eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı Erişim







KARANLIK ÜÇLÜ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ, PSİKOLOJİK AYRICALIK, GÖRELİ YOKSUNLUK VE İŞTEN AYRILMA NİYETİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
(A Research on the Relationship Between the Dark Triad Personality, Psychological Entitlement, Relative Deprivation and Turnover Intention )

Yazar : Tuğrul YILMAZER  Şerife KARAGÖZ - Hasan Hüseyin UZUNBACAK, - Tahsin AKÇAKANAT  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 25
Sayı : 86
Sayfa : 597-622
Dergiye Geliş Tarihi : 20.02.2021
Yayımlanma Tarihi : 24.05.2021
DOI Number: :
Cite : Tuğrul YILMAZER Şerife KARAGÖZ - Hasan Hüseyin UZUNBACAK, - Tahsin AKÇAKANAT, (25). KARANLIK ÜÇLÜ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ, PSİKOLOJİK AYRICALIK, GÖRELİ YOKSUNLUK VE İŞTEN AYRILMA NİYETİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Ekev Akademi Dergisi, 86, p. 597-622. Doi: 10.17753/Ekev1910.


Özet
Bu araştırmanın amacı Batı Akdeniz Bölgesinde (Antalya, Burdur, Isparta) Devlet Üniversitelerinde görev yapan akademisyenlerde karanlık üçlü kişilik özelliklerini oluşturan Makyavelizm, subkliniknarsisiszm ve subklinik psikopati ile psikolojik ayrıcalık arasındaki ilişkiyi ve bu iki kişilik özelliği ile göreli yoksunluk ve işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkileri incelemektir. Araştırmanın örneklemini Batı Akdeniz Bölgesinde görev yapan 202 akademisyen oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak anket formundan yararlanılmıştır. Anket formu karanlık üçlü kişilik özellikleri, psikolojik ayrıcalık, göreli yoksunluk ve işten ayrılma niyeti ölçekleri ile demografik sorulardan oluşmaktadır. Veriler kartopu örnekleme yöntemi ile toplanmıştır. Toplanan veriler SPSS 22.0 ve AMOS 21.0 programları kullanılarak analiz edilmiştir. Verilerin analizinde betimleyici istatistikler Pearson korelasyon, basit doğrusal regresyon ve çoklu regresyon analizlerinde faydalanılmıştır. Araştırma bulgularına göre karanlık üçlü kişilik özelliklerinden subklinik narsisizmin psikolojik ayrıcalık üzerinde, Makyavelizm ve subklinik psikopatinin işten ayrılma niyeti üzerinde etkileri olduğu, göreli yoksunluk üzerinde ise etkilerininolmadığı tespit edilmiştir. Psikolojik ayrıcalık ise hem işten ayrılma niyeti hem de göreli yoksunluk üzerinde etkilidir. Çalışmanın Türkçe literatürde istenmeyen sonuçları olan karanlık üçlü kişilik özellikleri ile özellikle de psikolojik ayrıcalık ile ilgili fazla çalışma bulunmaması ve olumsuz sonuçları olan kişilik özelliklerinin birbirleriyle ve olası olumsuz sonuçlarıyla ilişkilerinin incelendiği nadir çalışmalardan biri olması nedeniyle sonraki çalışmalara yol gösterici öncü bir çalışma niteliğinde olduğu düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler
Karanlık Üçlü Kişilik Özellikleri, Psikolojik Ayrıcalık, Göreli Yoksunluk, İşten Ayrılma Niyeti, Kişilik Özellikleri.

Abstract
The aim of this study is to examine the relationship between Machiavellianism, subclinical narcissism and subclinical psychopathy which constitute the dark triple personality traits and psychological entitlement and the relationship between these two personality traits and relative deprivation and turnover intention, on academics working at State Universities in the Western Mediterranean Region (Antalya, Burdur, Isparta). The sample of the study consists of 202 academicians working in the Western Mediterranean Region. The survey form was used as a data collection tool in the study. The questionnaire form consists of dark triple personality traits, psychological entitlement, relative deprivation and intention to quit scales, and demographic questions. The data were collected using the snowball sampling method. The collected data were analyzed using SPSS 22.0 and AMOS 21.0 programs. Descriptive statistics were used in the analysis of the data in Pearson correlation, simple linear regression and multiple regression analysis. According to the findings of the research, it was determined that subclinical narcissism, which is one of the dark triad personality traits, has effects on psychological entitlement, Machiavellianism and subclinical psychopathy on the turnover intention, but none of them had an effect on relative deprivation. Psychological entitlement is effective on both the turnover intention and relative deprivation. The study is considered to be a pioneering study in the following studies, since there are not many studies in the Turkish literature on dark triad personality traits, especially psychological entitlement, which have adverse consequences, and it is one of the rare studies in which the relationships between personality traits with negative consequences and their possible negative consequences are examined.

Keywords
Dark Triad Personality Traits, Psychological Entitlement, Relative Deprivation, Turnover Intention,

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin 89. sayısı yayımlanmıştır. 

  Dergimizin 90. sayısı (bahar sayısı) için makale kabulu sona ermiştir. 90. sayımız için makale kabul edilmektedir. 

   Dergimiz 2021 yılı itibariyle derleme çalışmaları kabul etmemektedir. 

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin "Hakkımızda" menüsünü inceledikten sonra makalelerinizi dergi sistemine yüklemenizi rica ediyoruz. 

  Dergimize gönderilen çalışmalarda TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri gereğince araştırma etiğine yönelik neler yapıldığı ve araştırmanın hangi etik kriterler dikkate alınarak hazırlandığı açıklanmalıdır. Ayrıca araştırmaların niteliğine göre etik kurul belgesi veya uygulama izni makalenin ekinde verilmelidir. Dergimizin 2020 yılı ikinci sayısı itibariyle bütün çalışmalar için bu kurallar işletilecektir.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir ve makalenin tamamının ayrıntılı raporu gerekmektedir.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Dergipark Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.



Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri