eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimGENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞANLARININ AÇIK LİDERLİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
(Analysing the Open Leadership Characteristics of Youth and Sports Provincial Directorate Employees )

Yazar : Murat AYGÜN    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 25
Sayı : 86
Sayfa : 403-414
Dergiye Geliş Tarihi : 21.03.2021
Yayımlanma Tarihi : 24.05.2021
DOI Number: :
Cite : Murat AYGÜN , (25). GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞANLARININ AÇIK LİDERLİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ. Ekev Akademi Dergisi, 86, p. 403-414. Doi: 10.17753/Ekev1961.


Özet
Liderlik ile ilgili alan yazında birçok tanım yapılmış olmasına rağmen, açık liderlik kavramı son zamanların güncel bir konusudur. Bu araştırmada, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü çalışanlarının açık liderlik özelliklerinin tespit edilerek, bazı demografik değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma grubunu, 112 çalışan oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak, katılımcılara kişisel bilgi formu ve “Açık Liderlik Ölçeği (ALÖ)” kullanılmıştır. Araştırma kapsamında, açık liderlik ölçeğinden elde edilen puanlarda bağımsız değişkenin iki kategoriden oluştuğu durumlarda Mann Whitney U testi, değişkenlerin iki kategoriden fazla olduğu durumunda Kruskal Wallis H testi kullanılmıştır. Araştırma bulgularında, yaş (Merakı Destekleme ve Hesap Verebilirlik) ve görev tanımı (Sosyal Ağların Etkin Kullanımı) alt boyutlarında anlamlı farklılık görülmüştür (p<0.05) Araştırma sonucunda, çalışanların bulundukları pozisyon ve çalışma şartlarının liderlik içerisinde yeni bir kavram olan açık liderlik durumlarının belirlenmesinde etken olduğu düşünülmüştür.

Anahtar Kelimeler
Açık Liderlik, Gençlik ve Spor, Lider, Liderlik, Spor.

Abstract
Although there have been many definitions in the literature on leadership, the concept of open leadership is recently a current issue. In this research, it is aimed at analysing the open leadership characteristics of Youth and Sports Provincial Directorate employees in terms of some demographic variables by determining these features. The research group includes 112 employees. Personal information form and "Open Leadership Scale (OLS)" have been used as data collection tools for the study. While the Mann Whitney U test is used when the independent variable consisted of two categories; the Kruskal Wallis H test is used when the variables are more than two categories in the scores obtained from the open leadership scale within the scope of the study. In the research findings, there has been a significant difference in the sub-dimensions of age (Supporting Curiosity and Accountability) and job description (Effective Use of Social Networks) (p <0.05). As a result of the research, it is believed that the position and working conditions of the employees are effective in determining the open leadership status, which is a new concept in leadership.

Keywords
Open leadership, Youth and Sports, Leader, Leadership, Sports.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin 89. sayısı yayımlanmıştır. 

  Dergimizin 90. sayısı (bahar sayısı) için makale kabulu sona ermiştir. 90. sayımız için makale kabul edilmektedir. 

   Dergimiz 2021 yılı itibariyle derleme çalışmaları kabul etmemektedir. 

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin "Hakkımızda" menüsünü inceledikten sonra makalelerinizi dergi sistemine yüklemenizi rica ediyoruz. 

  Dergimize gönderilen çalışmalarda TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri gereğince araştırma etiğine yönelik neler yapıldığı ve araştırmanın hangi etik kriterler dikkate alınarak hazırlandığı açıklanmalıdır. Ayrıca araştırmaların niteliğine göre etik kurul belgesi veya uygulama izni makalenin ekinde verilmelidir. Dergimizin 2020 yılı ikinci sayısı itibariyle bütün çalışmalar için bu kurallar işletilecektir.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir ve makalenin tamamının ayrıntılı raporu gerekmektedir.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Dergipark Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri