eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimEĞİTSEL OYUNLARLA BEŞ DUYUMUZ KONUSUNUN ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
(Investigation of Teacher Opinions on the Teaching of Our Five Senses with Educational Games )

Yazar : Ayşe ÇAKIR  -Murat KURT  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 25
Sayı : 86
Sayfa : 113-148
Dergiye Geliş Tarihi : 20.02.2021
Yayımlanma Tarihi : 24.05.2021
DOI Number: :
Cite : Ayşe ÇAKIR -Murat KURT, (25). EĞİTSEL OYUNLARLA BEŞ DUYUMUZ KONUSUNUN ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ. Ekev Akademi Dergisi, 86, p. 113-148. Doi: 10.17753/Ekev1908.


Özet
Çalışmada, Millî Eğitim Bakanlığı 2018 fen bilimleri dersi ilkokul 3. sınıf öğretim programında yer alan canlılar ve yaşam ünitesindeki duyu organları ve görevleri/beş duyumuz konusunun öğretimini gerçekleştirmek için eğitsel bir oyun etkinliği tasarlanmıştır. İlkokul düzeyinde eğitsel oyunlar yoluyla beş duyumuz konusunun öğretimine ilişkin sınıf öğretmenlerinin tasarlanan oyun hakkındaki görüşlerini belirlemek ve öğrenme yöntemi olarak oyunu kullanma durumları ile oyunla öğretim yöntemine bakış açılarının tespit etmek amacıyla yapılan bu çalışma, nitel araştırma yöntemlerinden olgu bilim/fenomenoloji yöntemi ile yürütülmüştür. Çalışmada nitel veri toplama tekniklerinden yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunun belirlenmesinde amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme tekniği kullanılmıştır. Bu doğrultuda çalışma grubunu devlet ilkokullarında 3. sınıf fen bilimleri dersi beş duyumuz konusunun öğretimini yapmış olan 10 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Çalışmanın verileri 30.06.2020-10.07.2020 tarihleri arasında elde edilmiş ve veriler içerik analizine tabi tutulmuştur. Elde edilen bulgular doğrultusunda; sınıf öğretmenlerinin büyük bir çoğunluğunun oyun yöntemini derslerinde uyguladıkları, oyun yönteminin kalıcı öğrenme sağladığı ve öğrencilerin derslere aktif katılım oranlarını arttırdığı görüşünde oldukları belirlenmiştir. Öğretmenlerin eğitsel oyunlar hakkındaki genel düşüncelerinin belirlenmesine ek olarak; öğretmenler kendilerini oyunu bir öğretim yöntemi olarak kullanma konusunda yeterli seviyede görmelerine rağmen, bu konuda hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimler ile desteklenmeleri gerektiği sonucuna ulaşılarak eğitsel oyunların kazandırılması hedeflenen kazanımları karşılar nitelikte olması gerektiği yönünde bir öneri sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Fen Öğretimi, Eğitsel Oyunlar, Oyun Temelli Öğrenme, Beş Duyumuz, Öğretmen Görüşleri.

Abstract
In the study, an educational game activity was designed to teach the subjects of the living things and the sense organs and their functions in the life unit / five senses in the primary school 3rd grade curriculum of the Ministry of National Education 2018 science course. This study, which was carried out in order to determine the opinions of classroom teachers about the designed game about teaching the five senses subject through educational games at primary school level, and to determine their perceptions of the game as a learning method and the method of teaching with games, this study was carried out with the phenomenology / phenomenology method, one of the qualitative research methods. Semi-structured interview technique, one of the qualitative data collection techniques, was used in the study. Criterion sampling technique, one of the purposeful sampling methods, was used to determine the study group of the study. In this direction, the working group consists of 10 classroom teachers who have taught the subject of our five senses in the 3rd grade science lesson in state primary schools. The data of the study were obtained between 30.06.2020-10.07.2020 and the data were subjected to content analysis. In line with the findings obtained; It was determined that most of the classroom teachers used the game method in their lessons, the game method provided permanent learning and increased the active participation rates of the students in the lessons. In addition to determining the general opinions of teachers about educational games; Although teachers see themselves at a sufficient level to use the game as a teaching method, it was concluded that they should be supported with pre-service and in-service trainings, and a suggestion was made that educational games should meet the targeted gains.

Keywords
Science Education, Educational Games, Game Based Learning, Our Five Senses, Teachers' Views.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin 89. sayısı yayımlanmıştır. 

  Dergimizin 90. sayısı (bahar sayısı) için makale kabulu sona ermiştir. 90. sayımız için makale kabul edilmektedir. 

   Dergimiz 2021 yılı itibariyle derleme çalışmaları kabul etmemektedir. 

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin "Hakkımızda" menüsünü inceledikten sonra makalelerinizi dergi sistemine yüklemenizi rica ediyoruz. 

  Dergimize gönderilen çalışmalarda TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri gereğince araştırma etiğine yönelik neler yapıldığı ve araştırmanın hangi etik kriterler dikkate alınarak hazırlandığı açıklanmalıdır. Ayrıca araştırmaların niteliğine göre etik kurul belgesi veya uygulama izni makalenin ekinde verilmelidir. Dergimizin 2020 yılı ikinci sayısı itibariyle bütün çalışmalar için bu kurallar işletilecektir.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir ve makalenin tamamının ayrıntılı raporu gerekmektedir.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Dergipark Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri