eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimTARİH İÇERİKLİ DİZİ VE FİLMLERİN SOSYAL BİLGİLER DERSİNE OLAN ETKİSİ: NİTEL BİR ANALİZ
(The Effect of Historical TV Series and Movies on the Social Studies Course: A Qualitative Analysis )

Yazar : Label    Label
Türü : Diğer
Baskı Yılı : 25
Sayı : 87
Sayfa : 321-340
Dergiye Geliş Tarihi : 11.04.2021
Yayımlanma Tarihi : 21.09.2021
DOI Number: :
Cite : Kenan BAŞ Ahmet Edi, (25). TARİH İÇERİKLİ DİZİ VE FİLMLERİN SOSYAL BİLGİLER DERSİNE OLAN ETKİSİ: NİTEL BİR ANALİZ. Ekev Akademi Dergisi, 87, p. 321-340. Doi: 10.17753/Ekev1995.


Özet
Bu çalışmanın amacı tarih içerikli dizi ve filmlerin Sosyal Bilgiler dersine olan etkisine ilişkin öğretmen görüşlerini belirlemektir. Çalışma nitel araştırma desenlerinden durum çalışmasına uygun olarak yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubunu Ağrı il sınırları içerisinde görev yapan 20 Sosyal Bilgiler öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Elde edilen veriler betimsel analiz yöntemi ile analiz edilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgular incelendiğinde, çalışmaya katılan öğretmenlerin büyük çoğunluğunun tarih içerikli dizi ve filmlerin derslerde kullanılması ile ilgili olumlu bir bakış açısına sahip oldukları görülürken, az sayıda bazı öğretmenler ise tarihi dizi ve filmlerin, öğrencilerin bazı tarihi bilgileri yanlış öğrenmesine neden olacak, öğrencilerde şiddet ve nefreti teşvik edecek, öğrencilere kötü örnek (müstehcen sahneler) teşkil edecek içeriklere sahip olmalarından dolayı sakıncalı gördüklerini ifade etmişlerdir. Öğretmenler öğrencilerinin en çok Diriliş Ertuğrul, Kuruluş Osman, Uyanış: Büyük Selçuklu, Payitaht Abdülhamid, Muhteşem Yüzyıl dizilerini; tarihi film olarak ise Fetih 1453, Çanakkale 1915, Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı filmlerini izlediklerini düşünürken; kendilerinin de en çok Diriliş Ertuğrul, Kuruluş Osman, Elveda Rumeli, Uyanış: Büyük Selçuklu, dizilerini; tarihi film olarak ise en çok Fetih 1453, Kara Murat, Battal Gazi, Çanakkale 1915 ve Ayla adlı filmleri izlediklerini belirtmişlerdir. Öğretmenlerin büyük çoğunluğu Sosyal Bilgiler dersinde en çok “Kültür ve Miras” öğrenme alanı ve bu öğrenme alanının içerisinde yer alan konu başlıklarının öğrencilere aktarılmasında tarih içerikli dizi ya da filmlerden yararlanabileceklerini ifade etmişlerdir.

Anahtar Kelimeler
Sosyal Bilgiler, Tarihi Dizi, Tarihi Filmler, Öğretmen Görüşleri, Nitel Analiz.

Abstract
The purpose of this study is to investigate and identify the views of teachers on the effect of historical series and movies on the Social Studies course. The study was conducted in line with the case study, one of the qualitative research designs. The study group of the research consisted of a total of 20 Social Studies teachers teaching in the province of Ağrı. Semi-structured interview form was used as data collection tool in the study. The data obtained were analyzed by the descriptive analysis method. When the findings obtained from the study are examined, it is clearly seen that while the majority of the teachers participating in the study had a positive perspective on the use of history-based TV series and movies in lessons, a small number of teachers expressed that history-based TV series and movies would cause the students to learn some historical knowledge and information wrongly, encourage and they stated that they found it inconvenient since they had content (obscene scenes) that would set a bad example to students. Teachers thought that their students mostly watched the TV series titled Diriliş Ertuğrul (Ertuğrul, the Resurrection), Kuruluş Osman (Foundation of the Ottoman), Uyanış: Büyük Selçuklu (Awakening: The Great Seljuk), Payitaht Abdülhamid (Abdülhamid on the throne) Muhteşem Yüzyıl (The Magnificent Century) and the historical movies titled Fetih 1453 (The Conquest of 1453), Çanakkale 1915, Türkler Geliyor (The Turks Are Coming!), Adaletin Kılıcı (The Sword of Justice). They stated that they themselves mostly watched the TV series of Diriliş Ertuğrul (Ertuğrul, the Resurrection), Kuruluş Osman (Foundation of the Ottoman), Elveda Rumeli (Farewell Rumelia), and Uyanış: Büyük Selçuklu (Awakening: The Great Seljuk) and the historical movies titled Fetih 1453 (The Conquest of 1453), Kara Murat, Battal Gazi, Çanakkale 1915 and Ayla. Most of the teachers stated that they could benefit mostly from the history-based series or movies in transferring the “Culture and Heritage” learning domain and the relevant subjects in this domain to the students.

Keywords
Social Studies, Historical Serials, Historical Movies, Teachers’ Opinions, Qualitative Analysis.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin 87. sayısı yayımlanmıştır. 

  Dergimizin 88. sayısı (güz sayısı) için makale kabulu sona ermiştir. 89. sayımız (2022 kış sayısı) için makale kabul edilmektedir. 

   Dergimiz 2021 yılı itibariyle derleme çalışmaları kabul etmemektedir. 

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin "Hakkımızda" menüsünü inceledikten sonra makalelerinizi dergi sistemine yüklemenizi rica ediyoruz. 

  Dergimize gönderilen çalışmalarda TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri gereğince araştırma etiğine yönelik neler yapıldığı ve araştırmanın hangi etik kriterler dikkate alınarak hazırlandığı açıklanmalıdır. Ayrıca araştırmaların niteliğine göre etik kurul belgesi veya uygulama izni makalenin ekinde verilmelidir. Dergimizin 2020 yılı ikinci sayısı itibariyle bütün çalışmalar için bu kurallar işletilecektir.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir ve makalenin tamamının ayrıntılı raporu gerekmektedir.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri