eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimSAĞLIK ÇALIŞANLARINDA DUYGUSAL ZEKÂ VE MERHAMET YORGUNLUĞUNUN SOSYO-DEMOGRAFİK AÇIDAN FARKLILIKLARI
(Emotional Intelligence and Compassion Fatigue in Health Workers in the Context of Socio-Demographic Variables )

Yazar : Label    Label
Türü : Diğer
Baskı Yılı : 25
Sayı : 85
Sayfa : 435-452
Dergiye Geliş Tarihi : 6.01.2021
Yayımlanma Tarihi : 31.03.2021
DOI Number: :
Cite : Melek YAĞCI ÖZEN Şebnem ASLAN, (25). SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA DUYGUSAL ZEKÂ VE MERHAMET YORGUNLUĞUNUN SOSYO-DEMOGRAFİK AÇIDAN FARKLILIKLARI. Ekev Akademi Dergisi, 85, p. 435-452. Doi: 10.17753/Ekev1835.


Özet
Bu çalışmada, sağlık çalışanlarının duygusal zekâ ve merhamet yorgunluğu değişkenlerinin sosyo-demografik faktörler açısından araştırılması amaçlanmıştır. Araştırmada incelenmesi amaçlanan sosyo-demografik değişkenler; cinsiyet, yaş, medeni durum, öğrenim durumu, meslek, mesleki deneyim, çalışılan kurum ve çalışılan birim olarak belirlenmiştir. Araştırma 555 sağlık çalışanı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistikler ile farklılık analizlerinden yararlanılmıştır. Analizler sonucunda çalışanların duygusal zekâ ve merhamet yorgunluğu düzeylerinde cinsiyet ve medeni durum değişkenlerinin anlamlı farklılıklar oluşturmadığı tespit edilmiştir. Bununla birlikte yaş, çalışılan kurum ve mesleki deneyim ile duygusal zekâ; yaş, öğrenim durumu, meslek, çalışılan kurum, çalışılan birim ve mesleki deneyim arasında ise merhamet yorgunluğu düzeyleri açısından anlamlı bir farklılık olduğu gözlenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Duygu, Merhamet, Duygusal Zekâ, Merhamet Yorgunluğu, Sağlık Çalışanları.

Abstract
In this study, it was aimed to examine the emotional intelligence and compassion fatigue levels of healthcare professionals in terms of socio-demographic factors. Sociodemographic variables aimed to be analyzed in the study; determined as gender, age, marital status, educational status, profession, professional experience, institution and unit. The research was conducted with 555 healthcare workers. Descriptive statistics and analysis of differences were used to evaluate the data in the study. As a result of the analysis, it was determined that the variables of gender and marital status did not create significant differences in the emotional intelligence and compassion fatigue levels of the employees. However, age, institution and professional experience and emotional intelligence; It was observed that there is a significant difference in terms of compassion fatigue between age, education level, profession, institution, unit and professional experience.

Keywords
Emotion, Compassion, Emotional Intelligence, Compassion Fatigue, Healthcare Professionals.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin 87. sayısı yayımlanmıştır. 

  Dergimizin 89. sayısı (kış sayısı) için makale kabulu sona ermiştir. 90. sayımız için makale kabul edilmektedir. 

   Dergimiz 2021 yılı itibariyle derleme çalışmaları kabul etmemektedir. 

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin "Hakkımızda" menüsünü inceledikten sonra makalelerinizi dergi sistemine yüklemenizi rica ediyoruz. 

  Dergimize gönderilen çalışmalarda TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri gereğince araştırma etiğine yönelik neler yapıldığı ve araştırmanın hangi etik kriterler dikkate alınarak hazırlandığı açıklanmalıdır. Ayrıca araştırmaların niteliğine göre etik kurul belgesi veya uygulama izni makalenin ekinde verilmelidir. Dergimizin 2020 yılı ikinci sayısı itibariyle bütün çalışmalar için bu kurallar işletilecektir.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir ve makalenin tamamının ayrıntılı raporu gerekmektedir.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri