eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimSALGIN SÜRECİNDE İLK OKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ
(First Literacy Teaching During the Epidemic )

Yazar : Label    Label
Türü : Diğer
Baskı Yılı : 25
Sayı : 86
Sayfa : 385-402
Dergiye Geliş Tarihi : 11.04.2021
Yayımlanma Tarihi : 24.05.2021
DOI Number: :
Cite : Muhittin SAĞIRLI , (25). SALGIN SÜRECİNDE İLK OKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ. Ekev Akademi Dergisi, 86, p. 385-402. Doi: 10.17753/Ekev1993.


Özet
Aralık 2019’da Çin’de başlayıp kısa sürede tüm Dünya’yı etkisi altına alan ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından 11 Mart 2020 tarihinde pandemik bir hastalık olarak ilan edilen Koronavirüs, Dünya genelinde bütün ülkeleri ekonomi, eğitim, sağlık vb. tüm alanlarda derinden etkilemiştir. Ne zaman ve hangi yöne evrileceği henüz bilinemeyen salgın, insanlığa ağır bedel ödetmeye devam etmektedir. Bu süreç, tüm ülkelerde olduğu gibi ülkemiz eğitim sistemini de ciddi şekilde etkilemiştir. Dünya genelinde süreçten etkilenen eğitim sistemlerinde olduğu gibi ülkemiz eğitim sisteminin her kademesinde de eğitim-öğretim faaliyetleri için alternatif yöntemlere gidilmiştir. Türk eğitim sisteminin önemli bir parçası olan ilkokullar da bu süreçten etkilenmiş, öğretim faaliyetleri genel olarak EBA (Eğitim Bilişim Ağı) gibi uzaktan eğitim ile gerçekleştirilmeye başlanmıştır. İlkokul birinci sınıflarda her bakımdan önemli hacim ve yere sahip öğrenme ve öğretim alanı olan ilk okuma yazma öğretimi de ülkemiz genelinde ilk defa EBA üzerinden ve/veya Zoom, Microsoft Teams vb. iletişim teknolojileriyle uzaktan eğitim ile gerçekleştirilmektedir. Bu anlamda alanda kuvvetle muhtemel ilk olacak bu çalışma, büyük önem ve yere sahiptir. Ayrıca bu araştırma, ilk kez söz konusu ortamlarda gerçekleştirilen ilk okuma yazma öğretiminde karşılaşılan güncel sorunların belirlenmesi bakımından ayrı öneme sahiptir. Salgın sürecinde ilk okuma yazma öğretimi konulu araştırmanın temel amacı, salgından etkilenen ve EBA üzerinden uzaktan eğitim ile yürütülen ilk okuma yazma öğretim sürecini, yapılan çalışmalar ile birlikte değerlendirmek, öğretimde yaşanan temel sorunları belirlemek ve araştırma sonuçları ile sınıf öğretmenleri, planlayıcı ve yönetici gibi konunun paydaşlarına katkı sağlamaktadır. Araştırma, nitel araştırma yöntemi ve nitel araştırma desenlerinden durum çalışması olarak gerçekleştirilmiştir. Verilerin toplanmasında, araştırmacı tarafından hazırlanan, 7 açık uçlu sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu ve tekniği kullanılmıştır. Araştırma, uygun ölçüt ve örnekleme yöntemi ile belirlenen ve araştırmaya katılmayı gönüllü olarak isteyen, 2020-2021 eğitim- öğretim yılında birinci sınıflarda öğretimi EBA üzerinden uzaktan eğitim ile yürüten, hizmet sürecinde en az üç defa birinci sınıflarda eğitim - öğretimi yürütmüş ve ilk okuma yazma öğretimini gerçekleştirmiş 15 sınıf öğretmeni ile görüşülerek gerçekleştirilmiştir. Verilerin çözümlenmesinde, nitel veri analizi tekniklerinden betimsel analiz kullanılmıştır. Bulgular doğrultusunda sonuçlara ulaşılmış ve öneriler getirilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Salgın, İlk Okuma Yazma Öğretimi, EBA, Birinci Sınıf, Birinci Sınıf Öğretmeni, Uzaktan Eğitim, Eğitim Teknolojileri.

Abstract
The Coronavirus, which started in China in December 2019 and declared as a pandemic disease by the World Health Organization (WHO) on March 11, 2020, affected all countries in areas such as economy, education and health. The epidemic, which can still evolve in different directions, continues to cause serious harm to humanity. This process has affected the education system of our country as well. Alternative methods have been used for educational activities at all levels of our country's education system. Teaching activities of primary schools started to be carried out generally with distance education systems such as EBA (Education Information Network) . First literacy teaching is carried out through EBA and / or distance education technologies such as Zoom and Microsoft Teams for the first time in our country. In this sense, this study, which will probably be the first in the field, is of great importance. In addition, this research is of particular importance in determining the current problems encountered in first literacy teaching in these environments. The main purpose of the research is to evaluate the first literacy teaching process, which is affected by the epidemic and carried out with distance education via EBA, together with the studies carried out, to identify the main problems and to contribute to the stakeholders of the subject such as classroom teachers, planners and administrators. The research was conducted as a qualitative research method and case study from qualitative research designs. A semi-structured interview form and technique consisting of 7 open-ended questions prepared by the researcher were used for data collection. The research was carried out by interviewing 15 classroom teachers who were determined by appropriate criteria and sampling method and volunteered to participate in the study, who carried out distance education through EBA in the first grade in the 2020-2021 academic year, who had previously taught literacy to first-graders at least three times. Descriptive analysis, one of the qualitative data analysis techniques, was used in analyzing the data. Conclusions were reached and suggestions were made in line with the findings.

Keywords
Epidemic, First Literacy Teaching EBA, First Grade, First Grade Teacher, Distance Education, Educati

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin 89. sayısı yayımlanmıştır. 

  Dergimizin 90. sayısı (bahar sayısı) için makale kabulu sona ermiştir. 90. sayımız için makale kabul edilmektedir. 

   Dergimiz 2021 yılı itibariyle derleme çalışmaları kabul etmemektedir. 

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin "Hakkımızda" menüsünü inceledikten sonra makalelerinizi dergi sistemine yüklemenizi rica ediyoruz. 

  Dergimize gönderilen çalışmalarda TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri gereğince araştırma etiğine yönelik neler yapıldığı ve araştırmanın hangi etik kriterler dikkate alınarak hazırlandığı açıklanmalıdır. Ayrıca araştırmaların niteliğine göre etik kurul belgesi veya uygulama izni makalenin ekinde verilmelidir. Dergimizin 2020 yılı ikinci sayısı itibariyle bütün çalışmalar için bu kurallar işletilecektir.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir ve makalenin tamamının ayrıntılı raporu gerekmektedir.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Dergipark Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri