eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı Erişim







İBRAHİM YALVACÎ’NİN (İHBÂR BİLLEZÎ) MANZUM KASİDE-İ MUZARİYYE TERCÜMESİ
(Translation of Qasida al-Mudariyya by İbrahim of Yalvac (İhbar Billezi) )

Yazar : Ahmet AKGÜL  -  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 25
Sayı : 86
Sayfa : 21-35
Dergiye Geliş Tarihi : 23.02.2021
Yayımlanma Tarihi : 24.05.2021
DOI Number: :
Cite : Ahmet AKGÜL -, (25). İBRAHİM YALVACÎ’NİN (İHBÂR BİLLEZÎ) MANZUM KASİDE-İ MUZARİYYE TERCÜMESİ. Ekev Akademi Dergisi, 86, p. 21-35. Doi: 10.17753/Ekev1924.


Özet
Mısırlı şair Muhammed b. Said el-Bûsîrî, (öl. 1297?) İslam edebiyatında Hz. Peygamber methiyeleriyle şöhret bulmuş bir şahsiyettir. Bu methiyeler arasında, Kaside-i Bürde sanıyla bilinen manzumesi (Kevâkibu’d-dürriye fî medhi hayri’l-beriyye) ile Kaside- i Râiyye olarak da anılan Kaside-i Muzariyye’si (el-Kasîdetü’l-muzâriyye fi’s-salâti alâ hayri’l-beriyye) en yaygın olanlarıdır. Birçok vird mecmuasında, “okuyanın Hz. Peygamber’i rüyasında göreceği” veya “hastalıklarına şifa bulacağı” şeklinde rivayetlerle kayıtlı bulunan Kaside-i Muzariyye, çok defa şerh ve tahmis edilmiş, farklı dillere çevrilmiştir. “İhbâr Billezî” lakabıyla bilinen Yalvaçlı İbrahim Efendi’nin (İbrahim b. Muhammed el-Yalvacî, öl.1877) Kaside-i Muzariyye’ye yazdığı manzum tercüme de bunlardan biridir. Müellifin benzer içerikteki şiirlerinin toplandığı bir mecmuada kayıtlı olan kasidenin müstakil olarak ele alındığı herhangi bir akademik çalışmaya rastlanmamıştır. Bu makalede, İbrahim Efendi tarafından yazılan manzum tercümenin bulunduğu mecmuanın (el-Mecmûatü’l-kübrâ mine’l-kasâidi’l-fuhrâ) bazı nüshaları hakkında bilgi verilmiş, tercümenin çevriyazılı metni oluşturulmuş, içeriği ve şekil özellikleri hakkında değerlendirmelerde bulunulmuştur. Bunun yanında hem Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesindeki kayıtlarda hem de bazı çağdaş araştırmalarda, Yalvaçlı Ali Rıza Efendi’ye (Ali Rıza b. Mehmed Rüşdi Yalvacî, öl. 1902) atfedilen Kaside-i Muzariyye tercümesinin de İbrahim Efendi’nin tercümesinden farklı bir eser olmadığı ortaya konarak arşiv ve kaynaklardaki bir yanlışlık düzeltilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Klasik Türk Edebiyatı, Metin Neşri, Bûsîrî, Mecmua, Yalvaçlı Ali Rıza Efendi.

Abstract
Egyptian poet Mohammed b. Said al-Busiri (d. 1297?) is a prominent figure in Islamic literature with his panegyrics for the Prophet Muhammad. Among these, his poem known as Qasida al-Burdah (Kevâkibu’d-dürriye fî medhi hayri’l-beriyye) and his Qasida al- Mudariyya (al-Kasîdetü’l-muzâriyye fi’s-salâti alâ hayri’l-beriyye), also known as Qasida al-Râiyya, are the most common ones. In many prayer journals, Qasida al-Mudariyya is accredited with such attributes in narratives such as “those who recite it will see the Prophet in his/her dream” or “they’ll find a cure for their diseases.” Apart from the quintets, it has also been interpreted and translated into different languages many times. One of them is the poetic translation for Qasida al-Mudariyya written by İbrahim Efendi of Yalvac (İbrahim b. Muhammed el-Yalvacî, d. 1877), who earned reputation with the name “İhbar Billezi”. There is no academic study found in which the ode, recorded in a journal where the author’s poems with similar content were collected, was dealt with separately. In this article, information is given about some copies of the journal (el-Mecmûatü’lkübrâ mine’l-kasâidi’l-fuhrâ), where the poetic translation written by İbrahim Efendi is found, the transcription of the translation is presented, and the evaluations are made about its content and form characteristics. In addition, it has been revealed that the Qasida al-Mudariyya translation attributed to Ali Rıza Efendi of Yalvac (Ali Rıza b. Mehmed Rüşdi Yalvacî, d. 1902) both in the records in Konya Regional Manuscript Library and in some contemporary studies, is not a work different from İbrahim Efendi’s translation, thus correcting an error in the archives and resources.

Keywords
Classical Turkish Literature, Text Publishing, al-Busiri, Journal, Ali Rıza Efendi of Yalvac.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin 89. sayısı yayımlanmıştır. 

  Dergimizin 90. sayısı (bahar sayısı) için makale kabulu sona ermiştir. 90. sayımız için makale kabul edilmektedir. 

   Dergimiz 2021 yılı itibariyle derleme çalışmaları kabul etmemektedir. 

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin "Hakkımızda" menüsünü inceledikten sonra makalelerinizi dergi sistemine yüklemenizi rica ediyoruz. 

  Dergimize gönderilen çalışmalarda TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri gereğince araştırma etiğine yönelik neler yapıldığı ve araştırmanın hangi etik kriterler dikkate alınarak hazırlandığı açıklanmalıdır. Ayrıca araştırmaların niteliğine göre etik kurul belgesi veya uygulama izni makalenin ekinde verilmelidir. Dergimizin 2020 yılı ikinci sayısı itibariyle bütün çalışmalar için bu kurallar işletilecektir.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir ve makalenin tamamının ayrıntılı raporu gerekmektedir.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Dergipark Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.



Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri