eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimİLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİKSEL BİLGİYİ FARKLI TEMSİL BİÇİMLERİNE DÖNÜŞTÜREBİLME BECERİLERİ
(The Skills of Elementary School Students to Transform Mathematical Knowledge into Different Representations )

Yazar : Özlem Özçakır Sümen    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 25
Sayı : 87
Sayfa : 507-524
Dergiye Geliş Tarihi : 11.04.2021
Yayımlanma Tarihi : 21.09.2021
DOI Number: :
Cite : Özlem Özçakır Sümen , (25). İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİKSEL BİLGİYİ FARKLI TEMSİL BİÇİMLERİNE DÖNÜŞTÜREBİLME BECERİLERİ. Ekev Akademi Dergisi, 87, p. 507-524. Doi: 10.17753/Ekev1994.


Özet
Öğrencilerin soyut matematik kavramlarını anlamasında matematiksel bilginin farklı temsil biçimlerinin önemli rolü vardır. Bu çalışmada dördüncü sınıf öğrencilerinin matematiksel bilgiyi farklı temsil biçimlerine dönüştürebilme becerileri incelenmiştir. Çalışmaya kolay ulaşılabilir örneklemle seçilen bir devlet okulunun dördüncü sınıfında öğrenim gören 30 öğrenci katılmıştır. Araştırmanın verileri, açık uçlu sorulardan oluşan Matematiksel Bilginin Farklı Temsil Biçimleri Testi ile toplanmıştır. Ayrıca öğrencilerin testteki her bir sorudan sonra farklı temsil biçimleri arasında dönüşüm yaparken zorlandıkları noktalara ilişkin görüşleri alınmıştır. Veriler çalışma kapsamında geliştirilen rubrik kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda, öğrencilerin matematik problemlerinde verilen bilgileri farklı temsil biçimlerinde ifade edebilme becerilerinin “orta” düzeyde olduğu bulunmuştur. Öğrencilerin matematiksel bilgiyi en kolay “tablo” şeklinde ifade edebildikleri; “grafik” olarak ifade etmekte ise zorlandıkları görülmüştür. Ayrıca, iki özelliğe ait bilgiler içeren problemlerdeki temsil türleri arasında dönüşüm yapmakta daha fazla zorluk yaşadıkları belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Farklı Temsil Türleri, Grafik, İlkokul Öğrencileri, Matematiksel Bilgi, Tablo.

Abstract
Different representations of mathematical knowledge have an important role in students' understanding of abstract mathematics concepts. In this study, the skills of fourth grade students to transform mathematical knowledge into different representations were investigated. 30 fourth-graders selected with convenience sampling participated in the study. The data of the research were collected with the Test of Different Representations of Mathematical Knowledge consisting of open-ended questions. Students' opinions about the difficulties in the test questions were also taken. The data were analyzed using the rubric developed in the study. As a result of the research, the skills of the students to transform the mathematical knowledge into different representations were found to be at the “medium” level. It was also seen that students were able to express mathematical knowledge mostly in the type of a table and had difficulty mostly in expressing it graphically. Besides, it has been found that it is more difficult for students to express the mathematical knowledge in the representation types that contain knowledge about the two features.

Keywords
Different Representation Types, Elementary School Students, Graphs, Mathematical Knowledge, Table.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin 87. sayısı yayımlanmıştır. 

  Dergimizin 88. sayısı (güz sayısı) için makale kabulu sona ermiştir. 89. sayımız (2022 kış sayısı) için makale kabul edilmektedir. 

   Dergimiz 2021 yılı itibariyle derleme çalışmaları kabul etmemektedir. 

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin "Hakkımızda" menüsünü inceledikten sonra makalelerinizi dergi sistemine yüklemenizi rica ediyoruz. 

  Dergimize gönderilen çalışmalarda TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri gereğince araştırma etiğine yönelik neler yapıldığı ve araştırmanın hangi etik kriterler dikkate alınarak hazırlandığı açıklanmalıdır. Ayrıca araştırmaların niteliğine göre etik kurul belgesi veya uygulama izni makalenin ekinde verilmelidir. Dergimizin 2020 yılı ikinci sayısı itibariyle bütün çalışmalar için bu kurallar işletilecektir.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir ve makalenin tamamının ayrıntılı raporu gerekmektedir.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri