eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimUZAKTAN EĞİTİM UYGULAMALARINDA MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
(The Problems Encountered by Pre-Service Mathematics Teachers in Distance Education Practices and Solution Suggestions )

Yazar : Label    Label
Türü : Diğer
Baskı Yılı : 25
Sayı : 85
Sayfa : 359-376
Dergiye Geliş Tarihi : 20.02.2021
Yayımlanma Tarihi : 31.03.2021
DOI Number: :
Cite : Mustafa AKINCI -Mutlu PİŞKİN TUNÇ, (25). UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMALARINDA MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. Ekev Akademi Dergisi, 85, p. 359-376. Doi: 10.17753/Ekev1916.


Özet
Bu çalışma, uzaktan eğitim uygulamalarında ortaokul matematik öğretmeni adaylarının karşılaştıkları sorunları ve çözüm önerilerini incelemek amacıyla yapılmıştır. Bu araştırma durum çalışması desenini kullanan nitel bir çalışmadır. Araştırmanın örneklemini, 2019-2020 eğitim-öğretim yılının bahar döneminde bir devlet üniversitesinin eğitim fakültesi ilköğretim matematik öğretmenliği programı birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıflarında öğrenim görmekte olan 148 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Çalışmanın katılımcılarını 41 birinci sınıf, 46 ikinci sınıf, 35 üçüncü sınıf ve 26 dördüncü sınıf öğretmen adayları oluşturmaktadır. Katılımcılardan 105’i kadın iken 43’ü erkek öğretmen adaylarıdır. Veriler araştırmacılar tarafından geliştirilen açık uçlu iki sorudan oluşan bir anket formu ile toplanmıştır. Katılımcılar anketteki sorulara bilgisayar ortamında cevap vermiş ve çevrimiçi olarak araştırmacılara ulaştırmışlardır. Verilerin analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, öğretmen adayları uzaktan eğitim uygulamalarında yaşanan sorunların; öğrenme eksiklikleri, teknolojik yetersizlikler, teknolojik altyapı sorunları, gözetimsiz sınavlar ve teknoloji kaynaklı sağlık sorunları olduğunu belirtmişlerdir. Öğretmen adayları senkron ders, video veya sesli sunum, iletişim araçlarının aktif kullanımı, ayrıntılı ders içerikleri, kısmi uzaktan eğitim, öğrenci takibinin arttırılması, öğrencilerin öz disiplin kazanmaları gibi ders işleniş sürecine yönelik önerilerde bulunurken sınavların ödev olarak yapılması ve sınavların gözetimli yapılması şeklinde değerlendirmeye yönelik önerilerde bulunmuşlardır. Bunun yanında öğretmen adayları materyal ve alt yapı desteğine yönelik ve psikolojik desteğe yönelik önerilerde bulunmuşlardır.

Anahtar Kelimeler
Uzaktan Eğitim, Matematik, Öğretmen Adayları, Sorunlar, Matematik Eğitimi.

Abstract
This study was carried out to investigate the problems faced by the pre-service middle school mathematics teacher in the distance education practices and their solution suggestions about these problems. The research was a qualitative study using the case study design. The sample of the study consisted of 41 first grade, 46 second grade, 35 third grade and 26 fourth grade pre-service teachers who are studying in a state university elementary mathematics teaching program. Participants were 105 female and 43 male pre-service teachers. The data were collected using a questionnaire form consisting of two open-ended questions developed by the researchers. Participants answered the questions in the questionnaire online via computer. Content analysis method was used in the analysis of the data. As a result of the research, pre-service teachers' problems encountered in distance education practices were learning deficiencies, technological deficiencies, technological infrastructure problems, unobserved exams and technologyrelated health problems. The pre-service teachers made suggestions for the course process such as synchronous lesson, video or audio presentation, active use of communication tools, detailed course contents, partial distance education, increasing student followup, students gaining self-discipline. They made suggestions to evaluate the exams as homework and examinations under supervision. In addition, they made suggestions for material and infrastructure support and psychological support.

Keywords
Distance Education, Mathematics, Pre-Service Teacher, Problems, Mathematics Education.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin 87. sayısı yayımlanmıştır. 

  Dergimizin 89. sayısı (kış sayısı) için makale kabulu sona ermiştir. 90. sayımız için makale kabul edilmektedir. 

   Dergimiz 2021 yılı itibariyle derleme çalışmaları kabul etmemektedir. 

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin "Hakkımızda" menüsünü inceledikten sonra makalelerinizi dergi sistemine yüklemenizi rica ediyoruz. 

  Dergimize gönderilen çalışmalarda TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri gereğince araştırma etiğine yönelik neler yapıldığı ve araştırmanın hangi etik kriterler dikkate alınarak hazırlandığı açıklanmalıdır. Ayrıca araştırmaların niteliğine göre etik kurul belgesi veya uygulama izni makalenin ekinde verilmelidir. Dergimizin 2020 yılı ikinci sayısı itibariyle bütün çalışmalar için bu kurallar işletilecektir.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir ve makalenin tamamının ayrıntılı raporu gerekmektedir.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri