eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimEVLİ VE BEKÂR BİREYLERDE YAŞAMIN ANLAMI VE MANEVİYAT DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
(The Relationship Between the Meaning of Life and the Levels of Spirituality of Married and Unmarried Individuals )

Yazar : Turgay ŞİRİN  -Neslihan DURSUN  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 25
Sayı : 85
Sayfa : 469-482
Dergiye Geliş Tarihi : 26.12.2020
Yayımlanma Tarihi : 31.03.2021
DOI Number: :
Cite : Turgay ŞİRİN -Neslihan DURSUN, (25). EVLİ VE BEKÂR BİREYLERDE YAŞAMIN ANLAMI VE MANEVİYAT DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ. Ekev Akademi Dergisi, 85, p. 469-482. Doi: 10.17753/Ekev1827.


Özet
Bu araştırmanın temel amacı, evli ve bekâr bireylerin maneviyat ile yaşamın anlamı düzeyleri arasında bir ilişkinin incelenmesidir. Araştırmanın örneklemini İstanbul’da bulunan evli ve bekâr bireylerden oluşan 411 kişi oluşturmaktadır. Bu araştırma, nicel araştırma desenlerinden genel tarama modelinin alt türü olan ilişkisel tarama modeli çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak; araştırmacı tarafından geliştirilen “Kişisel Bilgi Formu” ile birlikte maneviyat düzeyini ölçmek için, “Maneviyat Ölçeği” ve yaşamın anlam düzeyini ölçmek için “Yaşamın Anlamı Ölçeği” kullanılmıştır. Toplanan tüm nicel veriler, istatistik paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda yaşamın anlamının maneviyatı % 17 oranında yordadığı görülmüştür. Demografik değişkenlere göre de maneviyat ve yaşamın anlamı düzeylerinde farklılaşmalar ve anlamlı ilişkiler bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler
Maneviyat, Din, Dindarlık, Yaşamın Anlamı, Din Psikolojisi.

Abstract
The aim of this study is to examine a relationship between the levels of spirituality and the meaning of life of married and unmarried individuals. The sample of the study consisted of 411 people who are married and single individuals in Istanbul. This research was carried out with the relational screening model which is the sub-type of the general screening model from the quantitative research designs. As a data collection tool; Along with the "Personal Information Form" developed by the researcher,"SpiritualityScale" was used to measure the level of spirituality and "Meaning of Life Scale" to measure the level of meaning of life. All quantitative data were analyzed by using statistics package program. At the end of the study, it was observed that life meaning predicted spirituality by 17%. According to the demographic variables, differentiation and meaningful relationships were found in the levels of spirituality and meaning of life.

Keywords
Spirituality, Religion, Religiosity, Meaning of Life, Psychology of Religion.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin 87. sayısı yayımlanmıştır. 

  Dergimizin 89. sayısı (kış sayısı) için makale kabulu sona ermiştir. 90. sayımız için makale kabul edilmektedir. 

   Dergimiz 2021 yılı itibariyle derleme çalışmaları kabul etmemektedir. 

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin "Hakkımızda" menüsünü inceledikten sonra makalelerinizi dergi sistemine yüklemenizi rica ediyoruz. 

  Dergimize gönderilen çalışmalarda TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri gereğince araştırma etiğine yönelik neler yapıldığı ve araştırmanın hangi etik kriterler dikkate alınarak hazırlandığı açıklanmalıdır. Ayrıca araştırmaların niteliğine göre etik kurul belgesi veya uygulama izni makalenin ekinde verilmelidir. Dergimizin 2020 yılı ikinci sayısı itibariyle bütün çalışmalar için bu kurallar işletilecektir.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir ve makalenin tamamının ayrıntılı raporu gerekmektedir.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri