eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimEĞİTSEL OYUNLARDA ÜSTBİLİŞ STRATEJİLERİ(*): BİR LİTERATÜR ARAŞTIRMASI
(Metacognitive Strategies in Serious Games: A Literature Survey )

Yazar : Label    Label
Türü : Diğer
Baskı Yılı : 25
Sayı : 86
Sayfa : 527-556
Dergiye Geliş Tarihi : 3.04.2021
Yayımlanma Tarihi : 24.05.2021
DOI Number: :
Cite : Serdar Engin Koç , (25). EĞİTSEL OYUNLARDA ÜSTBİLİŞ STRATEJİLERİ(*): BİR LİTERATÜR ARAŞTIRMASI. Ekev Akademi Dergisi, 86, p. 527-556. Doi: 10.17753/Ekev1983.


Özet
Eğitsel oyunlarla öğrenme ve öğretim etkinlikleri eğitimsel senaryolarda pek çok engelle karşılaşsa da, eğitsel oyunların eğitimi kısıtlı bir sürede bir adım daha ileriye götürmesi potansiyeli gözardı edilemez. Bugünkü eğitsel oyunlar yansıma ve gerekli becerilerin geliştirilebilmesi için yeterli fırsatı vermemekte ve düşük düzeyde öğrenme çıktıları ile değerlendirilmektedir. Bu yüzden üstbiliş eğitimi ya da eğitsel oyunlarda üstbiliş kullanımı için oyun-temelli araştırmalara gereksinim duyulduğu gözlemlenmiştir. Bilgisayar-temelli üstbiliş stratejilerini içeren araştırma çalışmalarının azlığı ve bu çalışmalarda kesin genellemeden çok bireysel durum çalışmaları şeklinde gerçekleştirildiği için bu alanda genel bir incelemenin gerekli olduğu kanısına varılmıştır. Bu araştırmanın amacı üstbiliş stratejilerinin eğitsel oyunlarda nasıl kullanıldığını ve oyun mekaniklerinin bu stratejileri oyunlara nasıl yerleştirdiğini anlamaktır. Araştırma modeli olarak literatür taramasına göre daha çok güncel konulara odaklı ve belli bir amaca hizmet edecek bir model olan literatür araştırması örnek alınmıştır. Bu modele dayanarak, eğitsel oyunlarda üstbiliş stratejilerinin kullanımını, bu kullanımın kavramsal kökenleri ve bunların öğrenme ve oyun mekaniklerinin tasarımına olan etkilerini irdeleyen bir araştırma yapılmıştır. İncelenen araştırmalar üstbiliş strateji kullanımına göre analiz edildiğinde modelleme, hatırlatma, yansıma ve izleme kategorileri ortaya çıkmıştır. En çok kullanılan üstbiliş stratejileri, yanlış düzeltme, güven geliştirme, yansıma ve problemleştirmedir. Bu bulgulara göre, oyun mekanikleri kullanılarak üstbiliş stratejilerinin nasıl kolaylaştırılacağına ilişkin öneriler ile gelecek araştırmalar için yönlendirmeler geliştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Üst Biliş Stratejileri, Eğitsel Oyunlar, Oyun Mekanikleri, Yansıma, Izleme, Modelleme.

Abstract
The practice of teaching and learning with games presents many obstacles in the educational scenarios while the potential of games to take education one step further in limited time cannot be ignored. Today’s educational games fail to offer sufficient opportunities for reflection, as well as usage of skills, and they are assessed with lower levels of learning. That is why, need for games-based research is observed for teaching metacognitive skills or using metacognitive skills to teach with serious games. Due to the scarcity of computer-based research studies involving metacognitive support and the fact that these studies exist as case studies rather than generalizations, it is decided that a thorough examination in this field is necessary. The aim of this study is to understand how metacognitive strategies are used for learning in serious games and how they are accommodated by game mechanics. As a model of research, for this purpose, a literature survey, which is more focused on contemporary topics than literature review and which serves a predefined purpose is used. With this model, the usage of metacognitive strategies in serious games, the conceptual origin of this usage affecting both learning and design of game mechanics are examined and evaluated. The categorization of research according to the metacognitive strategy used are modeling, prompting, reflection and monitoring. Most used metacognitive strategies in these studies are found to be error correction, confidence building, reflection, problematization. According to these findings, suggestions on how to accommodate metacognitive strategies in games using game mechanics and directions for further studies are developed.

Keywords
Metacognitive Strategies, Serious Games, Game Mechanics, Reflection, Monitoring, Modeling.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin 89. sayısı yayımlanmıştır. 

  Dergimizin 90. sayısı (bahar sayısı) için makale kabulu sona ermiştir. 90. sayımız için makale kabul edilmektedir. 

   Dergimiz 2021 yılı itibariyle derleme çalışmaları kabul etmemektedir. 

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin "Hakkımızda" menüsünü inceledikten sonra makalelerinizi dergi sistemine yüklemenizi rica ediyoruz. 

  Dergimize gönderilen çalışmalarda TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri gereğince araştırma etiğine yönelik neler yapıldığı ve araştırmanın hangi etik kriterler dikkate alınarak hazırlandığı açıklanmalıdır. Ayrıca araştırmaların niteliğine göre etik kurul belgesi veya uygulama izni makalenin ekinde verilmelidir. Dergimizin 2020 yılı ikinci sayısı itibariyle bütün çalışmalar için bu kurallar işletilecektir.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir ve makalenin tamamının ayrıntılı raporu gerekmektedir.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Dergipark Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri