eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimARTIRILMIŞ GERÇEKLİĞİN ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN META ANALİZİ
(Meta-Analysis of the Impact of Augmented Reality on Students’ Academic Achievement )

Yazar : Label    Label
Türü : Diğer
Baskı Yılı : 25
Sayı : 85
Sayfa : 283-310
Dergiye Geliş Tarihi : 24.12.2020
Yayımlanma Tarihi : 31.03.2021
DOI Number: :
Cite : Melih DİKMEN -Ferdi BAHADIR, (25). ARTIRILMIŞ GERÇEKLİĞİN ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN META ANALİZİ. Ekev Akademi Dergisi, 85, p. 283-310. Doi: 10.17753/Ekev1823.


Özet
Sanal nesnelerle gerçek dünyayı birlikte görme imkânı sağlayan Artırılmış Gerçeklik (AG) uygulamaları, birçok alanda yaygın olarak kullanıldığı gibi eğitim ve öğretim alanında da yaygın olarak kullanılmaktadır. Alanyazında AG uygulamalarının öğrencilerin akademik başarıları üzerindeki etkisini inceleyen farklı araştırmalarda farklı sonuçlara ulaşıldığı görülmektedir. Mevcut araştırmada birbirinden bağımsız ve çok sayıda çalışmadan elde edilmiş sayısal verilerin bir araya getirilmesi olarak tanımlanan meta analiz yöntemiyle AG’nin akademik başarı üzerindeki etkisi incelenmiştir. Araştırmaya 2010 ve 2020 yılları arasında Türkiye’de AG uygulamalarının akademik başarı üzerindeki etkisini inceleyen 59 çalışma dâhil edilmiştir. Ayrıca araştırmada öğretim kademesi, artırılmış gerçekliğin uygulandığı ders ve çalışmanın yapıldığı yıl moderatör olarak ele alınmış ve akademik başarı üzerindeki etkisi incelenmiştir. Sonuçlar, AG uygulamalarının öğrencilerin akademik başarıları üzerinde geniş düzeyde bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Mevcut çalışmada incelenen moderatörlerden AG uygulamasının yapıldığı derse göre etki düzeyinin anlamlı düzeyde farklılaştığı belirlenirken, öğretim kademesi ve araştırmaların yapıldığı yıllara göre etki büyüklüğünün anlamlı düzeyde farklılaşmadığı görülmüştür. AG uygulamalarının akademik başarı üzerindeki etkisinin belirlenmesi amacıyla gelecekte yapılacak araştırmalara ihtiyaç duyulmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Eğitim Teknolojileri, Artırılmış Gerçeklik, Akademik Başarı, Meta-Analiz.

Abstract
Augmented Reality applications, which provide the opportunity to see the real world together with virtual objects, are widely used in many areas as well as in education and training. In the literature, it was determined that different results were obtained in different studies examining the effect of Augmented Reality applications on students' academic achievement. In current study, the effect of Augmented Reality on academic achievement was investigated by meta-analysis method, which is defined as combining numerical data obtained from many studies and independent from each other. The study, between 2010 and 2020 examined the effect on the academic achievement of augmented reality applications in Turkey, 59 studies were included. In addition, the teaching level, the course in which augmented reality was applied and the year in which the study was conducted were considered as moderator variables in the study and its effect on academic achievement was examined. The results show that augmented reality applications have a wide effect on students' academic achievement. Among the moderators examined in the present study, it was determined that the effect level differed significantly according to the course in which the AR application was performed, while the effect size did not differ significantly according to the teaching level and the years in which the research was conducted. Future studies are needed to determine the effect of AR applications on academic achievement.

Keywords
Education Technologies, Augmented Reality, Academic Achievement, Meta-Analysis.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin 87. sayısı yayımlanmıştır. 

  Dergimizin 88. sayısı (güz sayısı) için makale kabulu sona ermiştir. 89. sayımız (2022 kış sayısı) için makale kabul edilmektedir. 

   Dergimiz 2021 yılı itibariyle derleme çalışmaları kabul etmemektedir. 

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin "Hakkımızda" menüsünü inceledikten sonra makalelerinizi dergi sistemine yüklemenizi rica ediyoruz. 

  Dergimize gönderilen çalışmalarda TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri gereğince araştırma etiğine yönelik neler yapıldığı ve araştırmanın hangi etik kriterler dikkate alınarak hazırlandığı açıklanmalıdır. Ayrıca araştırmaların niteliğine göre etik kurul belgesi veya uygulama izni makalenin ekinde verilmelidir. Dergimizin 2020 yılı ikinci sayısı itibariyle bütün çalışmalar için bu kurallar işletilecektir.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir ve makalenin tamamının ayrıntılı raporu gerekmektedir.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri