eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimAKADEMİSYENLERİN VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRENCİLERİNİN “TÜRKİYE’DE ÜNİVERSİTE”YE İLİŞKİN GELİŞTİRDİKLERİ METAFORLAR
(Metaphors Developed by Academics and Graduate Students for "University in Turkey" )

Yazar : Ahmet SAYLIK  -Numan SAYLIK  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 25
Sayı : 86
Sayfa : 69-90
Dergiye Geliş Tarihi : 25.02.2021
Yayımlanma Tarihi : 24.05.2021
DOI Number: :
Cite : Ahmet SAYLIK -Numan SAYLIK, (25). AKADEMİSYENLERİN VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRENCİLERİNİN “TÜRKİYE’DE ÜNİVERSİTE”YE İLİŞKİN GELİŞTİRDİKLERİ METAFORLAR. Ekev Akademi Dergisi, 86, p. 69-90. Doi: 10.17753/Ekev1932.


Özet
Toplumsal gelişimin önemli dinamiklerinden bir olarak üniversiteler bütün dünyada saygın bir konuma sahip eğitim kuruluşlarıdır. Bu saygınlık üniversitelerde görev yapmakta olan akademisyenlerin ve lisansüstü öğrencilerin bir parçası oldukları üniversitelere ilişkin algılarından doğrudan beslenmektedir. Bu araştırma Türkiye’deki üniversitelere ilişkin mevcut ve olması gereken durumlarını, akademisyenlerin ve lisansüstü eğitim öğrencilerin görüşleri doğrultusunda, metaforlar aracılığıyla ortaya koymayı amaçlamaktadır. Araştırma, nitel araştırma desenlerinden fenomenoloji deseni ile yürütülmüştür. Araştırma, Hacettepe, Ankara, Yüzüncü Yıl, Dicle, Ondokuz Mayıs ve Süleyman Demirel Üniversitelerinde öğrenim gören lisansüstü eğitim öğrencileri ile bu üniversitelerin eğitim fakültelerinde görev yapmakta olan akademisyenlerden oluşan 30 katılımcı ile yürütülmüştür. Araştırmada veri toplamak amacıyla araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Veriler, yüz yüze görüşmeler ile toplanmış ve içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Araştırmada katılımcıların ‘Türkiye’de Üniversite’nin mevcut durumuna yönelik geliştirdikleri 30 metaforun 29’u, olumsuz anlam ve çağrışımlar içermektedir. Katılımcılar Türkiye’deki üniversitelere ilişkin mevcut durumu betimlerken; üniversitelerde nitelik sorunlarına, üretken ve adil bir sisteminin olmayışına, tektipleşme ve kayırmacılığın olduğuna işaret etmektedirler. Katılımcıların “Türkiye’de Üniversite”nin olması gereken durumuna ilişkin ise çoğulcu, özgürlükçü, akademik nitelikleri yüksek, adil, sürdürülebilir gelişimin izlendiği, bilimsel bir tutumun ve yaratıcılığın benimsendiği bir yapı olarak ifade ettikleri belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Türkiye’de Üniversite, Metafor, Yükseköğretim, Lisanüstü Öğrencileri, Akademisyen.

Abstract
Universities, as dynamics of social development, refer to educational institutions with prestigious position all over the world. This prestige is directly associated with the perceptions of academics and Master or PhD students of universities as crucial figures of universities. This study has been designed to reveal the as-is and to-be states of Turkish universities through metaphors and in light of opinions of academics. The study was conducted via the phenomenology design with 30 participants consisting of graduate students from Hacettepe, Ankara, Yüzüncü Yıl, Dicle, Ondokuz Mayıs and Süleyman Demirel Universities and academics working in the education faculties of these universities. A semi-structured interview form was developed by the researchers to collect data. The data were collected through face-to-face interviews and analysed by content analysis method. In the study, 29 of 30 metaphors developed by participants regarding the as-is state of universities in Turkey contain negative meanings and connotations. While shedding light on the as-is state of universities in Turkey, the participants claim that there are problems of quality, lack of a productive and fair system, standardization, and favouritism in universities, whereas; regarding the to-be state of universities in Turkey, the participants claim that universities should be composed of a structure which is pluralistic, liberal with high academic qualifications and fair, sustainable development and which adopts a scientific attitude and creativity.

Keywords
Universities in Turkey, Metaphor, Higher Education, Postgraduate Students, Academics.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin 89. sayısı yayımlanmıştır. 

  Dergimizin 90. sayısı (bahar sayısı) için makale kabulu sona ermiştir. 90. sayımız için makale kabul edilmektedir. 

   Dergimiz 2021 yılı itibariyle derleme çalışmaları kabul etmemektedir. 

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin "Hakkımızda" menüsünü inceledikten sonra makalelerinizi dergi sistemine yüklemenizi rica ediyoruz. 

  Dergimize gönderilen çalışmalarda TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri gereğince araştırma etiğine yönelik neler yapıldığı ve araştırmanın hangi etik kriterler dikkate alınarak hazırlandığı açıklanmalıdır. Ayrıca araştırmaların niteliğine göre etik kurul belgesi veya uygulama izni makalenin ekinde verilmelidir. Dergimizin 2020 yılı ikinci sayısı itibariyle bütün çalışmalar için bu kurallar işletilecektir.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir ve makalenin tamamının ayrıntılı raporu gerekmektedir.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Dergipark Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri