eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimGÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ MÜZİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN SANAT OKURYAZARLIĞI DÜZEYLERİNİN ve BELİRLİ DEĞİŞKENLERLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ
(Analysis of Art Literacy Levels of Faculty of Fine Arts Music Department Students and the Relationship of Art Literacy Levels with Specific Variables )

Yazar : Demet AYDINLI GÜRLER  -Tuğçe KAYNAK AKÇAOĞLU  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 25
Sayı : 86
Sayfa : 191-208
Dergiye Geliş Tarihi : 13.02.2021
Yayımlanma Tarihi : 24.05.2021
DOI Number: :
Cite : Demet AYDINLI GÜRLER -Tuğçe KAYNAK AKÇAOĞLU, (25). GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ MÜZİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN SANAT OKURYAZARLIĞI DÜZEYLERİNİN ve BELİRLİ DEĞİŞKENLERLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ. Ekev Akademi Dergisi, 86, p. 191-208. Doi: 10.17753/Ekev1892.


Özet
Türkiye’deki müzik bölümü programlarının önemli bir hedefi araştırma yapma konusunda farkındalıkları yüksek ve bilinçli davranan öğrenciler yetiştirmektir. Bu araştırmada, Kırıkkale Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Müzik Bölümü 2020-2021 güz döneminde 1,2,3,4. sınıfta eğitim gören öğrencilerin sanat okuryazarlığı düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Bu araştırma nicel araştırma modellerinden tarama modeli ile yapılmıştır. Veriler Yücetoker (2014) tarafından geliştirilmiş dört değişkenli “Sanat okuryazarlığı ölçeği” yoluyla toplanmıştır. Öncelikle öğrencilerin sanat okuryazarlığı ölçeği skorları tespit edilmiştir. Ardından elde edilen sanat okuryazarlığı düzeyleri ile kitap okuma, sanat kitapları okuma, kütüphanede çalışma durumu ve TYT başarı puanları ile karşılaştırılması yapılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre GSF müzik bölümü öğrencilerinin ortalama sanat okuryazarlık düzeyleri, ortalamanın çok üzerinde çıkmıştır. Kitap okumaktan hoşlananların sanat okuryazarlık düzeylerinin, kitap okumaktan hoşlanmayanlara göre daha yüksek olduğu saptanmıştır. Sanat kitapları okumaktan hoşlananların, sanat okuryazarlık düzeylerinin, hoşlanmayanlardan daha yüksek olduğu saptanmıştır. Kütüphanede araştırma yapmaktan hoşlananların, sanat okuryazarlık düzeylerinin, hoşlanmayanlardan daha yüksek olduğu saptanmıştır. Öğrencilerin TYT puanları arttıkça sanat okuryazarlığı ölçek skorunun da arttığı belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Okuryazarlık, Sanat Okuryazarlığı, Güzel Sanatlar Fakültesi, Müzik Bölümü, Müzik Eğitimi.

Abstract
Educating students who are highly aware and conscious about research is one of the important goals of the music department programs in Turkey. In this study, it was aimed to examine the level of art literacy of 1-2-3-4. Year students studying in the fall semester of 2020-2021 of the music department of the Faculty of Fine Arts of Kırıkkale University in terms of various variables. The research model is the scanning model included in quantitative research. The "Art literacy scale" developed by Yücetoker (2014), consisting of four factors, was used as a data collection tool in the study. First of all, students' art literacy questionnaire scores were calculated. Then, the relationship between the levels of art literacy obtained and the variables of whether to read books, whether to read art books, whether to work in the library, and the success score of TYT was examined. According to the results, the average art literacy levels of GSF music department students were well above average. It was found that the level of art literacy of those who liked to read books was higher than those who did not like to read books. It was found that those who liked to read art books had higher levels of art literacy than those who did not. It was found that those who liked to research in the library had higher levels of art literacy than those who did not. It was found that as students ' TYT scores increased, so did their art literacy survey score.

Keywords
Literacy, Art Literacy, Faculty of Fine Arts, Music Department, Music Education.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin 86. sayısı yayımlanmıştır. 

  Dergimizin 87. sayısı (yaz sayısı) için makale kabulu sona ermiştir. 88. sayımız (bahar sayısı) makale kabul edilmektedir. 

   Dergimiz 2021 yılı itibariyle derleme çalışmaları kabul etmemektedir. 

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin "Hakkımızda" menüsünü inceledikten sonra makalelerinizi dergi sistemine yüklemenizi rica ediyoruz. 

  Dergimize gönderilen çalışmalarda TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri gereğince araştırma etiğine yönelik neler yapıldığı ve araştırmanın hangi etik kriterler dikkate alınarak hazırlandığı açıklanmalıdır. Ayrıca araştırmaların niteliğine göre etik kurul belgesi veya uygulama izni makalenin ekinde verilmelidir. Dergimizin 2020 yılı ikinci sayısı itibariyle bütün çalışmalar için bu kurallar işletilecektir.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir ve makalenin tamamının ayrıntılı raporu gerekmektedir.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri