eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimASKERİ BANDO ŞEFİ YETİŞTİRME SÜREÇLERİ: TÜRKİYE, ABD VE RUSYA ÖRNEĞİ
(Military Conductor Training Processes: The Case of Turkey, USA and Russia )

Yazar : Label    Label
Türü : Diğer
Baskı Yılı : 25
Sayı : 86
Sayfa : 283-306
Dergiye Geliş Tarihi : 23.02.2021
Yayımlanma Tarihi : 24.05.2021
DOI Number: :
Cite : Erkut Çağlak -Aytekin ALBUZ, (25). ASKERİ BANDO ŞEFİ YETİŞTİRME SÜREÇLERİ: TÜRKİYE, ABD VE RUSYA ÖRNEĞİ. Ekev Akademi Dergisi, 86, p. 283-306. Doi: 10.17753/Ekev1925.


Özet
Askeri müzik topluluklarının lideri, yöneticisi ve eğiticisi olan bando şefleri; alanlarında gerekli yeterlilikleri kazandıkları bir süreçten geçerek yetiştirilmektedir. Askeri bando şefi yetiştirme sürecinin tarihsel gelişimini ve mevcut durumunu Türkiye, ABD ve Rusya örnekleriyle irdelemeyi amaçlayan ve nitel araştırma yöntemlerinden betimsel tarama modelinin kullanıldığı bu araştırmada; literatür taraması ile elde edilen veriler yorumlanarak, sürecin dünü ve bugünü ortaya konulmuştur. Tarihsel süreç incelendiğinde, özellikle ABD ve Rusya’da askeri bando şeflerine sanatsal bir kimlik kazandırmak için yoğun çaba sarf edildiği, bu konuda sanat kurumları ve sanatçıların da katkılarıyla erken dönemde programlı bir eğitim sistemi geliştirildiği görülmektedir. Üç ülkedeki bando şefi yetiştirme süreci genel olarak değerlendirildiğinde, askeri ve sanatsal gereksinimleri karşılaması bakımından Rusya’nın daha organize ve amaca yönelik bir yetiştirme süreci izlediği söylenebilir. Sonuç olarak; askeri bando şefi yetiştirme sürecinin, uzmanlar tarafından çok yönlü bir şekilde değerlendirilmesi ve bir bando şefinin meslek yaşamında ihtiyaç duyacağı tüm gereksinimlere cevap verecek biçimde planlanarak yürütülmesinin gereği ortaya çıkmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Bando, Bando Şefi, Şef, Şeflik, Şeflik Eğitimi.

Abstract
The military conductors who are the leaders, managers and trainers of military orchestras; they are trained through a process in which they gain the necessary competencies in their profession. The research aims to investigate the historical development and current situation of the military conductor training process in Turkey, the USA and Russia. This research is important in terms of developing recommendations for the evaluation of the process and contributing to the literature. In the study, in which the descriptive survey model, one of the qualitative research methods, was used, the data obtained by the literature review were interpreted and the past and present of the process were revealed. When the historical process is examined, it is seen that especially in the USA and Russia, intensive efforts have been made to give military conductors an artistic identity, and a programmed education system was developed in the early period with the contributions of art institutions and artists. Considering the process of training military conductors in these countries in general, both in terms of military and artistic needs; it can be said that Russia follows a more organized training process. As a result, it is revealed that the process of training military conductors should be evaluated in a versatile way by the professionals of the subject and planned and carried out in a way that will meet all the needs of the military conductors in their career.

Keywords
Band, Military Conductor, Conductor, Conducting, Conducing Training.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin 89. sayısı yayımlanmıştır. 

  Dergimizin 90. sayısı (bahar sayısı) için makale kabulu sona ermiştir. 90. sayımız için makale kabul edilmektedir. 

   Dergimiz 2021 yılı itibariyle derleme çalışmaları kabul etmemektedir. 

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin "Hakkımızda" menüsünü inceledikten sonra makalelerinizi dergi sistemine yüklemenizi rica ediyoruz. 

  Dergimize gönderilen çalışmalarda TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri gereğince araştırma etiğine yönelik neler yapıldığı ve araştırmanın hangi etik kriterler dikkate alınarak hazırlandığı açıklanmalıdır. Ayrıca araştırmaların niteliğine göre etik kurul belgesi veya uygulama izni makalenin ekinde verilmelidir. Dergimizin 2020 yılı ikinci sayısı itibariyle bütün çalışmalar için bu kurallar işletilecektir.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir ve makalenin tamamının ayrıntılı raporu gerekmektedir.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Dergipark Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri