eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimDİN GÖREVLİLERİNİN, “DİN GÖREVLİSİ”, “DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI” VE “MÜFTÜ” KAVRAMLARINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN METAFOR ANALİZİ YOLUYLA İNCELENMESİ (ŞANLIURFA ÖRNEĞİ)
(The Metaphorical Investigation of Perceptions of Religious Comissaries on “Religious Commissary”, “Directorate of Religious Affairs” and “Bufi” (Şanlıurfa Example) )

Yazar : Mücahit ARPACI    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 18
Sayı : 59
Sayfa : 31-44
Dergiye Geliş Tarihi : 26.01.2014
Yayımlanma Tarihi : 2014


Özet
Bu çalışmanın amacı, Şanlıurfa örneğinde din görevlilerinin “ Din Görevlisi”, “Diyanet İşleri Başkanlığı” ve “Müftü” kavramlarına ilişkin sahip oldukları metaforları tespit etmektir. Araştırmanın çalışma grubunu, Şanlıurfa İl Müftülüğünde görevlerine devam eden din görevlileri oluşturmaktadır. Katılımcılardan “Din görevlisi”, “Diyanet İşleri Başkanlığı” ve “Müftü” kavramlarına yönelik ne tür metaforlara sahip oldukları ve bu metaforların nasıl/nedenini belirten açıklamaların istendiği açık uçlu soru formlarını doldurmaları istenmiştir. Veriler nitel (içerik ve betimsel analiz) veri çözümleme teknikleri kullanılarak analiz edilmiştir. Din görevlilerinin mesleklerine, kurumlarına ve idarecilerine karşı olumlu bir tutuma sahip oldukları tespit edilmiştir. Din görevlilerinin her üç kavram ile ilgili olarak ürettikleri metaforlar incelendiğinde bu üç kavramın dini konularda halkı aydınlatma, rehberlik etme ve bu görevleri hakkıyla ifa etme noktasında yoğunlaştığı görülmektedir.

Anahtar Kelimeler
Din Görevlisi, Metafor, Diyanet İşleri Başkanlığı, Müftü.

Abstract
The aim of this study is to metaphorically investigate the perceptions of religious commissaries on “Religious Commissary”, “Directorate of Religious Affairs” and “Mufti” in Şanlıurfa. The sample of the study consists of religious commissaries in Şanlıurfa Mufti’s Office. The participants are asked to fill in open ended question forms and the reasons about metaphores related to “Religious Commissary”,” Directorate of Religious Affairs” and “Mufti” concepts. The data is analyzed via qualitative analysis. Religious commissaries are observed to have positive attidutes on their jobs, institutions and administrators. In a glance to the metaphores derived by the religious commissaries, the results seem to focus on illumination, guidance and performing a duty properly.

Keywords
Religious Commissary, Metaphore, Directorate of Religious Affairs, Mufti

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin 82. Sayısı (Bahar Sayısı) yayımlanmıştır. 83. sayı için makale kabulü devam etmektedir.

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin "Hakkımızda" menüsünü inceledikten sonra makalelerinizi dergi sistemine yüklemenizi rica ediyoruz. 

  Dergimize gönderilen çalışmalarda TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri gereğince araştırma etiğine yönelik neler yapıldığı ve araştırmanın hangi etik kriterler dikkate alınarak hazırlandığı açıklanmalıdır. Ayrıca araştırmaların niteliğine göre etik kurul belgesi veya uygulama izni makalenin ekinde verilmelidir. Dergimizin 2020 yılı ikinci sayısı itibariyle bütün çalışmalar için bu kurallar işletilecektir.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir ve makalenin tamamının ayrıntılı raporu gerekmektedir.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri