eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimDİJİTAL DESTEKLİ İŞBİRLİKLİ ÖĞRENCİ TAKIMLARI BAŞARI BÖLÜMLERİ YÖNTEMİNİN FEN BİLİMLERİ DERSİNİN AKADEMİK BAŞARISINA ETKİSİ
(The Effect of Digitally Assisted Cooperative Student Teams Achievement Division to the Academic Success of Science Class )

Yazar : Label    Label
Türü : Diğer
Baskı Yılı : 25
Sayı : 85
Sayfa : 173-186
Dergiye Geliş Tarihi : 18.01.2021
Yayımlanma Tarihi : 31.03.2021
DOI Number: :
Cite : Kemal Doymuş -Esra ŞAHİN, (25). DİJİTAL DESTEKLİ İŞBİRLİKLİ ÖĞRENCİ TAKIMLARI BAŞARI BÖLÜMLERİ YÖNTEMİNİN FEN BİLİMLERİ DERSİNİN AKADEMİK BAŞARISINA ETKİSİ. Ekev Akademi Dergisi, 85, p. 173-186. Doi: 10.17753/Ekev1846.


Özet
İşbirlikli öğrenme, günümüz yüzyıl öğrencileri için öğrenmenin en yenilikçi ve popüler yöntemlerinden biridir. Her türlü öğrencinin başarısını desteklediğine inanılan, teorik olarak temelli ve kapsamlı bir şekilde araştırılmış öğretme-öğrenme uygulamasıdır. Bu çalışma, ortaokul altıncı sınıf öğrencilerinin fen bilimleri dersi boşaltım sistemi ünitesinde uygulanan işbirlikli öğrenci takımları başarı bölümleri (ÖTBB) öğrenme yönteminin akademik başarıya etkisini inceleyen bir araştırmadır. Çalışmada ön-test ve son-test uygulamalı yarı deneysel desen kullanılmıştır. Katılımcılar yansız olarak D1 ve D2 grubu şeklinde iki gruba ayrılmıştır ve gruplar ön-test puanları temelinde eşittir. Çalışmada birinci deney grubunda (D1); işbirlikli öğrenci takımları başarı bölümleri, ikinci deney grubunda (D2) ise dijital destekli işbirlikli öğrenci takımları başarı bölümleri yöntemi uygulanmıştır. Veri toplama aracı olarak boşaltım sistemi başarı testi uygulanmıştır. Araştırmadan elde edilen verilere yapılan bağımsız t testi sonuçlarına göre, grupların her ikisi de son uygulamada akademik başarı ortalamasını arttırmıştır. Elde edilen bulgular çalışmada kullanılan dijital destekli işbirlikli ÖTBB yönteminin, sadece işbirlikli ÖTBB yöntemine göre akademik başarıyı daha fazla arttırdığı ve öğretimde daha etkili olduğunu göstermiştir. Bu nedenle, öğretmenler öğrenci başarılarını daha yüksek düzeye çıkarmaları için ortaokul öğretim progranındaki konuları dijital destekli işbirlikli öğretim yöntemini kullanmaya teşvik edilmelidir.

Anahtar Kelimeler
Dijital Destekli Eğitim, İşbirlikli Öğrenme, ÖTBB, Boşaltım Sistemi., Fen Eğitimi.

Abstract
Cooperative learning is one of the most innovative and popular methods of learning for today's century students. It is a theoretically based and thoroughly researched teachinglearning practice that is believed to support the success of all kinds of students. This study is a quasi-experimental study examining the effect of cooperative STAD learning method on the academic success of the excretory system unit of the science course of sixth grade middle school students. The pre-test and post-test experimental design was used and the first and second experimental groups were equal on the basis of their pretest scores. Excretory system success test was used as data collection tool. According to the independent t test results made on the data obtained from the research, both of the groups increased the academic success average in the final application. The findings obtained showed that the digital supported collaborative STAD method used increased academic achievement and was more effective in teaching compared to the cooperative STAD method alone. Therefore, teachers should be encouraged to use digitally supported cooperative learning method for other subjects in secondary schools to maximize their achievement.

Keywords
Digital Assisted Education, Cooperative Learning, STAD, Urinary System, Science Education.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin 87. sayısı yayımlanmıştır. 

  Dergimizin 88. sayısı (güz sayısı) için makale kabulu sona ermiştir. 89. sayımız (2022 kış sayısı) için makale kabul edilmektedir. 

   Dergimiz 2021 yılı itibariyle derleme çalışmaları kabul etmemektedir. 

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin "Hakkımızda" menüsünü inceledikten sonra makalelerinizi dergi sistemine yüklemenizi rica ediyoruz. 

  Dergimize gönderilen çalışmalarda TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri gereğince araştırma etiğine yönelik neler yapıldığı ve araştırmanın hangi etik kriterler dikkate alınarak hazırlandığı açıklanmalıdır. Ayrıca araştırmaların niteliğine göre etik kurul belgesi veya uygulama izni makalenin ekinde verilmelidir. Dergimizin 2020 yılı ikinci sayısı itibariyle bütün çalışmalar için bu kurallar işletilecektir.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir ve makalenin tamamının ayrıntılı raporu gerekmektedir.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri