eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimTÜCCARZADE İBRAHİM HİLMİ ÇIĞIRAÇAN’IN “ÇOCUKLARA AHLAK DERSLERİ - MALUMAT-I AHLAKİYE” ESERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
(An Investigation on “Moral Courses for Children-Malumat-ı Ahlakiyye-“ by Tuccarzade İbrahim Hilmi Çığıraçan )

Yazar : Mehmet Ali ER    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 25
Sayı : 85
Sayfa : 265-282
Dergiye Geliş Tarihi : 4.02.2021
Yayımlanma Tarihi : 31.03.2021
DOI Number: :
Cite : Mehmet Ali ER , (25). TÜCCARZADE İBRAHİM HİLMİ ÇIĞIRAÇAN’IN “ÇOCUKLARA AHLAK DERSLERİ - MALUMAT-I AHLAKİYE” ESERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME. Ekev Akademi Dergisi, 85, p. 265-282. Doi: 10.17753/Ekev1870.


Özet
Eğitimde öğrencilerin toplum tarafından kabul gören ahlaki değerlerle donatılması, o toplumun kültürünün devamında önemli rol oynamaktadır. Sağlıklı bir toplum inşası için bilgiye, güzel ahlakın da eşlik etmesi gerekmektedir. Dinî terbiyenin ve güzel ahlakın eksikliğinin millî terbiyeyede olumsuz yönde etkisinin olacağını belirten ve maarif alanında hizmet verenlerden biri de İbrahim Hilmi ÇIĞIRAÇAN’dır. Birçok eser telif eden İbrahim Hilmi’nin bu bağlamdaki bir çalışması da “Çocuklara Ahlak Dersleri” adlı eseridir. “Yazıldığı dönemin maarif nezaretinin en son müfredat programına göre tertip edilmiş ve en küçük çocukların seviye-i fikriyesine göre yazılmıştır” ifadesiyle meydana getirilmiş ve ibtidai mekteplerde bir ders kitabı olarak okutulmak için hazırlanmıştır. Kitap üç kısımdan oluşmuştur; birinci kısım sahip olması arzulanan ahlaki değerleri ve kaçınılması gereken davranışları (Malumat-ı Ahlakiye), ikinci kısım sağlığın korunması ve önemi (Malumat-ı Sıhhiye) ve son kısım ise vatandaşlık eğitimi (Malumat-ı Medeniye)dir. Bu çalışmada, “Malumat-ı Ahlakiye” olan birinci kısmı incelenecektir. 36 ana başlık ve 127 alt başlıktan oluşan birinci kısım; mutlu, çalışkan, ahlaklı bir birey ve Allah’a iyi bir kul yetiştirmek amacıyla yazılmıştır. Sade bir dille yazılan eserde, her bir ana başlığın altına konuyla ilgili birkaç alt başlık verilmiş ve yer yer bu konular tarihî olaylarla, hikâyelerle, atasözleriyle, deyim ve hadislerle desteklenmiştir. Çocuğun konuyu pekiştirmesi için konuların sonuna konuyla ilgili olan “Sualler” başlığı altında sorular eklenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Tüccarzade İbrahim Hilmi, Çocuklara Ahlak Dersleri, Malumatı Ahlakiye, Ahlak, Değerler Eğitimi.

Abstract
Equipping students with moral values accepted by the society plays an important role in the continuation of the culture of that society. In order to build a healthy society both bodily and mentally, morality must be comrade to knowledge. İbrahim Hilmi ÇIĞIRAÇAN is one of those working in the field of education, stating that the lack of religious education and good morality will have a negative effect on national education. One of the works of Ibrahim Hilmi, who penned lots of works in this context is the book called as “Moral Courses for Children”. It was framed with the statement “It was organized according to the latest curriculum of the Ministry of Education of the period, it was written according to the level of the youngest children” and it was prepared to be taught as a textbook in Primary schools. The book consists of three parts, first part is the moral values that he desired, and the behaviors to be avoided, the second part is the protection and importance of health, and the last one is the citizenship education. In this study, the first part of this book, moral knowledge “Malumat-ı Ahlakiye”, will be examined. The first part, consisting of 36 main titles and 127 subtitles was written with the aim of raising a happy, hardworking, moral and good individual to God. The book was written in plain language, a few subtitles are given under each main title and these topics are supported with historical events, stories, proverbs, idioms and hadiths. In order for a child to consolida

Keywords
Tuccarzade İbrahim Hilmi, Moral Courses for Children, Malumat-ı Ahlakiyye, Moral, Values education.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Kabulü

    Makale gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

    UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri