eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimÜNİVERSİTE SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BÖLÜM BAŞKANI KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI
(Metaphoric Perceptions of Senior University Students on the Concept of Head of Department )

Yazar : Label    Label
Türü : Diğer
Baskı Yılı : 25
Sayı : 86
Sayfa : 433-448
Dergiye Geliş Tarihi : 21.03.2021
Yayımlanma Tarihi : 24.05.2021
DOI Number: :
Cite : Nesip DEMİRBİLEK , (25). ÜNİVERSİTE SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BÖLÜM BAŞKANI KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI. Ekev Akademi Dergisi, 86, p. 433-448. Doi: 10.17753/Ekev1958.


Özet
Bu araştırmanın amacı, üniversite son sınıf öğrencilerinin bölüm başkanı kavramını nasıl kavramsallaştırdıklarını ve algıladıklarını metaforlar aracılığı ile belirlemektir. Bölüm başkanının; üst yönetim, öğretim elemanları, öğrenciler ve diğer personel ile iletişiminin fazla olmasından dolayı konuya ilişkin çalışma yapılması önem arz etmektedir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden fenomonolojik desen, çalışma grubunun belirlenmesinde ise amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme tekniği kullanılmıştır. Araştırmada 2020-2021 eğitim-öğretim yılında Bingöl Üniversitesinde öğrenim gören toplam 165 lisans son sınıf öğrencisi yer almıştır. Üniversite son sınıf öğrencilerine metafor cümlesi online olarak gönderilmiştir. Verilerin analizinde “içerik analizi” tekniğinden yararlanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre üniversite son sınıf öğrencilerinin ürettiği metaforlar ile oluşturulan kategoriler frekans bakımından; yol gösterici (f=26), yardımcı ve koruyucu (f=25), cana yakın ve anlayışlı (f=19), sorunları çözücü (f=15), değerli (f=12), görünmeyen (f=11), yetkili ve sorumlu (f=10), anlayışsız (f=9), bilgili (f=9), özverili ve çalışkan (f=8), yetersiz (f=8), tamamlayıcı (f=6), taraf tutucu (f=3), iletişim kaynağı (f=2) ve ulaşılabilir (f=2) gibi toplam 15 kategori başlığı altında yer aldığı görülmüştür. Üniversite son sınıf öğrencileri tarafından en fazla “baba” metaforu üretilmiştir (f=11). Sonuç olarak; Bingöl Üniversitesi lisans son sınıf öğrencileri, bölüm başkanlarının paternalist olmasını beklemekte ve paternalist ilişki ortamı yaratmasını tercih etmektedirler.

Anahtar Kelimeler
Bölüm Başkanı, Metafor, Cana Yakın, Paternalizm, Yol Gösterici.

Abstract
The study aims to determine how senior university students conceptualize and perceive the concept of department head through metaphors. Head of department; It is important to work on this issue due to the high level of communication with senior management, lecturers, students, and other staff. In the study, phenomenological design, one of the qualitative research methods, was used, and the criterion sampling technique, one of the purposeful sampling methods, was used in determining the study group. A total of 165 license senior students studying at Bingöl University in the 2020-2021 academic year were included in the research. The metaphor sentence was sent online to the license senior students at the university. The "content analysis" technique was used in the analysis of the data. According to the results of the research, the categories created with the metaphors produced by the senior university students in terms of frequency; guiding (f = 26), helpful and protective (f = 25), friendly and understanding (f = 19), solving problems (f = 15), valuable (f = 12), invisible (f = 11), competent and responsible (f = 10), insensitive (f = 9), knowledgeable (f = 9), selfless and hardworking (f = 8), insufficient (f = 8), complementary (f = 6), bias (f = 3), communication source (f = 2), reachable (f = 2), it was found to be under 15 categories in total. The most "father" metaphor was produced by the senior university students (f = 11). As a result, license senior students of Bingöl University expect their department heads to be paternalists and prefer to create a paternalist relationship environment.

Keywords
Head of Department, Metaphor, Friendly, Paternalism, Guiding.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin 89. sayısı yayımlanmıştır. 

  Dergimizin 90. sayısı (bahar sayısı) için makale kabulu sona ermiştir. 90. sayımız için makale kabul edilmektedir. 

   Dergimiz 2021 yılı itibariyle derleme çalışmaları kabul etmemektedir. 

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin "Hakkımızda" menüsünü inceledikten sonra makalelerinizi dergi sistemine yüklemenizi rica ediyoruz. 

  Dergimize gönderilen çalışmalarda TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri gereğince araştırma etiğine yönelik neler yapıldığı ve araştırmanın hangi etik kriterler dikkate alınarak hazırlandığı açıklanmalıdır. Ayrıca araştırmaların niteliğine göre etik kurul belgesi veya uygulama izni makalenin ekinde verilmelidir. Dergimizin 2020 yılı ikinci sayısı itibariyle bütün çalışmalar için bu kurallar işletilecektir.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir ve makalenin tamamının ayrıntılı raporu gerekmektedir.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Dergipark Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri