eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimORTAOKUL SEKİZİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİ ile SEVİYE BELİRLEME SINAVI SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
(Secondary Eighth Graders’ The Scores of Scientific Process Skills and Their Relationship with The Scores of Theirs Placement Test Results )

Yazar : Yusuf ZORLU  Fulya ZORLU, Fatih SEZEK, Hatice AKKUŞ  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 18
Sayı : 59
Sayfa : 519-532
Dergiye Geliş Tarihi : 27.01.2014
Yayımlanma Tarihi : 2014
DOI Number: :
Cite : Yusuf ZORLU Fulya ZORLU, Fatih SEZEK, Hatice AKKUŞ, (18). ORTAOKUL SEKİZİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİ ile SEVİYE BELİRLEME SINAVI SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI. Ekev Akademi Dergisi, 59, p. 519-532. Doi: .


Özet
Araştırmanın amacı, ortaokul sekizinci sınıf öğrencilerinin seviye belirleme sınav sonuçları ile bilimsel süreç becerileri arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Ayrıca bu çalışmada öğrencilerin bilimsel süreç becerileri ile demografik özellikleri karşılaştırılmıştır. Araştırmanın örneklemi, Erzurum ilinde bir ortaokulda öğrenim gören 99 sekizinci sınıf öğrencisinden oluşmaktadır. “Bilimsel Süreç Beceri Testi” (BSBT) ve “Seviye Belirleme Sınavı” (SBS) veri toplama araçları olarak kullanılmıştır. Çalışmanın sonucunda öğrencilerin SBS puanları, SBS Fen ve Teknoloji netleri ile BSBT toplam puanları arasında olumlu yönde doğrusal bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Kız öğrencilerin, değişkenleri belirleme ve işe vuruk tanımlama getirebilme alt becerilerinde erkek öğrencilere göre daha iyi olduğu tespit edilmiştir. Diğer demografik özellikler açısından bakıldığında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık görülmemiştir.
depakin chrono 300 mg read depakin chrono


Anahtar Kelimeler
Bilimsel Süreç Becerileri, Seviye Belirleme Sınavı, Fen ve Teknoloji.

Abstract
The aim of this study was to determine the relationship between results of scientific process skills and their placement test of eighth graders (in K8). In addition, students’ process skills and their demographic features (gender, mother’s and father’s educational status, number of siblings, frequency of reading books and selecting a future occupation) was compared in this study. The sample of the study was composed of the 99 eighth grade students in one secondary schools located in Erzurum city. “Scientific Process Skills Test” (SPST) and “Placement Test” (PT) was used as data collection instruments. It was determined to a positive correct relationship among the total score of the SPST with the total score of the PT and the results of the Scientific and Technology test of The PT. It was observed that female students were better than male students in identifying variables and operationally defining skills. There was no statistically significant difference between other demographic features.

Keywords
Scientific Process Skills, Placement Test, Science and Techology.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Kabulü

    Makale gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

    UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri