancı sözcük ve yabancı dil kurallarının kullanımına daha fazla yer verilebilir. Eğer iletişim ortamında kullandığı dil işe yaramışsa birey onun doğru ya da yanlışlığını kontrol etmeden bir kabullenmişlik içerisine girebilir. Bu kabullenmişliklerin artmasıyla ana dili, yabancı bir dilin kurallarıyla boğulmaya başlar. Böyle bir dile ana dili demek, dilde özentiden ve benliğin güçsüz görülmesinden kaynaklanan bir aşağılanma duygusunun meydana geldiğini görmezden gelmek demektir. Türkçe, konuşulduğu coğrafyalar göz önünde bulundurulduğunda, pek çok dille etkileşim kurmuş ve yeni unsurları bünyesine katmış bir dildir. Bu bakımdan bu çalışmanın amacı, Türkçeye giren yabancı kelimelerin doğrudan kullanılmasında veya kavram ve terimler için yeni üretilen Türkçe karşılıkların tercih edilmemesinde aşağılık duygusunun dil kullanıcılarının dil davranışlarına yansıyıp yansımadığını ve aşağılık duygusunun hangi hâllerde ortaya çıkmış olabileceğini betimlemeye çalışmaktır. Çalışmada Alfred Adler’in aşağılık kompleksi ilkelerinden yararlanılarak, bu kompleksin dildeki yansıma alanları ele alınmaya çalışılmıştır. Türkçesi yerine yabancı dildeki kelimelerin kullanımından dolayı umutsuzluk, olumsuz yaşam deneyimleri, benliğin güçsüz görülmesi, değersizlik, işlevsizlik ve özenti gibi durumların Türkçe dil kullanımında aşağılık duygusunu nasıl inşa etmiş olacağı üzerinde durulmuştur. Çalışmada, etkileşimsiz nitel araştırma deseni kullanılmıştır. Veriler günlük dildeki örneklerden seçilmiş ve betimlenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Aşağılık Duygusu, Alfred Adler, Dil, Türkçe, Dil Kullanımı.

Abstract
The feeling of inferiority is the confusion of a person who does not believe he is capable of solving a problem he/she faces. An individual evaluates whether the language he/she uses is sufficient or insufficient, based on the society. Due to insufficient language perception, foreign words and foreign language rules can be used more. If the language used in the communication has worked, the individual can enter into an acceptance without checking whether it is true or false. With the increase in these acceptances, the rules of a foreign language start to be more effective in a mother tongue. To call such a language a mother tongue means to ignore a sense of humiliation emerges in the language caused by wannabe and the perception of the self as weakness. Considering the area in which it is spoken, Turkish is a language that has interacted with many languages and incorporated new elements. The aim of this study is to describe whether the feeling of inferiority is reflected in the language behaviors of language users in the direct use of foreign words entering Turkish or not preferring newly produced Turkish equivalents for concepts and terms, and in which situations the feeling of inferiority may have arisen. In this study, using Alfred Adler’s principles of inferiority complex, the reflection areas of this complex in language have been tried to be discussed. It was emphasized how situations such as hopelessness, negative life experiences, weakness of the self, worthlessness, dysfunctionality and wantingness due to the use of words in a foreign language instead of Turkish will build the feeling of inferiority in Turkish language use. Non-interactive qualitative research design was used in the study. The data are selected from daily language examples and described.

Keywords
Feeling of İnferiority, Alfred Adler, Language, Turkish, Language Use.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin 87. sayısı yayımlanmıştır. 

  Dergimizin 89. sayısı (kış sayısı) için makale kabulu sona ermiştir. 90. sayımız için makale kabul edilmektedir. 

   Dergimiz 2021 yılı itibariyle derleme çalışmaları kabul etmemektedir. 

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin "Hakkımızda" menüsünü inceledikten sonra makalelerinizi dergi sistemine yüklemenizi rica ediyoruz. 

  Dergimize gönderilen çalışmalarda TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri gereğince araştırma etiğine yönelik neler yapıldığı ve araştırmanın hangi etik kriterler dikkate alınarak hazırlandığı açıklanmalıdır. Ayrıca araştırmaların niteliğine göre etik kurul belgesi veya uygulama izni makalenin ekinde verilmelidir. Dergimizin 2020 yılı ikinci sayısı itibariyle bütün çalışmalar için bu kurallar işletilecektir.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir ve makalenin tamamının ayrıntılı raporu gerekmektedir.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri