eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimOKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN SINIF YÖNETİMİ BECERİLERİ İLE ÇOCUKLARIN KATILIM DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
(An Investigation of the Relationship Between Preschool Teachers’ Classroom Management Skills and Children’s Involvement Levels )

Yazar : Tuğçe AKYOL    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 25
Sayı : 85
Sayfa : 453-468
Dergiye Geliş Tarihi : 24.12.2020
Yayımlanma Tarihi : 31.03.2021
DOI Number: :
Cite : Tuğçe AKYOL , (25). OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN SINIF YÖNETİMİ BECERİLERİ İLE ÇOCUKLARIN KATILIM DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ. Ekev Akademi Dergisi, 85, p. 453-468. Doi: 10.17753/Ekev1822.


Özet
Öğrenme süreçlerinin niteliğinin geliştirilmesi ve etkili öğrenme ortamlarının oluşturulması için okul öncesi dönemdeki çocukların katılım düzeylerini etkileyen faktörlerin değerlendirilmesi gereklidir. Bu araştırmada, okul öncesi öğretmenlerinin sınıf yönetimi becerileri ile çocukların katılım düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu araştırmanın çalışma evrenini, 2018-2019 eğitim öğretim yılında Afyonkarahisar il merkezindeki Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi anaokullarına devam etmekte olan beş yaşındaki çocuklar ve okul öncesi öğretmenleri oluşturmuştur. Tesadüfi örnekleme yöntemi ile belirlenen bu araştırmanın örneklemini 108’i kız, 124’ü erkek olmak üzere toplam 232 çocuk ve 22’si kadın, 2’si erkek toplam 24 okul öncesi öğretmeni oluşturmuştur. Araştırmanın verileri “Genel Bilgi Formu”, “Leuven Küçük Çocuklar İçin Katılım Ölçeği” ve “Okul Öncesi Öğretmenleri için Sınıf Yönetimi Becerileri Ölçeği” kullanılarak toplanmıştır. Bu araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmada kullanılan Spearman Korelasyon analizi sonuçlarına göre, okul öncesi öğretmenlerinin sınıf yönetimi becerileri ile çocukların katılım düzeyleri arasında pozitif yönde ve anlamlı bir ilişki olduğu ve araştırmada yer alan çocukların katılım düzeylerinin orta olduğu belirlenmiştir. Öğretmenlerin sınıf yönetimi becerilerine ilişkin mesleki beceriler alt boyutu ile çocukların katılım düzeyleri arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki bulunurken, öğretmen-çocuk etkileşimi alt boyutu arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Öğretmenlerin sınıf yönetimi becerileri ile çocukların katılım düzeyleri arasındaki ilişkinin belirlenmesinin, sınıftaki etkileşimlerin ve öğrenme süreçlerinin niteliğinin geliştirebilmesi ve etkili öğrenme ortamlarının oluşturulması açısından alanyazına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler
Katılım, Okul Öncesi Dönem, Okul Öncesi Öğretmeni, Sınıf Yönetimi, Sınıf Yönetimi Becerileri.

Abstract
It is essential to examine the factors of involvement levels of preschool children to improve the quality of learning processes and organize effective learning environments. This research aims to examine the relationship between the preschool teachers’ classroom management skills and the children’s involvement levels. The population of this research, in which the correlational survey model was used, consisted of five years old children attending kindergartens affiliated to the Afyonkarahisar-Turkey provincial directorate of National Education in the 2018-2019 academic year and preschool teachers. The sample of the study consisted of a total of 232 children (108 girls and 124 boys) determined by random sampling method, and 24 preschool teachers, consisting of 22 female and 2 male. The research data were collected through “General Information Form”, “Leuven Involvement Scale for Young Children” and “Classroom Management Skills for Preschool Teachers Scale”. According to the Spearman Correlation analysis, it was determined that there was a positive and significant relationship between preschool teachers’ classroom management skills and the involvement levels of children were medium. A moderately positive and moderately significant correlation was also seen among the vocational skills sub-dimension and children’s involvement levels. There was no significant relationship between the teacher-child interaction sub-dimension and children’s involvement levels. It is thought that determining the relationship between teachers' classroom management skills and children's involvement levels will contribute to the literature in terms of improving the quality of interactions and learning processes in the classroom and creating effective learning environments.

Keywords
Involvement, Classroom Management, Classroom Management Skills, Preschool Children, Preschool Teache

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin 87. sayısı yayımlanmıştır. 

  Dergimizin 89. sayısı (kış sayısı) için makale kabulu sona ermiştir. 90. sayımız için makale kabul edilmektedir. 

   Dergimiz 2021 yılı itibariyle derleme çalışmaları kabul etmemektedir. 

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin "Hakkımızda" menüsünü inceledikten sonra makalelerinizi dergi sistemine yüklemenizi rica ediyoruz. 

  Dergimize gönderilen çalışmalarda TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri gereğince araştırma etiğine yönelik neler yapıldığı ve araştırmanın hangi etik kriterler dikkate alınarak hazırlandığı açıklanmalıdır. Ayrıca araştırmaların niteliğine göre etik kurul belgesi veya uygulama izni makalenin ekinde verilmelidir. Dergimizin 2020 yılı ikinci sayısı itibariyle bütün çalışmalar için bu kurallar işletilecektir.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir ve makalenin tamamının ayrıntılı raporu gerekmektedir.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri