eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimANTRENÖR VE BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN BİREYSEL YENİLİKÇİLİK ALGILARI
(Examination of Coaches and Physical Education Teachers' Perceptions of Individual Innovativeness )

Yazar : Label    Label
Türü : Diğer
Baskı Yılı : 25
Sayı : 86
Sayfa : 171-190
Dergiye Geliş Tarihi : 4.02.2021
Yayımlanma Tarihi : 24.05.2021
DOI Number: :
Cite : DAVUT ATILGAN -Yalçın TÜKEL, (25). ANTRENÖR VE BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN BİREYSEL YENİLİKÇİLİK ALGILARI. Ekev Akademi Dergisi, 86, p. 171-190. Doi: 10.17753/Ekev1869.


Özet
Bu araştırmada antrenörler ve beden eğitim öğretmenlerinin bireysel yenilikçilik algılarının belirlenmesi ve katılımcı algılarının sahip oldukları bazı demografik değişkenler bakımından farklılaşma durumlarının incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma nicel bir çalışma olup betimsel tarama modelinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın örneklemini Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde görev yapmakta olan 140 Antrenör ve Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü merkez ilçe bünyesinde görev yapmakta olan 156 beden eğitim öğretmeni olmak üzere toplam 296 katılımcı oluşturmuştur. Araştırmanın verileri istatistik yazılım programı kullanılarak analiz edilmiştir. Veri analizi için aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri belirlenmiş, değişkenlere ilişkin alınan puanların farklılaşma durumlarını belirlemede t-Testi ve Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) testi, anlamlı bulunan F değerinde farkın hangi gruplar arasından kaynaklandığını belirlemek için de Post-Hoc testlerinden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda; katılımcıların bireysel yenilikçilik algılarının yenilikçi düzeye yakın olduğu ve katılımcıların çoğunlukla öncü ve sorgulayıcı gruplarda yer aldıkları görülmüştür. Katılımcıların bireysel yenilikçilik ölçeği alt boyutlarına ilişkin algılarının cinsiyet, medeni durum, öğrenim, görev türü, yaş ve branş türü değişkenleri bakımından anlamlı bir biçimde farklılaştığı, kıdem değişkeni bakımından ise anlamlı bir farklılaşmanın bulunmadığı görülmüştür. Ayrıca, fikir önderliği, deneyime açıklık ve risk almada beden eğitimi öğretmenleri antrenörlerden; değişime direnç boyutunda ise antrenörler beden eğitimi öğretmenlerinden daha yüksek puana sahiptir. Sonuç olarak bu araştırma ile antrenörler ve beden eğitimi öğretmenlerinin bireysel yenilikçilik algıları farklı değişkenler bakımından belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Antrenör, Beden Eğitimi Öğretmeni, Bireysel Yenilikçilik, Performans, Spor.

Abstract
The aim of this study was to determine the individual innovativeness perceptions of coaches and Physical Education Teachers and to examine the differentiation situations of participant perceptions in terms of some demographic variables. The research is a quantitative study and was conducted in a descriptive screening mode. The sample of the study consisted of a total of 296 participants including 140 coaches working in Kahramanmaraş Youth and Sports Provincial Directorate and 156 physical education teachers working in the central district of Provincial National Education Directorate. The data of the study was analyzed using the statistical software program. The arithmetic mean and Standard deviation values were determined for the data analysis, t-Test and One- Way Analysis of Variance (ANOVA) test were used to determine the differentiation status of the scores obtained from the variables, and Post-Hoc Tests were used to determine the difference between the differences in F value. As a result of the research; it was seen that the participants' perceptions of individual Innovativeness were close to the innovative level and the participants were mostly in the Pioneer and Interrogator groups. It was concluded that the perceptions of the participants on the individual Innovativeness scales subscales differed significantly in terms of gender, marital status, education, task type, age and branch type variables, and there was no significant difference found in terms of seniority variable. One of the more significant findings to emerge from this study is that physical education teachers have higher scores than coaches in opinion leadership, openness to experience, and risk-taking, however, in terms of resistance to change that coaches have higher scores than physical education teachers. As a result, with this study, individual innovation perceptions of trainers and physical education teachers were determined in terms of different variables.

Keywords
Coach, Physical Education Teacher, Individual Innovation, Performance, Sport.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin 89. sayısı yayımlanmıştır. 

  Dergimizin 90. sayısı (bahar sayısı) için makale kabulu sona ermiştir. 90. sayımız için makale kabul edilmektedir. 

   Dergimiz 2021 yılı itibariyle derleme çalışmaları kabul etmemektedir. 

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin "Hakkımızda" menüsünü inceledikten sonra makalelerinizi dergi sistemine yüklemenizi rica ediyoruz. 

  Dergimize gönderilen çalışmalarda TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri gereğince araştırma etiğine yönelik neler yapıldığı ve araştırmanın hangi etik kriterler dikkate alınarak hazırlandığı açıklanmalıdır. Ayrıca araştırmaların niteliğine göre etik kurul belgesi veya uygulama izni makalenin ekinde verilmelidir. Dergimizin 2020 yılı ikinci sayısı itibariyle bütün çalışmalar için bu kurallar işletilecektir.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir ve makalenin tamamının ayrıntılı raporu gerekmektedir.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Dergipark Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri