eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimSUKUK’UN PAZARLANMASINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR
(Problems Faced in the Marketıng of Sukuk )

Yazar : Label    Label
Türü : Diğer
Baskı Yılı : 24
Sayı : 86
Sayfa : 415-432
Dergiye Geliş Tarihi : 20.02.2021
Yayımlanma Tarihi : 24.05.2021
DOI Number: :
Cite : Mustafa YILMAZ -Kazım KILINÇ, (24). SUKUK’UN PAZARLANMASINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR. Ekev Akademi Dergisi, 86, p. 415-432. Doi: 10.17753/Ekev1913.


Özet
Finans piyasasının içinde bulunduğu rekabet ortamında faizsiz finansal araçlar her geçen gün Müslüman ve Müslüman olmayan yatırımcıların ilgi odağı haline gelmektedir. Artan ilginin nedeni ise faizsiz finans piyasasının yatırımcı için daha az risk taşıması ve güven duyulan bir piyasa olmasından kaynaklanmaktadır. Sukuk (kira sertifikası), popüler olarak kullanımı artan ve son zamanlarda en fazla işlem görmekte olan bir faizsiz finansal yatırım aracı olarak ön plana çıkmaktadır. Faizsiz finans alanında yatırım araçları sadece katılım bankaları tarafından ihraç edilmekte ve piyasaya sunulmaktadır. Bu ise katılım bankalarını faizsiz finans merkezleri haline getirmiştir. Katılım bankaları tarafından yatırım araçlarının piyasaya sunulması, beraberinde pazarlama sorunlarını da ortaya çıkarmıştır. Sukuk, katılım bankaları tarafından en fazla piyasaya sunulan finansal yatırım aracıdır. Bu bağlamda, faizsiz bir finans aracı olan ve katılım bankaları tarafından ihracı gerçekleştirilen sukukun pazarlanmasında karşılaşılan sorunlar çalışmanın amacı olarak belirlenmiştir. Batman ilinde gerçekleştirilen çalışmada mülakat (yüzyüze görüşme) tekniği kullanılmıştır. Verilerin elde edilmesi amacıyla, Batman ilinde faaliyet gösteren beş katılım bankası ile görüşülmüş, ancak veriler dört katılım bankasından elde edilmiştir. Elde edilen veriler doğrultusunda, sukukun pazarlanmasında müşteride bulunması istenen kriterler açısından banka kaynaklı, bilgi birikimi, uzmanlık ve müşteri bilgilendirme açısından (özellikle sukuk pazarlamasında aktif rol alan banka personeli) personel kaynaklı, istenen kriterlere uyma ve talep edilen bilgi, belge ve ekonomik kaynakları karşılama açısından müşteri kaynaklı ve sözleşme kaynaklı sorunların olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Çalışma sonucunda ulaşılan sorunlara yönelik çözüm önerilerinde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Faizsiz Finans, Sukuk, Sukuk Türleri, Sukukun Pazarlanması, Katılım Bankası.

Abstract
In the competitive environment of the financial market, interest-free financial instruments are becoming the focus of attention of Muslim and non-Muslim investors day by day. The reason for the increased interest stems from the fact that the interest-free financial market carries less risk for investors and is a trusted market. Sukuk (lease certificate) stands out as an interest-free financial investment tool, whose use has increased in popularity and has recently been traded the most. In the field of interest-free finance, investment instruments are issued and offered to the market only by participation banks. This has turned participation banks into interest-free finance centers. The introduction of investment instruments by participation banks to the market has also revealed marketing problems. Sukuk is the most marketed financial investment tool by participation banks. In this context, the problems encountered in the marketing of sukuk, which is an interestfree financial instrument and issued by participation banks, were determined as the aim of the study. Interview (face-to-face interview) technique was used in the study conducted in Batman province. In order to obtain the data, five participation banks operating in Batman were interviewed, but the data were obtained from four participation banks. In line with the data obtained, in terms of the criteria required to be found by the customer in the marketing of the sukuk, in terms of knowledge, expertise and customer information (especially the bank personnel taking an active role in sukuk marketing) personnel, in terms of meeting the requested criteria and meeting the requested information, documents and economic resources It has been concluded that there are customer and contractual problems. At the end of the study, solutions were offered for the problems reached.

Keywords
Interest-Free Finance, Sukuk, Types of Sukuk, Marketing of Sukuk, Participation Bank.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin 89. sayısı yayımlanmıştır. 

  Dergimizin 90. sayısı (bahar sayısı) için makale kabulu sona ermiştir. 90. sayımız için makale kabul edilmektedir. 

   Dergimiz 2021 yılı itibariyle derleme çalışmaları kabul etmemektedir. 

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin "Hakkımızda" menüsünü inceledikten sonra makalelerinizi dergi sistemine yüklemenizi rica ediyoruz. 

  Dergimize gönderilen çalışmalarda TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri gereğince araştırma etiğine yönelik neler yapıldığı ve araştırmanın hangi etik kriterler dikkate alınarak hazırlandığı açıklanmalıdır. Ayrıca araştırmaların niteliğine göre etik kurul belgesi veya uygulama izni makalenin ekinde verilmelidir. Dergimizin 2020 yılı ikinci sayısı itibariyle bütün çalışmalar için bu kurallar işletilecektir.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir ve makalenin tamamının ayrıntılı raporu gerekmektedir.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Dergipark Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri